NIEDZIELA - 4 CZERWCA

Ponad 520 milionów ludzi na całym świecie w jakimś stopniu włączyło się w ruch zielonoświątkowy i odnowę charyzmatyczną.

Prelekcja pt. "Krótka i subiektywna historia ruchu zielonoświątkowego i odnowy charyzmatycznej" jest częścią niedzielnego wydarzenia, którego organizatorem jest Kościół Zielonoświątkowy w Kutnie.

Całość będzie wyglądać następująco:
10.00-12.00 nabożeństwo (gościem będzie pastor Kazimierz Sosulski - teolog, publicysta, kaznodzieja. Uważany jest za jedną z najbardziej znaczących postaci polskiego ruchu zielonoświątkowego)
12.30-14.00 - grill, ciasto, kawa, herbata itp.
14.00-15.00 - prelekcja "Krótka i subiektywna historia ruchu zielonoświątkowego..."
16.00 - Koncert Kasi Kiklewicz z zespołem

Miejsce: Kutno, ul. E. Filipowicza 5 (obok kortów tenisowych)

PAWEŁ Z TARSU - POJEDNANIE ŚWIATÓW

„Paweł z Tarsu. Pojednanie Światów” to pierwszy całkowicie polski projekt filmowy o życiu człowieka, który wpłynął na oblicze naszej cywilizacji. Film powstawał w 7 krajach, gdzie ekipa podążała śladem apostoła. Łączny czas trwania filmu to blisko 6 godzin, podzielonych na 12 odcinków. Film powstawał przez dwa lata ze względu na ogrom logistyczny przedsięwzięcia oraz liczne trudności produkcyjne.

Zwiastun


Informacje o filmie.
Reżyseria: Grzegorz Misiewicz, Maciej Adamiak
Scenariusz: Grzegorz Misiewicz
Prowadzenie: Grzegorz Misiewicz
Narrator: Krystyna Czubówna
Lektorzy: Miłogost Reczek, Andrzej Olejnik, Medard Plewacki, Krzysztof Kolberger
Zdjęcia: Krzysztof Bonarski, Maciej Adamiak
Muzyka: Krzysztof Stanisławski, Karol Skrzypiec
Dźwięk: Rafał Flejter

PLAN PROJEKCJI W GOSTYNINIE
24 września (niedziela), godz. 17.00 - odcinki: pierwszy i drugi
8 października (niedziela), godz. 17.00  - odcinki: trzeci i czwarty
22 października (niedziela), godz. 17.00 - odcinki: piąty i szósty
12 listopada (niedziela), godz. 17.00 - odcinki: siódmy i ósmy
3 grudnia (niedziela), godz. 17.00 - odcinki: dziewiąty i dziesiąty
17 grudnia (niedziela), godz. 17:00 - odcinki: jedenasty i dwunasty

Miejsce projekcji: 
MCH Stara Betoniarnia, ul. Bierzewicka 32 (lokal 42 - sala konferencyjna)

KONFERENCJA ZOOM. RELACJA.

Historia należy do Boga, lecz On przewidział w niej również miejsce na naszą odpowiedzialność i zaangażowanie.

Odpowiedzialność chrześcijan nie dotyczy jedynie niedzielnych nabożeństw i kościelnych spotkań „za zamkniętymi drzwiami”. Naszym polem misyjnym jest świat z całym bagażem istniejących w nim problemów.

AIDS, bezdomność, prostytucja, handel ludźmi, niesprawiedliwe prawo, uchodźctwo, głód czy konflikty to tylko symptomy agonii świata, który woła o nadzieję.

Tegoroczna Konferencja ZOOM, która odbyła się w dniach 30 kwietnia – 2 maja, pozwoliła nie tylko dostrzec skalę problemów, ale przede wszystkim pokazała zaangażowanie Kościoła w różne sfery życia, w polityce, ekonomii, edukacji czy też sztuce. Dlaczego takie zaangażowanie jest ważne? Ponieważ jako chrześcijanie nie mamy wątpliwości, że jedyną nadzieją dla świata jest Jezus Chrystus – nasz Pan i Zbawiciel.

Mówcy reprezentowali wszystkie zamieszkane kontynenty: Australię i Oceanię, Afrykę, Azję, Europę i Amerykę. Dzielili się swoim doświadczeniem służby i pasją, aby Królestwo Boże mogło oddziaływać na życie ludzi, tak w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym.

