CÓŻ TO ZA FIRMA TEN PROTESTANTYZM?

Od kwietnia 2015 r. gostynińscy protestanci skupieni w Kościele Zielonoświątkowym, organizują spotkania poświęcone czytaniu i nauczaniu Biblii oraz modlitwie.

TROCHĘ HISTORII

Ewangeliczne chrześcijaństwo, czyli takie, które czerpie swoją siłę z biblijnego nauczania i protestanckiej Reformacji, ma w Gostyninie długą tradycję. Według spisu z 1776 roku w mieście żyło 69 protestantów, co stanowiło niecałe 2% ogółu mieszkańców. Napływ niemieckich sukienników – ewangelików do Gostynina w pierwszej połowie XIX wieku przyczynił się do ożywienia gospodarczego i terytorialnego rozwoju miasta. Przed wojną Gostynin był miejscem ożywionej działalności Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Przecież nasz zamek gostyniński jest tak naprawdę dawnym zborem ewangelickim – miejscem spotkań gostynińskich protestantów. Okoliczne wioski, według opowieści osób pamiętających czasy poprzedzające II wojną światową, były miejscem zgromadzeń grup chrześcijan czerpiących z charyzmatycznego (zielonoświątkowego) przebudzenia, które miało miejsce na początku XX wieku. Tyle z historii.

MNIEJSZOŚĆ WYZNANIOWA

Wyrażam przekonanie, że pośród dominującego katolicyzmu, jest w Gostyninie także miejsce dla myślących i wierzących inaczej. Nie tyle lepszych lub gorszych, co po prostu innych. Taką mam przynajmniej nadzieję, choć wiadomo, że bycie mniejszością nie jest przywilejem, ale raczej pewną niedogodnością. Mniejszość kojarzy się jakoś negatywnie. Takie mam wrażenie. Często na samo słowo „protestant”, czy „zielonoświątkowiec” reakcje są… bardzo ostrożne :-).

Kim są gostynińscy protestanci? Jest nas mało, bardzo mało. W kontekście naszych spotkań można przytoczyć (nieco żartobliwie) słowa Moryca z Ziemi Obiecanej: „A w kirche co ja mam? Cztery gołe ściany i tak pusto, jakby cały interes miał się za chwilę zlikwidować. Pastor gada o piekle i innych nieprzyjemnych rzeczach. A czy ja po to idę do kościoła, żeby się zdenerwować? A przy tym ja lubię wiedzieć z kim ja mam do czynienia. A cóż to za firma protestantyzm? Papież, to jest firma!” 

Tych, którzy nie obawiają się „czterech gołych ścian” oraz „pastorskiego gadania o piekle i innych nieprzyjemnych rzeczach” zapraszamy. Zapraszamy do kontaktu z nami mieszkańców Gostynina, którzy być może zadają sobie pytanie: A cóż to za firma ten protestantyzm?

ASPEKT PRAWNY

Gostynińska grupa funkcjonuje jako placówka misyjna zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Kutnie, który oprócz działalności duszpasterskiej aktywnie działa niosąc pomoc uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz bezdomnym. Działalność ta odbywa się w oparciu o kutnowski odział Misji Teen Challenge i odbywa się we współpracy z Urzędem Miasta Kutna. Wszelkie ogólne informacje dotyczące funkcjonowania Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce można znaleźć na stronie: www.kz.pl

NASZE MOTTO

Jako chrześcijanie rozumiemy, że cała nasza energia i zaangażowanie powinny być skierowane na poznanie Boga i Jego odwiecznego planu dla nas. Wszystkie inne aspekty naszego życia: rodzinnego, zawodowego, społecznego, politycznego, ekonomicznego czy kulturalnego powinny znaleźć odpowiednią perspektywę dzięki poznaniu i umiłowaniu Chrystusa. W naszym chrześcijańskim pielgrzymowaniu towarzyszą nam stare protestanckie zasady: Tylko Pismo Święte (sola Scriptura), Tylko Chrystus (solus Christus), Tylko łaska (sola Gratia), Tylko wiara (sola Fide) i Jedynie Bogu chwała (soli Deo Gloria).

Piotr Syska

CZYM JEST CHRZEŚCIJAŃSTWO?

Jednym z elementów chrześcijańskiego życia i chrześcijańskiego pielgrzymowania jest doświadczanie pewnego rodzaju konfliktu. Z jednej strony naszym doświadczeniem jest radość i prawdziwe zadowolenie oraz spełnienie w Bogu. Z drugiej strony doświadczamy autentycznego bólu, cierpienia i niewygody. Radosne "Alleluja" przeplata się z pełnym bólu i cierpienia pytaniem "Dlaczego?" Często musimy pogodzić się z faktem, że nie na wszystkie pytania otrzymamy satysfakcjonującą nas odpowiedź. Poczucie osamotnienia może być tak samo silne jak radość wynikająca ze wspólnoty. Pogarda i niezrozumienie mogą towarzyszyć nam w takiej samej mierze jak akceptacja i wsparcie ze strony innych.
Chrześcijaństwo to autentyczne życie. Z całym jego bogactwem smutku i radości, zdrowia i choroby, bólu i zadowolenia, odrzucenia i akceptacji, głodu i sytości... W tych wszystkich doświadczeniach życia, chcemy mówić za apostołem Pawłem: "Nie zniechęcamy się i chociaż nasz człowiek zewnętrzny niszczeje, to nasz człowiek wewnętrzny odnawia się każdego dnia. Nasze obecne niewielkie i przemijające utrapienie prowadzi nas do niewysłowionej chwały wiecznej. Nie wpatrujemy się więc w to, co widzialne, ale w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to natomiast, co niewidzialne, trwa wiecznie." (2Kor 4,16-18)

Piotr Syska

Pierwsze niedzielne nabożeństwo

Pierwsze niedzielne nabożeństwo, z udziałem gości z Kutna, Płocka i Łodzi, odbędzie się 24 kwietnia, o godz. 17:00. Miejscem spotkania będzie lokal nr 48 w budynku MCH Stara Betoniarnia w Gostyninie (wejście klatką schodową po lewej stronie budynku, od ul. Płockiej).

WOLNOŚĆ OD PANOWANIA GRZECHU

Powodem, dla którego obietnica w Rzymian 6,14 – "Albowiem grzech nad wami panować nie będzie", nie jest spełniona w życiu wielu Chrześcijan jest to, że głęboko w ich sercach nie jest wystarczająco dużo głodu wolności od grzechu. Oni nie wykrzykują: "O Panie, uwolnij mnie od grzechu za wszelką cenę". Oni nie są tego spragnieni. Zapewne by tak krzyczeli gdyby np. byli poważnie chorzy. Lecz oni nie uważają, że grzeszenie jest tak samo złe jak bycie chorym! Nic dziwnego, że zostają pokonani. W Księdze Wyjścia 2,23-25 jest napisane, "Po upływie długiego czasu umarł król egipski. Jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. I usłyszał Bóg ich narzekanie. I wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. I wejrzał Bóg na Izraelitów: Bóg ujął się za nimi.". W takiej sytuacji Bóg i za nami się ujmie. Pan mówi. "A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem." (Jer 29,13)
- Zac Poonen
źródło: oblubienica.eu