NIEDZIELA - 16 GRUDNIA

W najbliższą niedzielę (16.12) kontynuujemy cykl nauczania o biblijnych patriarchach. Będziemy przyglądać się historii Józefa - prawnuka Abrahama - którego losy wpisują się w prawdę o "dziwnych" rzeczach będących udziałem tych, których Bóg powołuje.

Niedziela, godz. 17:00, MCH Stara Betoniarnia w Gostyninie (lokal 42).

ŚRODA - 12 GRUDNIA

Po dłuższej przerwie spotykamy się ponownie na studium biblijnym. Jak zwykle w środę o 18:30.

Będziemy rozważać szósty rozdział Ewangelii Mateusza, który jest kontynuacją mów Jezusa znanych jako "Kazanie na Górze". 

Zapraszamy!

NIEDZIELA - 9 GRUDNIA

W niedzielę (9.12) nie będzie niedzielnego nabożeństwa w Gostyninie. Ale dobra nowina jest taka, że można skorzystać z niedzielnego spotkania w Kutnie (Kościół zielonoświątkowy, ul. Filipowicza 5, godz. 10:00).

NIEDZIELA - 2 GRUDNIA

W najbliższą niedzielę (2.12) zapraszamy na wspólne nabożeństwo do Kutna (ul. Filipowicza 5) o godz. 10:00.

Tematem niedzielnego kazania będzie historia biblijnego Jakuba - wnuka Abrahama.

W historii o biblijnym patriarsze Jakubie, synu Izaaka i Rebeki, dzieje się naprawdę wiele. Bynajmniej nie jest to opowieść idylliczna. Dużo w niej kontrastów. Miłość przeplata się z nienawiścią, radość z goryczą, strata z zyskiem… Jednym słowem prawdziwe życie. Tym, co jednak czyni życie Jakuba niezwykłym, jest obecność Stwórcy.

Zapraszamy!

NIEDZIELA - 25 LISTOPADA

Na kartach Biblii Pan Bóg przedstawia się często jako „Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba”. Tekst Księgi Rodzaju – historia patriarchów – poświęcony jest głównie postaciom Abrahama oraz jego wnuka – Jakuba. O życiu Izaaka dowiadujemy się jakby nieco mniej... To właśnie o pewnym wydarzeniu z życia Izaaka poświęcone będzie niedzielne spotkanie w Gostyninie. Cykl nauczania o Patriarchach trwa!

NIEDZIELA - 18 LISTOPADA

Można wiedzieć dużo o Bogu. Jednak wiedza nie koniecznie przekłada się na bliskość i zażyłość z Nim. A właśnie owa „zażyłość” definiowała istotę więzi jaką Abraham posiadał ze Stwórcą. 

W Księdze Rodzaju znajdziemy takie oto słowa Abrahama, które przytoczył jego sługa w rozmowie z Labanem – bratem Rebeki: „JHWH, z którym żyję w zażyłości…”.

W najbliższą niedzielę (18 listopada) kontynuujemy cykl o biblijnych patriarchach z Księgi Rodzaju.

ŚRODA - 14 LISTOPADA

Kolejne spotkanie z tekstem Ewangelii Mateusza w środę o godz. 18:30. Spotykamy się w sali konferencyjnej MCH Stara Betoniarnia - lokal 42 (I piętro).

NIEDZIELA - 11 LISTOPADA

11 listopada wybieramy się do Łodzi na koncert Zespołu "Boat Band", który odbędzie się w budynku Kościoła Woda Życia przy ul. Młynarskiej 64, o godz. 18:00. 

"Boat Band" to grupa młodych, zapalonych ludzi, którzy wykorzystują swoje muzyczne umiejętności, by opowiadać niezwykłe historie. Jedyne w swoim rodzaju połączenie różnorodnych instrumentów, nadaje świeżość znanym już melodiom oraz ubiera w ciekawe barwy autorskie piosenki członków zespołu.

NIEDZIELA - 4 LISTOPADA

Autor biblijny przytacza takie wydarzenie z życia Abrahama: „Zasadził w Beer-Szebie drzewo tamaryszkowe. Tam też wzywał imienia Pana, Boga Wiekuistego”. 

Opis tego zdarzenia pojawia się w kontekście przymierza, jakie Abraham zawarł z Abimelekiem – władcą Gerary. To proste zdanie „wzywał imienia Pana, Boga Wiekuistego (hbr. El Olam)” przekazuje ważną treść.

Jaką?

O tym na najbliższym spotkaniu - w niedzielę o godz. 17:00. Kontynuujemy cykl pt. PATRIARCHOWIE.

NIEDZIELA - 28 PAŹDZIERNIKA

Niedzielne spotkanie będzie okazją do wysłuchania opowieści misyjnej. 

Gościem kolejnego "Bliskiego spotkania z..." będzie Gosia Burzyńska z Łodzi - studentka Akademii Muzycznej i uczestniczka, wraz ze słuchaczami Szkoły Misyjnej im. Pawła Apostoła, wyjazdu misyjnego go Gagauzji. Zapraszamy do MCH Stara Betoniarnia (lokal 42) o godz. 17:00.

