CÓŻ TO ZA FIRMA TEN PROTESTANTYZM?

Od kwietnia 2015 r. gostynińscy protestanci skupieni w Kościele Zielonoświątkowym, organizują spotkania poświęcone czytaniu i nauczaniu Biblii oraz modlitwie.

TROCHĘ HISTORII

Ewangeliczne chrześcijaństwo, czyli takie, które czerpie swoją siłę z biblijnego nauczania i protestanckiej Reformacji, ma w Gostyninie długą tradycję. Według spisu z 1776 roku w mieście żyło 69 protestantów, co stanowiło niecałe 2% ogółu mieszkańców. Napływ niemieckich sukienników – ewangelików do Gostynina w pierwszej połowie XIX wieku przyczynił się do ożywienia gospodarczego i terytorialnego rozwoju miasta. Przed wojną Gostynin był miejscem ożywionej działalności Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Przecież nasz zamek gostyniński jest tak naprawdę dawnym zborem ewangelickim – miejscem spotkań gostynińskich protestantów. Okoliczne wioski, według opowieści osób pamiętających czasy poprzedzające II wojną światową, były miejscem zgromadzeń grup chrześcijan czerpiących z charyzmatycznego (zielonoświątkowego) przebudzenia, które miało miejsce na początku XX wieku. Tyle z historii.

MNIEJSZOŚĆ WYZNANIOWA

Wyrażam przekonanie, że pośród dominującego katolicyzmu, jest w Gostyninie także miejsce dla myślących i wierzących inaczej. Nie tyle lepszych lub gorszych, co po prostu innych. Taką mam przynajmniej nadzieję, choć wiadomo, że bycie mniejszością nie jest przywilejem, ale raczej pewną niedogodnością. Mniejszość kojarzy się jakoś negatywnie. Takie mam wrażenie. Często na samo słowo „protestant”, czy „zielonoświątkowiec” reakcje są… bardzo ostrożne :-).

Kim są gostynińscy protestanci? Jest nas mało, bardzo mało. W kontekście naszych spotkań można przytoczyć (nieco żartobliwie) słowa Moryca z Ziemi Obiecanej: „A w kirche co ja mam? Cztery gołe ściany i tak pusto, jakby cały interes miał się za chwilę zlikwidować. Pastor gada o piekle i innych nieprzyjemnych rzeczach. A czy ja po to idę do kościoła, żeby się zdenerwować? A przy tym ja lubię wiedzieć z kim ja mam do czynienia. A cóż to za firma protestantyzm? Papież, to jest firma!” 

Tych, którzy nie obawiają się „czterech gołych ścian” oraz „pastorskiego gadania o piekle i innych nieprzyjemnych rzeczach” zapraszamy. Zapraszamy do kontaktu z nami mieszkańców Gostynina, którzy być może zadają sobie pytanie: A cóż to za firma ten protestantyzm?

ASPEKT PRAWNY

Gostynińska grupa funkcjonuje jako placówka misyjna zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Kutnie, który oprócz działalności duszpasterskiej aktywnie działa niosąc pomoc uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz bezdomnym. Działalność ta odbywa się w oparciu o kutnowski odział Misji Teen Challenge i odbywa się we współpracy z Urzędem Miasta Kutna. Wszelkie ogólne informacje dotyczące funkcjonowania Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce można znaleźć na stronie: www.kz.pl

NASZE MOTTO

Jako chrześcijanie rozumiemy, że cała nasza energia i zaangażowanie powinny być skierowane na poznanie Boga i Jego odwiecznego planu dla nas. Wszystkie inne aspekty naszego życia: rodzinnego, zawodowego, społecznego, politycznego, ekonomicznego czy kulturalnego powinny znaleźć odpowiednią perspektywę dzięki poznaniu i umiłowaniu Chrystusa. W naszym chrześcijańskim pielgrzymowaniu towarzyszą nam stare protestanckie zasady: Tylko Pismo Święte (sola Scriptura), Tylko Chrystus (solus Christus), Tylko łaska (sola Gratia), Tylko wiara (sola Fide) i Jedynie Bogu chwała (soli Deo Gloria).

Piotr Syska