ŚRODA - 24 MAJA

(1) Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. (2) W tym czasie pewien bogaty człowiek imieniem Zacheusz, przełożony celników, (3) próbował zobaczyć Jezusa. Chciał on się dowiedzieć, kim Jezus jest, lecz nie mógł, gdyż był niskiego wzrostu i tłum mu Go zasłaniał. (4) Pobiegł więc naprzód i, aby ujrzeć Jezusa, wspiął się na sykomorę rosnącą przy drodze, którą Pan miał przechodzić. (5) Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i powiedział: Zacheuszu, zejdź prędko, gdyż dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. (6) Zacheusz zszedł więc czym prędzej i z radością przyjął Go u siebie. (7) Zajście to wywołało powszechne niezadowolenie: Poszedł w gościnę do grzesznika — szemrano. (8) Zacheusz natomiast podniósł się i oświadczył wobec Jezusa: Panie, oto połowę mojego majątku przeznaczam dla ubogich, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie. (9) Jezus zaś odpowiedział: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, ponieważ i ten człowiek jest synem Abrahama.

Środa (24 maja) - rozważanie 19. rozdziału Ewangelii Łukasza. 

ŚRODA - 17 MAJA

"Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie zniechęcać się..."
- Łukasza 18,1

Kolejne (dwudzieste pierwsze) spotkanie z tekstem  Ewangelii Łukasza. Środa, godz. 18.30


ŚRODA - 10 MAJA

"W pewnej wiosce wyszło Mu naprzeciw dziesięciu trędowatych. Stanęli oni z daleka i zawołali: Jezusie! Mistrzu! Zlituj się nad nami! Gdy Jezus ich zobaczył, polecił im: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A kiedy oni szli, zostali oczyszczeni. Wówczas jeden z nich, gdy zauważył, że jest zdrowy, wrócił donośnie chwaląc Boga. Następnie upadł na twarz u stóp Jezusa i dziękował Mu. A był to Samarytanin".
- Łk 17,12-16

Studium biblijne 17. rozdziału Ewangelii Łukasza. Środa, godz. 18.30

ŚRODA - 03 MAJA

W najbliższą środę spotykamy się tradycyjnie na studium biblijnym. Aktualnie rozważamy tekst Ewangelii Łukasza. Zapraszamy!

więcej informacji: www.studiumbiblii.blogspot.com

NIEDZIELA - 30 KWIETNIA

W niedzielę (30 kwietnia) nie spotykamy się na niedzielnym nabożeństwie. Od niedzieli (30 kwietnia) do wtorku (2 maja), w Warszawie, odbywa się Konferencja ZOOM 2017, na którą zapraszamy.

ZOOM 2017 (www.zoom.org.pl) to unikalna okazja spotkania z gośćmi z całego świata: charyzmatycznymi liderami i pokornymi misjonarzami, których łączy miłość do Jezusa i pragnienie, by służyć ludziom w miejscach, do których posyła nas Bóg. Chcą dzielić się z swoim doświadczeniem, posłuchać Twojej historii i pomóc Ci w stawianiu przełomowych kroków w Twoim życiu wiary. Warto ich poznać!

Głównym mówcą ZOOM 2017 jest Jeff Fountain. Jeff jest z zawodu historykiem i dziennikarzem; urodził się w Nowej Zelandii, a od wielu lat mieszka w Holandii. Przez 20 lat był dyrektorem organizacji misyjnej Youth With A Mission (YWAM) w Europie, następnie założył Centrum Studiów Europejskich im. Schumanna (Schuman Centre for European Studies). Stale współpracuje z przywódcami i organizacjami, promując współdziałanie na rzecz reewangelizacji Europy. Autor książek i artykułów, w Polsce znany przede wszystkim z książki „Żyjąc jako ludzie nadziei”.

Miejsce:
Budynek Kościoła Zielonoświątkowego
ul. Sienna 68/70, 00-825 Warszawa
10 min pieszo od Dworca Warszawa Centralna

Plan Konferencji jest następujący:

Niedziela, 30 kwietnia
16.00 > rejestracja
18.30 – 20.30 Sesja 1
21.00 – 22.00 Uwielbienie Unplugged
22.00 – 22.40 Kino ZOOM
Poniedziałek, 1 maja
9.00 – 9.45 Sesja 2 – Dzień dobry!
10.00 – 12.00 Siedem Spotkań
13.00 – 14.30 Warsztaty i seminaria #1
14.30 – 16.30 Przerwa obiadowa
14.45 – 16.00 ZOOM+ na talerzu:
posiłek eksperymentalny (zapisy)
16.30 – 18.00 Warsztaty i seminaria #2
18.30 – 20.30 Sesja 3
21.00 – 22.30 Modlitwa dookoła świata
Wtorek, 2 maja
9.00 – 9.45 Sesja 4 – Dzień dobry!
10.00 – 12.00 Siedem Spotkań
13.00 – 14.30 Warsztaty i seminaria #3
14.30 – 16.30 Przerwa obiadowa
16.30 – 18.00 Warsztaty i seminaria #4
18.30 – 20.45 Świętujemy!

