26 CZERWCA - 9 LIPCA WYZJAZD DO MOŁDAWII

W dniach 26 czerwca - 9 lipca jesteśmy zaangażowani w wyjazd misyjny do Mołdawii. Celem wyjazdu są działania ewangelizacyjne wśród dzieci na dwóch wioskach: Cojușna i Făgureni (czyt. Kożuszna i Fegureni).

Jest to czwarta podróż do Mołdawii na przestrzeni ostatnich 7 lat - każda z nich była związana ze służbą Wojtka Borysa i jego Misją Przyjaciół Dzieci.

Tekst biblijny (1 Tes 1,1):
Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój! 

Służba i życie w Kościele to nie indywidualizm, ale społeczność – wspólnota i zespół. Paweł apostoł był człowiekiem zespołu, a nie wielkim indywidualistą. Listy pisane do Kościołów ukazują sporą grupę jego współpracowników z którymi głosił Dobrą Nowinę „aż po krańce ziemi”.

Różni, ale razem!
- różni: wiekiem, obdarowaniem, historią nawrócenia, zakresem odpowiedzialności itp.

ŚRODA - 21 CZERWCA

(15) Wtedy powiedział do nich: „Tak bardzo pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. (16) Bo mówię wam: Już więcej nie będę jej spożywał, aż wypełni się w królestwie Bożym”. (17) I wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną i powiedział: „Weźcie go i rozdzielcie między siebie. (18) Bo oświadczam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże”. (19) Następnie wziął chleb, odmówił modlitwę dziękczynną, połamał i dał im, mówiąc: „To jest moje ciało, za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę”. (20) Podobnie po wieczerzy wziął kielich, mówiąc: „Ten kielich jest nowym przymierzem w mojej krwi, która jest wylewana za was. 

W najbliższą środę (21 czerwca), w Gostyninie, będziemy rozważać fragment z 22 rozdziału Ewangelii Łukasza - spotkanie dwudzieste szóste z tekstem tej Księgi.
www.studiumbiblii.blogspot.com


NIEDZIELA - 18 CZERWCA (KUTNO)

W najbliższą niedzielę, 18 czerwca, zapraszamy do Kutna (ul. Filipowicza 5).
Tematem niedzielnego nauczania będzie 21. rozdział Księgi Objawienia Jana. 


ŚRODA - 14 CZERWCA

"Strzeżcie się natomiast, aby wasze serca nie straciły wrażliwości na skutek obżarstwa, przepicia oraz trosk dnia codziennego, aby ten dzień nie spadł na was znienacka niczym sidło, bo zaskoczy wszystkich mieszkających na obszarze całej ziemi. Bądźcie więc czujni w każdej chwili i módlcie się, abyście zdołali uciec przed tym wszystkim, co ma się wydarzyć, i stanąć przed Synem Człowieczym".
- Łk 21,34-36

Dzisiejsze studium biblijne dotyczyć będzie eschatologii, wypełnianiu się proroctw i naszej odpowiedzialności wobec dni nazywanych "ostatecznymi".

Zapraszamy do czytania i dyskutowania. Dziś rozważamy 21. rozdział Ewangelii Łukasza.

Środa, godz. 18.30
Więcej informacji pod linkiem: www.studiumbiblii.blogspot.com

ŚRODA - 7 CZERWCA

Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał lud w świątyni i ogłaszał mu dobrą nowinę...

O wszystkim tym, co się wydarzyło w Jerozolimie będziemy rozmawiać na kolejnym, cotygodniowym, studium biblijnym. Nasz tekst: Łk 20,1-46.

Środa, godz. 18.30
Więcej informacji pod linkiem: www.studiumbiblii.blogspot.com