26 CZERWCA - 9 LIPCA WYZJAZD DO MOŁDAWII

W dniach 26 czerwca - 9 lipca jesteśmy zaangażowani w wyjazd misyjny do Mołdawii. Celem wyjazdu są działania ewangelizacyjne wśród dzieci na dwóch wioskach: Cojușna i Făgureni (czyt. Kożuszna i Fegureni).

Jest to czwarta podróż do Mołdawii na przestrzeni ostatnich 7 lat - każda z nich była związana ze służbą Wojtka Borysa i jego Misją Przyjaciół Dzieci.

Tekst biblijny (1 Tes 1,1):
Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój! 

Służba i życie w Kościele to nie indywidualizm, ale społeczność – wspólnota i zespół. Paweł apostoł był człowiekiem zespołu, a nie wielkim indywidualistą. Listy pisane do Kościołów ukazują sporą grupę jego współpracowników z którymi głosił Dobrą Nowinę „aż po krańce ziemi”.

Różni, ale razem!
- różni: wiekiem, obdarowaniem, historią nawrócenia, zakresem odpowiedzialności itp.

ŚRODA - 21 CZERWCA

(15) Wtedy powiedział do nich: „Tak bardzo pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. (16) Bo mówię wam: Już więcej nie będę jej spożywał, aż wypełni się w królestwie Bożym”. (17) I wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną i powiedział: „Weźcie go i rozdzielcie między siebie. (18) Bo oświadczam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże”. (19) Następnie wziął chleb, odmówił modlitwę dziękczynną, połamał i dał im, mówiąc: „To jest moje ciało, za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę”. (20) Podobnie po wieczerzy wziął kielich, mówiąc: „Ten kielich jest nowym przymierzem w mojej krwi, która jest wylewana za was. 

W najbliższą środę (21 czerwca), w Gostyninie, będziemy rozważać fragment z 22 rozdziału Ewangelii Łukasza - spotkanie dwudzieste szóste z tekstem tej Księgi.
www.studiumbiblii.blogspot.com


NIEDZIELA - 18 CZERWCA (KUTNO)

W najbliższą niedzielę, 18 czerwca, zapraszamy do Kutna (ul. Filipowicza 5).
Tematem niedzielnego nauczania będzie 21. rozdział Księgi Objawienia Jana. 


ŚRODA - 14 CZERWCA

"Strzeżcie się natomiast, aby wasze serca nie straciły wrażliwości na skutek obżarstwa, przepicia oraz trosk dnia codziennego, aby ten dzień nie spadł na was znienacka niczym sidło, bo zaskoczy wszystkich mieszkających na obszarze całej ziemi. Bądźcie więc czujni w każdej chwili i módlcie się, abyście zdołali uciec przed tym wszystkim, co ma się wydarzyć, i stanąć przed Synem Człowieczym".
- Łk 21,34-36

Dzisiejsze studium biblijne dotyczyć będzie eschatologii, wypełnianiu się proroctw i naszej odpowiedzialności wobec dni nazywanych "ostatecznymi".

Zapraszamy do czytania i dyskutowania. Dziś rozważamy 21. rozdział Ewangelii Łukasza.

Środa, godz. 18.30
Więcej informacji pod linkiem: www.studiumbiblii.blogspot.com

ŚRODA - 7 CZERWCA

Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał lud w świątyni i ogłaszał mu dobrą nowinę...

O wszystkim tym, co się wydarzyło w Jerozolimie będziemy rozmawiać na kolejnym, cotygodniowym, studium biblijnym. Nasz tekst: Łk 20,1-46.

Środa, godz. 18.30
Więcej informacji pod linkiem: www.studiumbiblii.blogspot.com

NIEDZIELA - 4 CZERWCA

Ponad 520 milionów ludzi na całym świecie w jakimś stopniu włączyło się w ruch zielonoświątkowy i odnowę charyzmatyczną.

Prelekcja pt. "Krótka i subiektywna historia ruchu zielonoświątkowego i odnowy charyzmatycznej" jest częścią niedzielnego wydarzenia, którego organizatorem jest Kościół Zielonoświątkowy w Kutnie.

