NIEDZIELA - 20 SIERPNIA

Każdy lokalny Kościół skupiony jest wokół jakiejś „wizji” – zakłada cele, które chce osiągnąć i wokół których chce budować swoją tożsamość.

Pan Jezus tak wypowiedział się o Kościele: "Gdy Jezus przybył w okolice Cezarei Filipowej, zwrócił się do swoich uczniów z pytaniem: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Jedni za Jana Chrzciciela — odpowiedzieli — inni za Eliasza, a jeszcze inni za Jeremiasza lub jednego z proroków. Wówczas Jezus zapytał: A według was, kim jestem? Wtedy Szymon Piotr wyznał: Ty jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga. W odpowiedzi Jezus zwrócił się do niego: Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, bo objawił ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój Ojciec, który mieszka w niebie. Oświadczam ci, ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój Kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. Wręczę ci klucze Królestwa Niebios. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie" (Mt 16,13-19).

Choć Kościół jest jeden i istnieje w wieczności (jest niewidzialny), to mam też swój lokalny wyraz – urzeczywistnia się w konkretnym miejscu i czasie. O tym, jaki chcemy widzieć i tworzyć Kościół w Gostyninie będziemy rozmawiać na niedzielnym nabożeństwie. 

LATO Z GENERACJĄ PLUS

Malwina, Jeremiasz, Daniel i Ania to wolontariusze z misji „Generacja Plus”, którzy w dniach 14-17 sierpnia byli zaangażowani w działania na terenie Gostynina. Czas dopołudniowy był dedykowany dzieciom z osiedla przy ul. Targowej. Młodzi społecznicy przygotowali zabawy, gry i opowieści, które aktywizowały chłopców i dziewczyny w różnym wieku.

Popołudniami grupa wolontariuszy pracowała na terenie cmentarza ewangelicko-augsburskiego. Do pracy przyłączył się też uczeń gostynińskiego gimnazjum – Klaudiusz. W XIX i na początku XX wieku w Gostyninie mieszkała pokaźna grupa Niemców skupionych wokół Kościoła luterańskiego. Niemieccy ewangelicy mieli tu swój kościół (wybudowany na ruinach dawnego zamku) i cmentarz parafialny. Znajdujące się na cmentarzu nagrobki są dziś bardzo poniszczone. Wiele z nich wymagało, by je podnieść z ziemi i oczyścić.

Środowym (16 sierpnia) działaniom „Generacji Plus” w Gostyninie towarzyszyły dwie opowieści. Ania opowiedziała dzieciom zgromadzonym na gostynińskim osiedlu historię, którą przekazują autorzy Ewangelii (Marek i Łukasz). Jej bohaterami byli: przełożony synagogi – Jair, jego chora córka i pewna kobieta szukająca ratunku u Jezusa. Obecność Zbawiciela przyniosła zmianę w życiu uczestników tej opowieści. Jair doświadczył radości z uzdrowienia córki, cierpiąca kobieta także otrzymała swój cud. Smutek zamienił się radość. Drugą opowieść przygotował, tym razem dla przyjezdnych wolontariuszy, Karl Günter Fuks – gostyniński opiekun cmentarza przy ul. Targowej. Była to lekcja historii z czasów I wojny światowej. Na gostynińskich nekropoliach pochowano żołnierzy walczących na froncie. Dziś na cmentarzu ewangelicko-augsburskim znajduje się wyremontowany obelisk upamiętniający poległych żołnierzy. Wśród nich byli ludzie różnych profesji. Wojna boleśnie wkroczyła w ich rzeczywistość, ograbiając z marzeń i planów na przyszłość.

W czasie pracy na cmentarzu udało się odświeżyć kilkanaście nagrobków. Z tekstów na nich się znajdujących przemówiły historie ludzi – mieszkańców Gostynina. Niektórzy umarli młodo, inni dożyli sędziwego wieku. Żyli, pracowali i zakładali rodziny. Każdy z nich miał swoją historię i własną opowieść. O wielu z nich niestety nic nie wiadomo poza imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia i śmierci. Zmarłym już nie możemy pomóc. Możemy tylko o nich pamiętać i z szacunkiem odnosić się do miejsca ich pochówku. Żywi – wciąż potrzebują miłości, troski i nadziei. Wolontariusze z „Generacji Plus” tę nadzieję odnajdują w Chrystusie. Tą nadzieją chcieli się też dzielić z mieszkańcami Gostynina.

ZAPOWIEDŹ WYDAWNICZA

W ramach serii pt. „Klasyka ruchu charyzmatycznego” ukaże się książka autorstwa Lestera Sumralla pt. „Pionierzy wiary”.

Wśród opisanych przez autora znaleźli się: Smith Wigglesworth, F.F. Bosworth, Howard Carter, Lillian Trasher, Finis Dake, Thomas B. Barratt, Stanley Frodsham, Donald Gee, P.C. Nelson, Lewi Pethrus, Lilian Barbara Yeomans.

Autor nowotestamentowego Listu do Hebrajczyków zachęca: „Pamiętajcie o waszych przewodnikach, którzy wam zwiastowali Słowo Boże. Rozpatrując koniec ich życiowej drogi, naśladujcie ich wiarę”.

GENERACJA PLUS W GOSTYNINIE

W dniach 13-18 sierpnia, wraz z grupą misjonarzy Misji Generacja Plus, będziemy zaangażowani w różne działania na terenie Gostynina.

W godzinach dopołudniowych (od poniedziałku do czwartku) planujemy cykl działań wśród dzieci i młodzieży na osiedlu przy ul. Targowej, a popołudnia chcemy przeznaczyć na prace użyteczne społecznie (m.in. porządkowanie i renowacje nagrobków na cmentarzu ewangelicko-augsburskim).