NIEDZIELA - 23 KWIETNIA

POKONANI I ZWYCIĘZCY 
Tekst: Ap 19,11-20,15

"Zobaczyłem także bestię oraz królów ziemi i ich wojska zebrane, aby stoczyć walkę z Jeźdźcem i z Jego wojskiem. Bestia jednak została schwytana, a razem z nią fałszywy prorok, który czynił znaki w jej obecności. Znaki te zwiodły wszystkich, którzy nosili znak bestii i oddawali cześć jej obrazowi. Oboje - bestia i fałszywy prorok - zostali żywcem wrzuceni do jeziora ognia, płonącego siarką".

"Zobaczyłem też trony. Tym, którzy na nich zasiadali, dano władzę sądzenia. Ujrzałem również dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i słowa Bożego, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej obrazowi i nie przyjęli znaku na swoje czoło lub rękę. Ożyli oni i królowali z Chrystusem przez tysiąc lat".

Kolejne spotkanie z treścią Księgi Objawienia Jana - niedziela 23 kwietnia, godz. 17. Spotykamy się w SALI KOLUMNOWEJ na zamku gostynińskim.

NIEDZIELA - 16 KWIETNIA

W najbliższą niedzielę, 16 kwietnia, zapraszamy na nabożeństwo do Kutna (ul. Filipowicza 5).
Spotykamy na wspólnym świętowaniu zmartwychwstania Chrystusa, w budynku Kościoła Zielonoświątkowego, o godz. 11


Są wydarzenia, które odmieniają historię i sprawiają, że nasze postrzeganie świata się zmienia. Wynalazki i odkrycia geograficzne, na przestrzeni dziejów, czyniły i czynią nasze życie innym. Często zdecydowanie lepszym. Wielokrotnie, za sprawą odkryć, trzeba było pożegnać się ze starym sposobem myślenia o otaczającej nas rzeczywistości. Okrzyki radości nie pozostawiały wątpliwości, że nastąpił przełom: „Tak! Hurra! Doczekaliśmy się! Nadeszła nowa epoka!”.

Nie ma w dziejach świata nic większego i ważniejszego niż śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wyjątkowość tego wydarzenia związana jest przede wszystkim z tożsamością Tego, który umarł i ożył. Jezus był kimś więcej niż tylko człowiekiem. Był Bogiem Jahwe, Panem Panów, Stwórcą i źródłem wszelkiego życia, Alfą i Omegą, i jak wyznajemy: „Bogiem prawdziwym z Boga prawdziwego”. On przez swoją śmierć i zmartwychwstanie ogłosił niepodważalnie: „Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi”.

NIEDZIELA - 9 KWIETNIA. BÓG JEST WIERNY

Pwt 7:9 – On jest wierny swojemu przymierzu 
1 Kor 1:9 – On jest wierny swojemu powołaniu dla naszego życia 
1 Kor 10:13 – On jest wierny wobec pomocy oferowanej nam w czasie prób i pokus 
1 Tes 5:23-24 – On jest wierny dziełu uświęcenia naszego życia 
2 Tes 3:3 – On jest wierny by strzec nas od złego i umocnić nas na drodze wiary 
  
Niedzielne spotkanie, jak zwykle o godz. 17 (Sala klubowa na "Zamku") 

NIEDZIELA - 2 KWIETNIA

Kolejne spotkanie z Księgą Objawienia Jana. Zapraszamy do Sali Klubowej na zamku gostynińskim, godz. 17.

(1) A w niebie usłyszałem jakby potężny głos niezliczonego tłumu, który mówił: „Alleluja! Zbawienie, chwała i moc są u naszego Boga, (2) gdyż słuszne i sprawiedliwe są Jego wyroki. Bo ukarał wielką nierządnicę, która rozpustą zepsuła ziemię i pomścił krew swoich sług, którą przelała”. (3) Przemówili jeszcze po raz drugi: „Alleluja! Jej dym unosi się na wieki wieków”. (4) A dwudziestu czterech starszych razem z czterema istotami żywymi upadło na twarz. I oddali pokłon Bogu siedzącemu na tronie, mówiąc: „Amen! Alleluja!”. (5) Wówczas od tronu rozległ się głos, który powiedział: „Sławcie naszego Boga, wszyscy jego słudzy, wszyscy, którzy się Go boicie, mali i wielcy”. (6) Usłyszałem też jakby głos niezliczonego tłumu i jakby szum wielkich wód, i jakby huk potężnych gromów. Mówiły: „Alleluja! Zaczął królować Pan, nasz Bóg Wszechmocny. (7) Cieszmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę. Bo nadeszły zaślubiny Baranka i Jego Oblubienica jest już gotowa. (8) Ubrano ją w lśniący, czysty bisior, a tym bisiorem są sprawiedliwe czyny świętych”. (9) Anioł powiedział do mnie: „Napisz: Szczęśliwi ci, którzy są zaproszeni na ucztę weselną Baranka”. I dodał: „To prawdziwe słowa Boga”.