NIEDZIELA - 29 KWIETNIA

W niedzielę spotykamy się o godz. 17.00 w MCH Stara Betoniarnia, lok. 42. Nasze nauczanie wciąż, od kilku tygodni, skupione jest wokół czynów Jezusa towarzyszących Jego publicznej służbie nauczania i głoszenia Dobrej Nowiny o Królestwie Boga.

Potem wędrował przez miasta i wsie, nauczał i głosił Ewangelię o królestwie Bożym. Towarzyszyło Mu Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od chorób: Maria, zwana Magdaleną, z której wyszło siedem demonów, Joanna, żona Chuzy, zarządcy Heroda, Zuzanna oraz wiele innych, które im usługiwały, dzieląc się swoim majątkiem.

ŚRODA - 25 KWIETNIA

W środę, o godz. 18.30, spotykamy się na cotygodniowym studium biblijnym. 

Tekst rozważany: Rdz 27-30 – Jakub trudzący się, aby otrzymać błogosławieństwo.

Historia Jakuba jest opowieścią o przemianie, jakiej Pan Bóg dokonuje w życiu człowieka. 

NIEDZIELA - 22 KWIETNIA

W niedzielę, 22 kwietnia zapraszamy na nabożeństwo o godz. 17.

Nauczanie będzie oparte o 7 rozdział Ewangelii Łukasza. Kontynuujemy cykl poświęcony dziełom (czynom) Pana Jezusa.

ŚRODA - 18 KWIETNIA

W środę, 18 kwietnia, o godz. 18.30 spotykamy się na studium biblijnym Księgi Rodzaju. 

Bóg w Starym Testamencie przedstawia się jako "Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba". Po zapoznaniu się z historią Abrahama, chcemy przyjrzeć się życiu jego syna - Izaaka. Do wspólnego czytania i rozważania Biblii zachęcamy i zapraszamy!

Tekst rozważany: Rdz 25,19-26,35.

Począwszy od środy 18 kwietnia miejscem naszych spotkań studium biblijnego będzie lokal nr 42 w MCH Stara Betoniarnia.

NIEDZIELA - 8 KWIETNIA

Ewangelia Łukasza opisuje czyny Pana Jezusa - wśród nich są uzdrowienia, uwolnienia od demonicznego udręczenia i wskrzeszenia z martwych. W niedzielę przyjrzymy się czynom Jezusa zapisanym w 6 rozdziale Ewangelii. 

W inny szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. Był tam człowiek, który miał bezwładną prawą rękę. A nauczyciele Pisma i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat uzdrawia, by znaleźć powód do oskarżenia. On jednak, znając ich myśli, powiedział do człowieka z bezwładną ręką: „Wstań i wyjdź na środek”. A on podniósł się i stanął. Wtedy Jezus powiedział do nich: „Pytam was, czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle czynić, życie ratować, czy zatracić?”. Potem spojrzał wokoło na wszystkich i powiedział do niego: „Wyciągnij rękę”. On to uczynił i jego ręka stała się znowu sprawna. A oni, tracąc rozum ze złości, naradzali się między sobą, co by mogli zrobić z Jezusem.