NIEDZIELA - 26 LISTOPADA

W niedzielę 26 listopada zapraszamy na nabożeństwo do Kutna (ul. Filipowicza 5). Tej niedzieli nie będzie wieczornego spotkania w Gostyninie o godz. 17.


ŚRODA - 22 LISTOPADA

W środę (godz. 18.30) będziemy rozważać 3 rozdział Drugiego Listu Piotra. 

Obietnica
Cierpliwość
Oczekiwanie
Wypełnienie

"Umiłowani! Niech wam będzie wiadome, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień!" (2 Ptr 3,8).

NIEDZIELA - 19 LISTOPADA

W niedzielę (19 listopada) zapraszamy na film pt. "Czy naprawdę wierzysz?". 
Miejsce: MCH Stara Betoniarnia (ul. Bierzewicka 32), lok. 42 (I piętro). 


ŚRODA - 15 LISTOPADA

Ostrzeżenie:

"Jak kiedyś znaleźli się wśród ludu fałszywi prorocy, tak i wśród was pojawią się kłamliwi nauczyciele, którzy wprowadzą zgubne rozłamy. Wyprą się swego Władcy, który ich odkupił, i szybko ściągną na siebie zagładę. Wielu pójdzie za ich rozpustą i drogę prawdy narazi na zniewagi. Będą was mamić wymyślnymi słowami i wykorzystają dla zaspokojenia swej zachłanności. Wyrok na nich dawno już zapadł i czeka ich zguba" (2 Ptr 1,1-3).

Kolejne spotkanie z Drugim Listem Piotra, środa godz. 18.30

NIEDZIELA - 12 LISTOPADA

Zapraszamy na kolejne odcinki filmu pt. "Paweł z Tarsu - Pojednanie światów" (odcinek 7 i 8). Niedziela, godz. 17.00 

Po projekcji filmu chcemy też modlić się o prześladowanych chrześcijan. 

"Ośmielam się mówić jedynie o tym, czego Chrystus dokonał przeze mnie w doprowadzaniu pogan do wiary słowem i czynem, mocą znaków i cudów, mocą Ducha Bożego. Począwszy od Jeruzalem, we wszystkich kierunkach aż do Ilirii, dopełniłem głoszenia Ewangelii Chrystusa. Ze wszystkich sił dążyłem do tego, aby Ewangelię głosić tylko tam, gdzie imię Chrystusa nie było jeszcze znane, by nie budować na fundamencie położonym przez kogoś innego, zgodnie z tym, jak napisano: Ujrzą Go ci, którym nie było o Nim mówione, zrozumieją ci, którzy nie słyszeli."
- Słowa apostoła Pawła z Listu do Rzymian (Rz 15,18-21)

NIEDZIELA - 5 LISTOPADA

"Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo prawo Ducha, właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci" (Rz 8,1-2).

Pośród wielu różnych praw (zasad) rządzących naszym życiem jest także prawo grzechu i śmierci oraz prawo Ducha (życia). Życie poza Chrystusem jest dryfowaniem ku niechybnej zagładzie. Śmierć i piekło są realne. Jednak dobrą nowiną jest, że śmierć i piekło nie muszą być ostateczną rzeczywistością! W Chrystusie jest życie, którego istotą jest wolność od potępienia i ciężaru grzechu. Do przeżywania tej wolności jesteśmy wzywani przez autorów Nowego Testamentu. Ta wolność jest możliwa dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

Niedzielne nabożeństwo w Gostyninie, godz. 17.00 
Podczas nabożeństwa będziemy uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej.

ŚRODA - 1 LISTOPADA

Przypominanie: "...będę wam bez przerwy o tym przypominał..."
Wiarygodność Ewangelii: "...byliśmy naocznymi świadkami Jego (Chrystusa) majestatu..."
Prorocka mowa: "...mamy prorocką naukę i dobrze zrobicie trzymając się jej..."


W środę spotykamy się na rozważaniu kolejnego fragmentu Drugiego Listu Piotra (2 Ptr 1,12-21). Godz. 18.30