ŚRODA - 18 PAŹDZIERNIKA

W środę, o godz. 18.30, spotykamy się na podsumowaniu Pierwszego Listu Piotra, którego treść towarzyszyła nam w ciągu ostatnich tygodni.

1) Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do uchodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, wybranych (2) według uprzedniej wiedzy Boga Ojca, przez uświęcenie, którego sprawcą jest Duch, do posłuszeństwa oraz do pokropienia krwią Jezusa Chrystusa: Niech łaska i pokój będą waszym udziałem w jeszcze większej mierze. (3) Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa! On odrodził nas do żywej nadziei. Uczynił to w swym wielkim miłosierdziu, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. (4) W ten sposób dał nam dostęp do dziedzictwa, które nie ulegnie zniszczeniu, skażeniu ani nie utraci świeżości. Czeka ono odłożone w niebie. Należeć będzie do was, (5) których Bóg strzeże swą mocą dzięki wierze, aby obdarzyć was zbawieniem mającym objawić się w ostatecznym czasie. (6) Cieszcie się nim, mimo że teraz — gdy trzeba — bywacie po trosze zasmucani różnorodnymi próbami. (7) Spotykają was one po to, aby wasza szczera wiara, cenniejsza niż zniszczalne przecież złoto ogniem uszlachetniane, mogła tym bardziej wywyższyć, zaznaczyć chwałę i uwypuklić cześć Jezusa Chrystusa, kiedy się objawi. (8) Jego kochacie, choć nie mieliście sposobności Go zobaczyć. W Niego wierzycie, choć pozostaje dla was niewidzialny, i przepełnia was radość niewysłowiona, pełna chwały, (9) was, otrzymujących to, co jest skutkiem waszej wiary — zbawienie dusz. (10) Tego zbawienia poszukiwali prorocy. Dowiadywali się o nie ci, którzy sami zapowiadali, że Bóg okaże wam łaskę. (11) Pragnęli dociec, na który to moment i na jakie okoliczności wskazuje obecny w nich Duch Chrystusa, zapowiadający Jego cierpienia i następującą po nich chwałę. (12) Im też zostało objawione, że sprawy, o których mówią, odnoszą się nie do nich samych, ale do was. Te sprawy są wam obecnie głoszone przez ludzi przemawiających w Duchu Świętym posłanym z nieba. I w te sprawy pragną wejrzeć sami aniołowie.

NIEDZIELA - 15 PAŹDZIERNIKA

W niedzielę (15 października) zapraszamy na nabożeństwo do Kutna - ul. Filipowicza 5. Zaczynamy jak zwykle o godz. 10.


"...aby we wszystkim uwielbiony był Bóg przez Jezusa Chrystusa. Do Niego należy chwała i moc - na wieki. Amen"

ŚRODA - 11 PAŹDZIERNIKA

W środę (godz. 18.30) spotykamy się na rozważaniu Pierwszego Listu Piotra.

Cierpienie i błogosławieństwo.

"Gdy was lżą dla imienia Chrystusa, błogosławieni jesteście, bo Duch chwały i Boga spoczywa na was. Niech nikt z was nie cierpi jasko zabójca albo złodziej, jako złoczyńca lub uzurpator. Ale jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech wysławia Boga..." (1 Ptr 4,14-16).

ŚRODA - 04 PAŹDZIERNIKA

Wzajemne usługiwanie

(8) Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. (9) Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. (10) Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. (11) Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen.

Dzisiejsze studium biblijne będzie dotyczyć darów i służb w Kościele NT. Rozważanym tekstem jest Pierwszy List Piotra.

Spotykamy się jak zwykle w środę o godz. 18.30

500 LAT REFORMACJI. PROJEKCJA FILMU „LUTER” - 29 PAŹDZIERNIKA

Film Luter to dramat biograficzny oparty na życiu Marcina Lutra i początkach reformacji w Niemczech. Film opowiada historię zakonnika (w tej roli Joseph Fiennes), który dzięki mecenatowi potężnego saksońskiego księcia Fryderyka zostaje doktorem teologii na uniwersytecie w Wittenberdze. Punktem zwrotnym w życiu Lutra stała się jego wizyta w Rzymie…

Film będzie można obejrzeć w niedzielę 29 października, o godz. 17.00 w MCH Stara Betoniarnia, lok. 32 (I piętro). Wstęp wolny.