NIEDZIELA - 21 PAŹDZIERNIKA

Na niedzielnym spotkaniu w Gostyninie będziemy gościć Ewelinę Rokosz, która przez ostatnie dwa lata realizowała projekty ewangelizacyjne, edukacyjne i pomocowe w Mołdawii z mołdawskim oddziałem Operation Mobilization. 

Spotkanie odbędzie się w budynku MCH Stara Betoniarnia, ul. Bierzewicka 32 (sala konferencyjna – lokal 42), o godz. 17:00.

ŚRODA - 17 PAŹDZIERNIKA

Zapraszamy na kolejne - piąte - spotkanie z tekstem Ewangelii Mateusza. Środa, godz. 18:30 w MCH Stara Betoniarnia, ul. Bierzewicka 32, lokal 42. Będziemy kontynuować rozważanie 4. rozdziału Ewangelii. 

I obchodził całą Galileę, nauczając w synagogach i głosząc dobrą nowinę o królestwie, i uwalniając ludzi od wszelkich chorób i dolegliwości. Wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. I przynosili do Niego wszystkich cierpiących na różne choroby i słabości, opętanych i lunatyków, i sparaliżowanych. A On ich uzdrowił. I poszły za Nim wielkie tłumy z Galilei i z Dekapolu, i z Jerozolimy, i z Judei, i z Zajordania.

NIEDZIELA - 14 PAŹDZIERNIKA

Kiedy Sara usłyszała zapowiedź daną Abrahamowi przez Boga: „O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona, Sara, będzie miała wtedy syna” zareagowała śmiechem, a w jej głowie zaświtała myśl: „Czy naprawdę będę mogła rodzić, gdy już się zestarzałam?”.

O pytaniach zadawanych Bogu, zwątpieniu, niepewności i ludzkiej niemożliwości lecz także o Tym, który pośród ludzkiej słabości daje się poznać jako „Bóg Wszechmogący” w najbliższą niedzielę o godz. 17:00 w MCH Stara Betoniarnia w Gostyninie.

ŚRODA - 10 PAŹDZIERNIKA

Zapraszamy na kolejne - czwarte - spotkanie z tekstem Ewangelii Mateusza. Środa, godz. 18:30 w MCH Stara Betoniarnia, ul. Bierzewicka 32, lokal 42. 

Tekst rozważany: Mt 4,1-24

NIEDZIELA - 7 PAŹDZIERNIKA

W najbliższą niedzielę (7.10) nie będzie popołudniowego spotkania w Gostyninie o godz. 17:00. Zapraszamy natomiast do Kutna na godz. 10:00 (ul. Filipowicza 5) na nabożeństwo z chrztem. 

Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
- Jezus Chrystus


Również w tą niedzielę, w Łowiczu, odbędzie się inauguracyjne spotkanie Kościoła Bożego w Chrystusie. Na to wydarzenie zapraszają nasi przyjaciele z Bednar, Łowicza i Skierniewic. Spotkanie odbędzie się w budynku Centrum Promocji Ziemi Łowickiej - ul. Stary Rynek 17 - o godz. 15:00.


ŚRODA - 3 PAŹDZIERNIKA

Zapraszamy na kolejne - trzecie - spotkanie z tekstem Ewangelii Mateusza. Środa, godz. 18:30 w MCH Stara Betoniarnia, ul. Bierzewicka 32, lokal 42. 

Tekst rozważany: Mt 3,1-17

NIEDZIELA - 30 WRZEŚNIA

Wgląda jednak na to, że cierpliwe czekanie jest wpisane w harmonogram Bożego działania w naszym życiu...

W niedzielę, 30 września, będziemy uczyć się ważnej lekcji płynącej z życia Abrahama. Cykl nauczania o Patriarchach trwa - zapraszamy! 

MCH Stara Betoniarnia, ul. Bierzewicka 32 lok. 42 (sala konferencyjna), godz. 17:00.

ŚRODA - 26 WRZEŚNIA

Jerozolima, Betlejem w Judei i Nazaret w Galilei oraz Egipt. Herod Wielki, Archelaos, magowie ze Wschodu, Józef, Maria i Dziecko. Drugi rozdział Ewangelii Mateusza nacechowany jest dynamizmem. Narracja przenosi się z Judei do Egiptu i do Galilei.

W tle wydarzeń opisywanych przez autora Ewangelii pojawiają się słowa proroków (Micheasza, Ozeasza czy Jeremiasza).

Na drugie spotkanie z treścią Ewangelii Mateusza zapraszamy w środę o godz. 18:30. Projekt „Mateusz” trwa! Więcej na stronie: https://projektmateusz.blogspot.com/

NIEDZIELA - 23 WRZEŚNIA

W niedzielę 23 września nie będzie spotkania w Gostyninie o godz. 17:00. Tego dnia zapraszamy na spotkanie z misjonarzem Timurem Salijevem, który jest zaangażowany w ewangelizację i rozprzestrzenianie Biblii na Syberii. Spotkanie odbędzie się w Płocku - ul. Nowowiejskiego 9 - godz. 10:00.


