KOLĘDY ŚWIATA - 7 STYCZNIA

Zapraszamy na wieczór z kolędami i pieśniami bożonarodzeniowymi, które zaśpiewane zostaną w czterech językach (polskim, angielskim, hiszpańskim i chińskim). W gronie wykonawców znajdą się m.in. Natalia Arciszewska oraz José i Noelia Giovanini z Argentyny.
 
Motywem przewodnim wieczoru są słowa z Ewangelii Jana: „Prawdziwa światłość, która oświeca człowieka przyszła na świat”.

Niedziela (7 stycznia), godz. 16.00, MCH Stara Betoniarnia (hol główny).

ŚRODA - 27 GRUDNIA

O godz. 18.30 spotykamy się na studium biblijnym kolejnego fragmentu Księgi Rodzaju: Rdz 3,1-4,26.

Bóg. Człowiek. Szatan. Grzech, jego konsekwencje i odkupienie.

18-31 GRUDNIA

Z uwagi na zbliżający się czas Świąt Narodzenia Pańskiego nasze spotkania wyglądać będą następująco:

Środa, 20 grudnia (domowe studium biblijne nie odbędzie się)
Niedziela, 24 grudnia (zapraszamy na nabożeństwo do Kutna o godz. 10.00)


Środa, 27 grudnia (studium biblijne Księgi Rodzaju, cz. 3)
Niedziela, 31 grudnia (zapraszamy na nabożeństwo do Kutna o godz. 10.00).

NIEDZIELA - 17 GRUDNIA

W niedzielne popołudnie zakończyliśmy cykl filmowy o życiu Pawła z Tarsu.

Jakie było życie „apostoła narodów”?

Przez wiele lat trudził się, by uczynić poselstwo o Jezusie – ukrzyżowanym i zmartwychwstałym – znanym w ówczesnym społeczeństwie. Przemierzył tysiące kilometrów. Odbył liczne podróże piesze i drogą morską. Dotarł (prawdopodobnie) aż do Hiszpanii. Założył wiele wspólnot chrześcijańskich, w tym te znane z tekstu Nowego Testamentu: w Koryncie, Efezie, Tesalonice czy Filippi. Zwalczał szerzące się w Kościele herezje. Był zaangażowany we wsparcie materialne na rzecz ubogich chrześcijan w Jerozolimie. Miał ogromne osiągnięcia w służbie uzdrawiania chorych, przez jego ręce Bóg objawiał niezwykłą moc. Odważnie składał świadectwo o Jezusie przed możnymi ówczesnego świata. Pod wpływem jego nauki, już w czasie jego życia, znajdowało się tysiące osób.

U kresu swoich dni zapisał, gorzko brzmiące, słowa: „Wszyscy mnie opuścili”.

Czy stracił coś ze swojej apostolskiej gorliwości? Czy odszedł od prawd, które z takim oddaniem głosił w miastach Imperium Romanum? Czy popadł w grzech, który zrujnował jego opinię w oczach innych wierzących? Nic z tych rzeczy.

Temu gorzkiemu wyznaniu: „Wszyscy mnie opuścili” towarzyszyły też takie słowa: „Toczyłem piękny bój. Bieg ukończyłem. Wiarę - zachowałem. Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym Dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy”.

Najwyraźniej uznanie w oczach ludzi nie zawsze idzie w parze z Bożą aprobatą. Życie apostoła Pawła – Żyda, faryzeusza, obywatela Rzymu, a przede wszystkim apostoła Chrystusa Jezusa - uczy, że największą wartością jest aprobata Tego, którego Królestwo sięga poza doczesność i znikomość tego wieku. Ludzka przychylność i uznanie to przemijające dobra. Dziś możesz być „cenionym i poważanym”, jutro opuszczonym i lekceważonym przez tych samych, którzy okazywali ci zainteresowanie. O tę aprobatę nie warto zabiegać. Jest jednak uznanie, o które należy się troszczyć i jego pragnąć. Tym uznaniem jest Boża przychylność i Jego pochwała. Jak nią zyskać?

Ze wszystkich listów Pawła, które nam pozostawił, przebija się takie oto proste stwierdzenie: „w Chrystusie”. Istotą Bożej aprobaty jest „być w Chrystusie”. Nie można się rozczarować, jeśli nasze życie powierzymy Jemu i zbudujemy je wokół relacji i bliskości z Chrystusem. Wszystko inne to „gonitwa za wiatrem”.

Życia w Chrystusie, tak po prostu – zwyczajnie i codziennie, życzę sobie i innym.

Piotr Syska

ŚRODA - 13 GRUDNIA

„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” (Rdz 1,1)

W środę o godz. 18.30 spotykamy się na czytaniu i rozważaniu pierwszych dwóch rozdziałów Księgi Rodzaju.

NIEDZIELA - 10 GRUDNIA

W najbliższą niedzielę (10 grudnia) organizujemy wyjazd do Płocka na film pt. „Sprawa Chrystusa”. Miejscem projekcji, w ramach tzw. „Katechezy w kinie”, jest NOVEKINO PRZEDWIOŚNIE (ul. Tumska 5a). Seans rozpoczyna się o godz. 15.30 (wyjazd z Gostynina o 14.45). 

Film oparty jest na prawdziwej historii Lee Strobla (www.leestrobel.com), dziennikarza, laureata Nagrody Pulitzera i autora bestsellerowej książki „Sprawa Chrystusa”. Opowiada o tym jak zagorzały racjonalista i ateista postanowił zmierzyć się z największą tajemnicą chrześcijaństwa (zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=2abSQ3mGxRE)

Lee Strobel znany jest w Polsce także z książki: „Dochodzenie w sprawie Stwórcy. Dziennikarz bada dowody naukowe przemawiające za istnieniem Boga”.

ŚRODA - 06 GRUDNIA

Od środy, 6 grudnia, będziemy czytać tekst Księgi Rodzaju. Chcemy odkrywać Boży plan i historię zbawienia zapisaną w tej Księdze oraz rozważać to, co było "na początku". 

Spotykamy się tradycyjnie o godz. 18.30

(1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. (2) Ziemia zaś była bezładna i pusta. Ciemność rozciągała się nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. (3) Wtedy Bóg powiedział: Niech się stanie światło! I stało się światło. (4) Bóg uznał, że światło jest dobre. Oddzielił je zatem od ciemności (5) i nazwał światło dniem, a ciemność nazwał nocą. Dokonało się to, gdy nastał wieczór, a potem poranek — dzień pierwszy.


NIEDZIELA - 3 GRUDNIA

W niedzielę (3 grudnia), o godz. 17.00 zapraszamy na przedostatnie (piąte) spotkanie z cyklem filmowym o życiu Pawła z Tarsu.

ŚRODA - 29 LISTOPADA

W środę (29 listopada) o godz. 18.30 spotykamy się na rozważaniu Listu Judy.

Więcej informacji o studium można znaleźć pod linkiem: www.studiumbiblii.blogspot.com

Standardowe pytania, które zadajemy sobie podczas studium biblijnego są następujące:
1. Co rozważany fragment Biblii mówi o Bogu?
2. Jakie informacje tekst przekazuje o ludziach?
3. Czy ten tekst mówi o czymś, czego powinniśmy unikać?
4. Jakie wątki czytanego fragmentu możesz zastosować we własnym życiu?