ŚRODA - 19 LIPCA

NIEZWYKŁY PORANEK, NIEZWYKŁE SPOTKANIE, NIEZWYKŁA OBIETNICA.

"Tego samego dnia dwaj spośród nich szli do wsi zwanej Emmaus, leżącej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy."
- Łukasza 24,13

W najbliższą środę spotykamy się na studium biblijnym. Rozważać będziemy 24. rozdział Ewangelii Łukasza. Więcej pod linkiem: www.studiumbiblii.blogspot.com

ŚRODA - 12 LIPCA

ZDRADZONY, WYSZYDZONY, OSKARŻONY, OSĄDZONY I ZABITY

"Była już prawie szósta godzina i ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny dziewiątej, bo słońce się zaćmiło. Zasłona w świątyni rozdarła się na dwie części. A Jezus zawołał mocnym głosem: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mojego. I po tych słowach skonał"
- Ewangelia Łukasza 23,44-46

Kolejne rozważanie tekstu Ewangelii Łukasza. Środa, godz. 18:30. Więcej informacji pod linkiem: www.studiumbiblii.blogspot.com

MOŁDAWIA 2017

Poniżej relacja i kilka zdjęć z wyjazdu misyjnego.

Bazą misyjną w czasie pobytu w Mołdawii było kilkunastotysięczne miasto Strășeni, gdzie znajduje się dom misyjny "Metanoia" Misji Przyjaciół Dzieci Wojtka Borysa. W samym "sercu" Strășeni nad jedną z głównych ulic, w sąsiedztwie miejskiego bazaru, góruje baner, którego treść stanowi fragment z Pierwszego Listu Pawła do Tymoteusza: "Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników" - tyle głosi napis. Paweł opatrzył te słowa w swoim liście stwierdzeniem "z których (z grzeszników) ja jestem pierwszy i dostąpiłem miłosierdzia...". Niegdyś grzesznik będący "poza Chrystusem", teraz przyjęty przez Boga "w Chrystusie" - to jest właśnie Dobra Nowina!

Dom misyjny "METANOIA"
Dobra nowina w sercu Strășeni
Celem wyjazdu były dwie mołdawskie wioski: Cojușna i Făgureni. Tam, przy współpracy z miejscowymi Kościołami, miały miejsce ewangelizacje skierowane do dzieci. Towarzyszył im radosny czas zabawy w plenerze. Tego typu działania ewangelizacyjne są cykliczną działalnością Misji Przyjaciół Dzieci z Kalisza. Wojtek Borys i jego mołdawscy przyjaciele: Lida, Valentina i Giena docierają do dzieci, aby prezentować prawdy biblijne i mówić o zbawieniu w Chrystusie. Co roku w działania misyjne włącza się grupa z Polski.

Graffiti na murze domu kultury w Cojușna
Plansza objaśniająca drogę zbawienia w Panu Jezusie
Giena, Vala i Wojtek
Lida w trakcie opowiadania historii o Jezusie
Nauka wersetu biblijnego
Nasza ekipa i dzieci z Cojușna
Wojtek i Slavik - miejscowy pastor Kościoła baptystycznego
Budynek Kościoła baptystycznego w Făgureni
W czasie zabaw i gier z dziećmi


26 CZERWCA - 9 LIPCA WYZJAZD DO MOŁDAWII

W dniach 26 czerwca - 9 lipca jesteśmy zaangażowani w wyjazd misyjny do Mołdawii. Celem wyjazdu są działania ewangelizacyjne wśród dzieci na dwóch wioskach: Cojușna i Făgureni (czyt. Kożuszna i Fegureni).

Jest to czwarta podróż do Mołdawii na przestrzeni ostatnich 7 lat - każda z nich była związana ze służbą Wojtka Borysa i jego Misją Przyjaciół Dzieci.

Tekst biblijny (1 Tes 1,1):
Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój! 

Służba i życie w Kościele to nie indywidualizm, ale społeczność – wspólnota i zespół. Paweł apostoł był człowiekiem zespołu, a nie wielkim indywidualistą. Listy pisane do Kościołów ukazują sporą grupę jego współpracowników z którymi głosił Dobrą Nowinę „aż po krańce ziemi”.

Różni, ale razem!
- różni: wiekiem, obdarowaniem, historią nawrócenia, zakresem odpowiedzialności itp.

ŚRODA - 21 CZERWCA

(15) Wtedy powiedział do nich: „Tak bardzo pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. (16) Bo mówię wam: Już więcej nie będę jej spożywał, aż wypełni się w królestwie Bożym”. (17) I wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną i powiedział: „Weźcie go i rozdzielcie między siebie. (18) Bo oświadczam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże”. (19) Następnie wziął chleb, odmówił modlitwę dziękczynną, połamał i dał im, mówiąc: „To jest moje ciało, za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę”. (20) Podobnie po wieczerzy wziął kielich, mówiąc: „Ten kielich jest nowym przymierzem w mojej krwi, która jest wylewana za was. 

W najbliższą środę (21 czerwca), w Gostyninie, będziemy rozważać fragment z 22 rozdziału Ewangelii Łukasza - spotkanie dwudzieste szóste z tekstem tej Księgi.
www.studiumbiblii.blogspot.com


NIEDZIELA - 18 CZERWCA (KUTNO)

W najbliższą niedzielę, 18 czerwca, zapraszamy do Kutna (ul. Filipowicza 5).
Tematem niedzielnego nauczania będzie 21. rozdział Księgi Objawienia Jana.