ŚRODA - 20 WRZEŚNIA

Studium biblijne jak zwykle o godz. 18.30

Tekst rozważany: 1 List Piotra 2,13-3,7
Kluczowe stwierdzenie: "bądźcie poddani".
Ważne tematy: chrześcijanin a porządek społeczny i rodzinny.