NIEDZIELA - 1 PAŹDZIERNIKA

Zapraszamy na spotkanie z cyklu "Bliskie spotkania z...". 

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat w Gostyninie mogliśmy wysłuchać opowieści Moniki Kaczmarzyk – założycielki przedszkola im. Janusza Korczaka w Duadze (Ghana), Agnieszki i Michała Domagałów – tłumaczy Nowego Testamentu na język chakaski (Syberia), Honoraty Wąsowskiej – założycielki (wraz z mężem) „Misji Brama Nadziei” w Ugandzie, Norberta Palimąki – społecznego biznesmena i budowniczego szkoły w wiosce Cuyabo na Filipinach, Łukasza Bujoka i Adama Dulińskiego – uczestników akcji „Misja Nepal”, której celem była pomoc mieszkańcom Nepalu po trzęsieniu ziemi, Beaty Woźnej – pracownika misji Wycliffe'a wśród ludu Seimat (Papua-Nowa Gwinea), Wojtka Borysa – pomysłodawcy domu misyjnego „Metanoia” w Straseni (Mołdawia) i Zbyszka Pawlaka – autora książki pt. „Pęknięte miasto. Biełsłan”.

Najbliższe spotkanie z cyklu „Bliskich spotkań z...” odbędzie się w niedzielę 1 października, o godz. 17.00 w MCH Stara Betoniarnia (lok. 42). Gościem spotkania będzie Ania Pinkas, która mieszka w Aswanie (nad Nilem) i pracuje jako pielęgniarka w szpitalu Evangelical Mission Hospital Al Germaniyya. Szpital został ufundowany w 1913 roku przez chrześcijan z Niemiec. Oferuje on pomoc medyczną na wysokim poziomie i jest znany w całym Egipcie. Świadczona jest w nim pomoc dla ludzi pochodzących głównie z ubogich klas społecznych – bez względu na ich wyznanie czy pochodzenie etniczne.

ŚRODA - 27 WRZEŚNIA

Ciąg dalszy rozważań 1 Listu Piotra.

Na koniec - wszyscy [bądźcie] jednomyślni, pełni współczucia, miłości braterskiej, miłosierdzia i pokory! Nie odpłacajcie złem za złe ani złorzeczeniem za złorzeczenie, lecz przeciwnie: błogosławcie, gdyż do tego jesteście powołani, abyście błogosławieństwo otrzymali w dziedzictwie. "Ten bowiem, kto chce życie miłować i oglądać dni szczęśliwe, niech powstrzymuje swój język od złego i wargi od fałszu! Niech unika zła, a czyni dobro, niech szuka pokoju i za nim idzie, gdyż oczy Pana [zwrócone są] na prawych i Jego uszy słuchają ich błagania, lecz oblicze Pana przeciwko tym, którzy źle czynią". I któż wam zaszkodzi, jeżeli gorliwie zabiegać będziecie o dobro? 

Środa, godz. 17. Więcej informacji pod linkiem: www.studiumbiblii.blogspot.com

NIEDZIELA - 24 WRZEŚNIA

„Paweł z Tarsu. Pojednanie Światów” to pierwszy całkowicie polski projekt filmowy o życiu człowieka, który wpłynął na oblicze naszej cywilizacji. Film powstawał w 7 krajach, gdzie ekipa podążała śladem apostoła. Łączny czas trwania filmu to blisko 6 godzin, podzielonych na 12 odcinków. Film powstawał przez dwa lata ze względu na ogrom logistyczny przedsięwzięcia oraz liczne trudności produkcyjne.

Niedziela, godz. 17.00 w MCH Stara Betoniarnia, lok. 42.

ZACHĘTA DO MODLITWY O PRZEŚLADOWANYCH