NIEDZIELA - 1 KWIETNIA

Ewangelia Łukasza opisuje czyny Pana Jezusa - wśród nich są uzdrowienia, uwolnienia od demonicznego udręczenia i wskrzeszenia z martwych. W niedzielę przyjrzymy się czynom Jezusa zapisanym w 5 rozdziale Ewangelii. 

"Wieść o Nim (Jezusie) rozpowszechniała się coraz bardziej. Wielkie tłumy schodziły się, aby Go słuchać i leczyć się ze swoich dolegliwości. On zaś odchodził na pustkowie i modlił się" (Łk 5,15-16).


NIEDZIELA - 25 MARCA

Łukasz, któremu przypisujemy autorstwo jednej z czterech Ewangelii zawartych w kanonie pism Nowego Testamentu, tak określił treść swego dzieła: "Teofilu, mój pierwszy traktat dotyczył wszystkiego, co Jezus czynił i czego nauczał, od rozpoczęcia swej działalności...". 

Naszym celem na najbliższe tygodnie jest zapoznanie się z dziełami (czynami) Jezusa. Po co? W jakim celu? Aby pobudzić naszą wiarę i włączyć się odważnie do proklamowania DOBREJ NOWINY o Jezusie, w naszym pokoleniu. 

Niedziela, 25 marca, godz. 17.00 (MCH Stara Betoniarnia, I piętro). 


ŚRODA - 21 MARCA

W środę, 21 marca, o godz. 18.30 spotykamy się na studium biblijnym Księgi Rodzaju. Wciąż przyglądamy się życiu i wierze Abrahama, którego Paweł nazywa „praojcem wiary” (Rz 4,1).

Tekst rozważany: Rdz 24,1-25,18

Abraham był już podeszłym w latach starcem, a Jahwe we wszystkim mu błogosławił...

NIEDZIELA - 18 MARCA

W niedzielę, 18 marca, spotykamy się na ostatnim rozważaniu Pierwszego Listu do Tesaloniczan. MCH Stara Betoniarnia, godz. 17.00, lok. 42 (I piętro - winda działa!). 


ŚRODA - 14 MARCA (STUDIUM BIBLIJNE)

W środę, 14 marca, o godz. 18.30 spotykamy się na studium biblijnym Księgi Rodzaju. Wciąż przyglądamy się życiu i wierze Abrahama - „praojca wiary” (Rz 4,1).

PRÓBA

"Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Zwrócił się do niego: Abrahamie! On zaś odpowiedział: Słucham. Wtedy usłyszał: Weź, proszę, swego syna, swego jedynaka, którego tak kochasz, Izaaka, i udaj się do ziemi Moria. Złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, którą ci wskażę" (Rdz 22,1-2).

NIEDZIELA - 11 MARCA

W niedzielę 11 marca zapraszamy na niedzielne nabożeństwo do Kutna, o godz. 10.00 (ul. Filipowicza 5). Naszym gościem i kaznodzieją będzie pracownik Operation Mobilization - John Theuns (na zdjęciu). 

Wieczorne spotkanie (o godz. 17.00) w Gostyninie nie odbędzie się.

ŚRODA - 7 MARCA (STUDIUM BIBLIJNE)

W środę, 7 marca, o godz. 18.30 spotykamy się na studium biblijnym Księgi Rodzaju. Wciąż przyglądamy się życiu i wierze Abrahama, którego Paweł nazywa „praojcem wiary” (Rz 4,1). 

WYPEŁNIENIE OBIETNICY. SYN - IZAAK

„PAN nawiedził też Sarę, tak jak zapowiedział, i spełnił wobec niej to, co przyobiecał. Sara poczęła i gdy Abraham był już stary, urodziła mu syna. Stało się to w oznaczonym przez Boga czasie. Abraham nadał swemu synowi, którego urodziła mu Sara, imię Izaak”(Rdz 21,1-3).

NIEDZIELA - 4 MARCA

W niedzielę, 4 marca, zapraszamy na kolejną edycję "Bliskich spotkań z...". Spotkanie odbędzie się w MCH Stara Betoniarnia o godz. 17.

„Postaram się podzielić najważniejszymi lekcjami i doświadczeniami z rocznej podróży na statku Logos Hope. Będą opowieści, zdjęcia i filmiki… Mam nadzieję, że będzie ciekawie!”
- Natalia Arciszewska

Gościem kolejnej edycji gostynińskich „Bliskich spotkań z…” będzie Natalia Arciszwewska, która, wraz z międzynarodową grupą wolontariuszy, spędziła rok na statku Logos Hope. W tym czasie miała okazję zawitać do brzegów wielu państw Afryki i Ameryki. Natalia jest z wykształcenia muzykiem (absolwentką Instytutu Muzykologii UW) i studentką ostatniego roku afrykanistyki na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Statek Logos Hope („Słowo Nadziei”) należy do międzynarodowej, chrześcijańskiej, organizacji Operation Mobilization. Celem służby statku, zamieszkiwanego przez międzynarodową grupę wolontariuszy, jest niesienie pomocy, wiedzy i nadziei wszystkim narodom świata. Odbywa się to przez rozpowszechnianie literatury (Logos Hope to m.in. największa na świecie pływająca księgarnia!), promowanie porozumienia ponad barierami kulturowymi, szkolenie młodych ludzi do owocnego życia i służby, niesienie pomocy humanitarnej i, zawsze gdy to możliwe, dzielenie się Dobrą Nowiną o Jezusie.