Całość będzie wyglądać następująco:
10.00-12.00 nabożeństwo (gościem będzie pastor Kazimierz Sosulski - teolog, publicysta, kaznodzieja. Uważany jest za jedną z najbardziej znaczących postaci polskiego ruchu zielonoświątkowego)
12.30-14.00 - grill, ciasto, kawa, herbata itp.
14.00-15.00 - prelekcja "Krótka i subiektywna historia ruchu zielonoświątkowego..."
16.00 - Koncert Kasi Kiklewicz z zespołem

Miejsce: Kutno, ul. E. Filipowicza 5 (obok kortów tenisowych)

KONFERENCJA ZOOM. RELACJA.

Historia należy do Boga, lecz On przewidział w niej również miejsce na naszą odpowiedzialność i zaangażowanie.

Odpowiedzialność chrześcijan nie dotyczy jedynie niedzielnych nabożeństw i kościelnych spotkań „za zamkniętymi drzwiami”. Naszym polem misyjnym jest świat z całym bagażem istniejących w nim problemów.

AIDS, bezdomność, prostytucja, handel ludźmi, niesprawiedliwe prawo, uchodźctwo, głód czy konflikty to tylko symptomy agonii świata, który woła o nadzieję.

Tegoroczna Konferencja ZOOM, która odbyła się w dniach 30 kwietnia – 2 maja, pozwoliła nie tylko dostrzec skalę problemów, ale przede wszystkim pokazała zaangażowanie Kościoła w różne sfery życia, w polityce, ekonomii, edukacji czy też sztuce. Dlaczego takie zaangażowanie jest ważne? Ponieważ jako chrześcijanie nie mamy wątpliwości, że jedyną nadzieją dla świata jest Jezus Chrystus – nasz Pan i Zbawiciel.

Mówcy reprezentowali wszystkie zamieszkane kontynenty: Australię i Oceanię, Afrykę, Azję, Europę i Amerykę. Dzielili się swoim doświadczeniem służby i pasją, aby Królestwo Boże mogło oddziaływać na życie ludzi, tak w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym.

Byli z nami: Jeff Fountain, Robert i Ulla, Mats Tunehag, Winnie Owiti, Arek i Bogna Kuczyńscy, Kamal Fahmi, Andrzej Nędzusiak, Henryk Król, Avi Snyder, Maciej Wilkosz, Christel Lamère, Rafał Piekarski, Andy Stevens, Arek i Donna Delikowie, Ola Tubielewicz, Jacek i Magda Duda i Stanisław Sylwestrowicz. Ponadto w ramach „Globalnej wioski” zaprezentowały się organizacje i służby, m.in: Głos Prześladowanych Chrześcijan, Open Doors, OMF (Overseas Missionary Fellowship), Misja na Wschód, OM (Operation Mobilisation), New Life Mission-Aid, Jews for Jesus czy też WEC International.

Uczestnicy Konferencji mogli nie tylko wysłuchać wykładów, czy wziąć udział w szerokiej i różnorodnej tematycznie ofercie warsztatów, lecz nade wszystko mieli sposobność, by rozmawiać z doświadczonymi praktykami i pytać Boga o swoje miejsce w świecie misji.

W książce „Żyjąc jako ludzie nadziei”, Jeff Fountain napisał: „W XIX wieku po obu stronach Atlantyku głoszono eschatologię pesymizmu i przygnębienia. Wiernych namawiano, by w oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa unikali społecznego zaangażowania i chronili się przed ‘tym światem’. Stąd chrześcijańskie społeczności zamieniły się w getta”. Konferencja ZOOM miała na celu zmianę myślenia, tak, aby chrześcijanie odnaleźli się w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości i realizowali powołanie „miłowania Boga całym sercem, każdą myślą i ze wszystkich sił oraz kochania bliźniego jak samego siebie”.

Podobnie jak dwa lata temu organizatorami Konferencji ZOOM były: OM Polska (www.ompolska.org) i Kościół Zielonoświątkowy Sienna (www.sienna.waw.pl), a jej uczestnikami byli chrześcijanie różnych denominacji z różnych zakątków Polski.