ŚRODA (31 STYCZNIA) - STUDIUM BIBLIJNE

Po dwutygodniowej przerwie wznawiamy nasze środowe studium biblijne. Spotykamy się tradycyjnie o godz. 18.30 na rozważaniu Księgi Rodzaju (rozdziały: 10 i 11). 

"Cała ziemia mówiła wtedy jednym językiem, jedną mowę mieli wszyscy..." (Rdz 11,1).

NIEDZIELA - 28 STYCZNIA

Zapraszamy na niedzielne nabożeństwo do Kutna (godz. 10.00) i do Gostynina (godz. 17.00).  

W Kutnie będziemy gościć Justynę i Esterę, które znamy z letnich działań w ramach misji "Generacja Plus - Lato pełne Boga". Poprowadzą czas uwielbienia i modlitwy. Tematem naszego nauczania będzie tekst z 4. rozdziału Ewangelii Łukasza (Łk 4,31-44).  

W Gostyninie będziemy rozważać kolejny fragment Pierwszego Listu do Tesaloniczan.

NIEDZIELA - 21 STYCZNIA

Zapraszamy na niedzielne nabożeństwo do Kutna (ul. Filipowicza 5) o godz. 10. i na wieczorne spotkanie w Gostyninie (ul. Bierzewicka 32, lok. 42) o godz. 17. 

W Gostyninie będziemy kontynuować rozważanie Pierwszego Listu do Tesaloniczan. Będziemy chcieli zastanowić się nad istotą służby dla Boga w kontekście słów Pawła: „Nasze pouczenie bowiem nie wzięło się z błędu ani z nieczystości, ani z podstępu” (1 Tes 2,3). 

NIEDZIELA - 14 STYCZNIA

W niedzielę 14 stycznia zapraszamy na niedzielne nabożeństwo do Kutna (ul. Filipowicza 5) o godz. 10.00 oraz na wieczorne spotkanie w Gostyninie (ul. Bierzewicka 32, lok. 42) o godz. 17.

"Świat będzie was uciskał, lecz ufajcie, Jam zwyciężył świat" (Ewangelia Jana 16,33)

ŚRODA - 10 STYCZNIA

W środę, o godz. 18.30, spotykamy się na rozważaniu biblijnej historii o potopie (tekst biblijny: Rdz 6,1-9,29).

(5) PAN zaś widział, że wielka jest niegodziwość człowieka na ziemi. Zauważył, że każda myśl ludzkiego serca jest ustawicznie zła. (6) Dlatego żałował PAN, że stworzył na ziemi człowieka, bolał nad tym w swym sercu. (7) Postanowił zatem: Zgładzę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem. Usunę także bydło, płazy oraz ptaki, bo żałuję, że powołałem to wszystko do istnienia! (8) Noe jednak znalazł łaskę w oczach PANA. (9) Oto dzieje rodu Noego: Noe był człowiekiem sprawiedliwym. Na tle swojego pokolenia był nieskazitelny. Noe przyjaźnił się z Bogiem.

WIECZÓR KOLĘD - PODSUMOWANIE

W budynku „Starej Betoniarni” opowieść o Zbawicielu została wyśpiewana w językach: polskim, angielskim, kantońskim i hiszpańskim. Pięknie zagrali i zaśpiewali: Natalia Arciszewska (śpiew i pianino), Gosia Burzyńska (wiolonczela i śpiew), Donna Delik (śpiew), Zbyszek Jędrzejczyk (gitara) oraz José Giovanini (gitara i śpiew) i Noelia Giovanini (śpiew). Pieśni wysłuchali (niektórzy) mieszkańcy Gostynina i okolic. 

Motywem przewodnim wieczoru był werset z Ewangelii Jana: „Prawdziwa światłość, która oświeca człowieka przyszła na świat”.

Rację miał psalmista wyznając: „O, jak to dobrze grać naszemu Bogu”.