ŚRODA - 17 PAŹDZIERNIKA

Zapraszamy na kolejne - piąte - spotkanie z tekstem Ewangelii Mateusza. Środa, godz. 18:30 w MCH Stara Betoniarnia, ul. Bierzewicka 32, lokal 42. Będziemy kontynuować rozważanie 4. rozdziału Ewangelii. 

I obchodził całą Galileę, nauczając w synagogach i głosząc dobrą nowinę o królestwie, i uwalniając ludzi od wszelkich chorób i dolegliwości. Wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. I przynosili do Niego wszystkich cierpiących na różne choroby i słabości, opętanych i lunatyków, i sparaliżowanych. A On ich uzdrowił. I poszły za Nim wielkie tłumy z Galilei i z Dekapolu, i z Jerozolimy, i z Judei, i z Zajordania.

NIEDZIELA - 14 PAŹDZIERNIKA

Kiedy Sara usłyszała zapowiedź daną Abrahamowi przez Boga: „O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona, Sara, będzie miała wtedy syna” zareagowała śmiechem, a w jej głowie zaświtała myśl: „Czy naprawdę będę mogła rodzić, gdy już się zestarzałam?”.

O pytaniach zadawanych Bogu, zwątpieniu, niepewności i ludzkiej niemożliwości lecz także o Tym, który pośród ludzkiej słabości daje się poznać jako „Bóg Wszechmogący” w najbliższą niedzielę o godz. 17:00 w MCH Stara Betoniarnia w Gostyninie.

ŚRODA - 10 PAŹDZIERNIKA

Zapraszamy na kolejne - czwarte - spotkanie z tekstem Ewangelii Mateusza. Środa, godz. 18:30 w MCH Stara Betoniarnia, ul. Bierzewicka 32, lokal 42. 

Tekst rozważany: Mt 4,1-24

NIEDZIELA - 7 PAŹDZIERNIKA

W najbliższą niedzielę (7.10) nie będzie popołudniowego spotkania w Gostyninie o godz. 17:00. Zapraszamy natomiast do Kutna na godz. 10:00 (ul. Filipowicza 5) na nabożeństwo z chrztem. 

Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
- Jezus Chrystus


Również w tą niedzielę, w Łowiczu, odbędzie się inauguracyjne spotkanie Kościoła Bożego w Chrystusie. Na to wydarzenie zapraszają nasi przyjaciele z Bednar, Łowicza i Skierniewic. Spotkanie odbędzie się w budynku Centrum Promocji Ziemi Łowickiej - ul. Stary Rynek 17 - o godz. 15:00.


ŚRODA - 3 PAŹDZIERNIKA

Zapraszamy na kolejne - trzecie - spotkanie z tekstem Ewangelii Mateusza. Środa, godz. 18:30 w MCH Stara Betoniarnia, ul. Bierzewicka 32, lokal 42. 

Tekst rozważany: Mt 3,1-17

NIEDZIELA - 30 WRZEŚNIA

Wgląda jednak na to, że cierpliwe czekanie jest wpisane w harmonogram Bożego działania w naszym życiu...

W niedzielę, 30 września, będziemy uczyć się ważnej lekcji płynącej z życia Abrahama. Cykl nauczania o Patriarchach trwa - zapraszamy! 

MCH Stara Betoniarnia, ul. Bierzewicka 32 lok. 42 (sala konferencyjna), godz. 17:00.

ŚRODA - 26 WRZEŚNIA

Jerozolima, Betlejem w Judei i Nazaret w Galilei oraz Egipt. Herod Wielki, Archelaos, magowie ze Wschodu, Józef, Maria i Dziecko. Drugi rozdział Ewangelii Mateusza nacechowany jest dynamizmem. Narracja przenosi się z Judei do Egiptu i do Galilei.

W tle wydarzeń opisywanych przez autora Ewangelii pojawiają się słowa proroków (Micheasza, Ozeasza czy Jeremiasza).

Na drugie spotkanie z treścią Ewangelii Mateusza zapraszamy w środę o godz. 18:30. Projekt „Mateusz” trwa! Więcej na stronie: https://projektmateusz.blogspot.com/

NIEDZIELA - 23 WRZEŚNIA

W niedzielę 23 września nie będzie spotkania w Gostyninie o godz. 17:00. Tego dnia zapraszamy na spotkanie z misjonarzem Timurem Salijevem, który jest zaangażowany w ewangelizację i rozprzestrzenianie Biblii na Syberii. Spotkanie odbędzie się w Płocku - ul. Nowowiejskiego 9 - godz. 10:00.


NIEDZIELA - 16 WRZEŚNIA

Po dłuższej (wakacyjnej) przerwie reaktywujemy nasze niedzielne spotkania w Gostyninie. W najbliższą niedzielę (16.09) rozpoczynamy serię nauczania pt. „Patriarchowie”.

Dlaczego poznanie historii Abrahama, Izaaka, Jakuba i Józefa jest ważne? Czy warto poświęcić czas, aby czytać i rozważać historie o ludziach żyjących kilka tysięcy lat temu? Zdecydowanie tak!

Opowieść o patriarchach pokazuje nam, że Bożą pasją jest pozyskanie człowieka, aby ten realizował Jego cele. Abraham, Izaak, Jakub i Józef słyszeli Boga i uczyli się współdziałać z Nim w realizacji Jego planu zbawienia i udzielania błogosławieństwa „wszystkim plemionom ziemi”. Poznanie losów bohaterów z Księgi Rodzaju pomaga nam zrozumieć kim jest Bóg i odnaleźć własne miejsce w Jego planie. Wszak celem życia jest, aby Bóg był uwielbiony i ceniony ponad wszystko w każdym pokoleniu.