Byli z nami: Jeff Fountain, Robert i Ulla, Mats Tunehag, Winnie Owiti, Arek i Bogna Kuczyńscy, Kamal Fahmi, Andrzej Nędzusiak, Henryk Król, Avi Snyder, Maciej Wilkosz, Christel Lamère, Rafał Piekarski, Andy Stevens, Arek i Donna Delikowie, Ola Tubielewicz, Jacek i Magda Duda i Stanisław Sylwestrowicz. Ponadto w ramach „Globalnej wioski” zaprezentowały się organizacje i służby, m.in: Głos Prześladowanych Chrześcijan, Open Doors, OMF (Overseas Missionary Fellowship), Misja na Wschód, OM (Operation Mobilisation), New Life Mission-Aid, Jews for Jesus czy też WEC International.

Uczestnicy Konferencji mogli nie tylko wysłuchać wykładów, czy wziąć udział w szerokiej i różnorodnej tematycznie ofercie warsztatów, lecz nade wszystko mieli sposobność, by rozmawiać z doświadczonymi praktykami i pytać Boga o swoje miejsce w świecie misji.

W książce „Żyjąc jako ludzie nadziei”, Jeff Fountain napisał: „W XIX wieku po obu stronach Atlantyku głoszono eschatologię pesymizmu i przygnębienia. Wiernych namawiano, by w oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa unikali społecznego zaangażowania i chronili się przed ‘tym światem’. Stąd chrześcijańskie społeczności zamieniły się w getta”. Konferencja ZOOM miała na celu zmianę myślenia, tak, aby chrześcijanie odnaleźli się w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości i realizowali powołanie „miłowania Boga całym sercem, każdą myślą i ze wszystkich sił oraz kochania bliźniego jak samego siebie”.

Podobnie jak dwa lata temu organizatorami Konferencji ZOOM były: OM Polska (www.ompolska.org) i Kościół Zielonoświątkowy Sienna (www.sienna.waw.pl), a jej uczestnikami byli chrześcijanie różnych denominacji z różnych zakątków Polski. 

ŚRODA - 24 MAJA

(1) Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. (2) W tym czasie pewien bogaty człowiek imieniem Zacheusz, przełożony celników, (3) próbował zobaczyć Jezusa. Chciał on się dowiedzieć, kim Jezus jest, lecz nie mógł, gdyż był niskiego wzrostu i tłum mu Go zasłaniał. (4) Pobiegł więc naprzód i, aby ujrzeć Jezusa, wspiął się na sykomorę rosnącą przy drodze, którą Pan miał przechodzić. (5) Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i powiedział: Zacheuszu, zejdź prędko, gdyż dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. (6) Zacheusz zszedł więc czym prędzej i z radością przyjął Go u siebie. (7) Zajście to wywołało powszechne niezadowolenie: Poszedł w gościnę do grzesznika — szemrano. (8) Zacheusz natomiast podniósł się i oświadczył wobec Jezusa: Panie, oto połowę mojego majątku przeznaczam dla ubogich, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie. (9) Jezus zaś odpowiedział: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, ponieważ i ten człowiek jest synem Abrahama.

Środa (24 maja) - rozważanie 19. rozdziału Ewangelii Łukasza. 

ŚRODA - 17 MAJA

"Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie zniechęcać się..."
- Łukasza 18,1

Kolejne (dwudzieste pierwsze) spotkanie z tekstem  Ewangelii Łukasza. Środa, godz. 18.30


ŚRODA - 10 MAJA

"W pewnej wiosce wyszło Mu naprzeciw dziesięciu trędowatych. Stanęli oni z daleka i zawołali: Jezusie! Mistrzu! Zlituj się nad nami! Gdy Jezus ich zobaczył, polecił im: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A kiedy oni szli, zostali oczyszczeni. Wówczas jeden z nich, gdy zauważył, że jest zdrowy, wrócił donośnie chwaląc Boga. Następnie upadł na twarz u stóp Jezusa i dziękował Mu. A był to Samarytanin".
- Łk 17,12-16

Studium biblijne 17. rozdziału Ewangelii Łukasza. Środa, godz. 18.30

ŚRODA - 03 MAJA

W najbliższą środę spotykamy się tradycyjnie na studium biblijnym. Aktualnie rozważamy tekst Ewangelii Łukasza. Zapraszamy!

więcej informacji: www.studiumbiblii.blogspot.com