NIEDZIELA - 16 WRZEŚNIA

Po dłuższej (wakacyjnej) przerwie reaktywujemy nasze niedzielne spotkania w Gostyninie. W najbliższą niedzielę (16.09) rozpoczynamy serię nauczania pt. „Patriarchowie”.

Dlaczego poznanie historii Abrahama, Izaaka, Jakuba i Józefa jest ważne? Czy warto poświęcić czas, aby czytać i rozważać historie o ludziach żyjących kilka tysięcy lat temu? Zdecydowanie tak!

Opowieść o patriarchach pokazuje nam, że Bożą pasją jest pozyskanie człowieka, aby ten realizował Jego cele. Abraham, Izaak, Jakub i Józef słyszeli Boga i uczyli się współdziałać z Nim w realizacji Jego planu zbawienia i udzielania błogosławieństwa „wszystkim plemionom ziemi”. Poznanie losów bohaterów z Księgi Rodzaju pomaga nam zrozumieć kim jest Bóg i odnaleźć własne miejsce w Jego planie. Wszak celem życia jest, aby Bóg był uwielbiony i ceniony ponad wszystko w każdym pokoleniu.

ŚRODA - 5 WRZEŚNIA

W najbliższą środę, 5 września, o godz. 18.30 spotykamy się na kolejnym studium biblijnym. Będziemy rozważać dwa teksty biblijne (z Biblii hebrajskiej), które stanowią pomost pomiędzy przesłaniem Starego i Nowego Przymierza. 

Od 12 września rozpoczynamy cykl "Projekt Mateusz" - czyli studium biblijne Ewangelii Mateusza. 

Więcej szczegółów wkrótce.

INFORMACJA

W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) nie spotykamy się na niedzielnych nabożeństwach. Jedynym cyklicznym spotkaniem w Gostyninie jest studium biblijne, które odbywa się w środy.

ŚRODA - 27 CZERWCA

Dziś przedostatnie (dwudzieste) spotkanie z Księgą Rodzaju. 

W trakcie studium towarzyszą nam między innymi takie pytania:
1. Jaką prawdę o Bogu podkreśla przeczytany fragment?
2. Czego dowiadujesz się z tekstu o człowieku?
3. Jak możesz zastosować poznane prawdy w swoim życiu?

Tekst rozważany: Rdz 46-47

NIEDZIELA - 24 CZERWCA

W niedzielę, 24 czerwca, spotykamy się na ostatnim przed przerwą wakacyjną niedzielnym nabożeństwie.

W niedzielę zaczynamy serię nauczania pt. "Patriarchowie". Będziemy przyglądać się życiu Abrahama, Izaaka i Jakuba.

Powiedział też (Bóg do Mojżesza): Ja jestem Bogiem twojego ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Na te słowa Mojżesz zakrył twarz. Bał się patrzeć na Boga.

NIEDZIELA - 17 CZERWCA

W ramach cyklu "Katecheza w kinie", w Płocku będzie można zobaczyć film "Paweł, apostoł Chrystusa". 

Reżyseria: Andrew Hyatt
Scenariusz: Andrew Hyatt
Gatunek: historyczny
Kraj produkcji: USA
Rok produkcji: 2018
Obsada: Jim Caviezel, Olivier Martinez, James Faulkner, Joanne Whalley, John Lynch, Antonia Campbell-Hughes, Noah Huntley

NoveKino Przedwiośnie, niedziela godz. 17.00 
ul. Tumska 5a, 09-400 Płock

ŚRODA - 13 CZERWCA

W środę, o godz. 18.30, spotykamy się na cotygodniowym studium biblijnym.

Tekst rozważany: Rdz 42-45 

Okoliczności, które doprowadziły Józefa ku chwale, do której doszedł w Egipcie nie były przyjemne. Został sprzedany Madianitom i jako niewolnik trafił do krainy nad Nilem. Został fałszywie oskarżony o gwałt przez żonę Potifara i osadzony w więziennej celi. Za tym losem, naznaczonym bólem, stali jego bracia. Wszyscy pozostali synowie Jakuba, z wyjątkiem Rubena – najstarszego z rodzeństwa. Kiedy po latach Józef spotka braci w Egipcie, towarzyszyły mu silne emocje. Tekst biblijny pięciokrotnie wspomina o płaczu Józefa – najwyraźniej, wbrew stereotypom, „chłopaki płaczą”. Odkrywając swoją tożsamość, przez zaskoczonymi braćmi, Józef mówi: „Ja jestem wasz brat, Józef, którego sprzedaliście do Egiptu…”. Czyżby nadszedł czas zemsty i słusznej zapłaty za doznane krzywdy, poniżenie i cierpienie? Niewykluczone, że właśnie taka myśl pojawiła się w umysłach braci. Jednak kolejne słowa Józefa brzmiały nad wyraz łagodnie: „Teraz nie martwcie się i nie wyrzucajcie sobie, że sprzedaliście mnie tutaj… To nie wy wysłaliście mnie tutaj, lecz Bóg”. Jak to? Józefie, czy „wysłaliście” to dobre słowo? Bracia cię wysłali? Czyli, co? Kupili ci bilet w samolocie z miejscem w klasie biznes? Wyprawili cię uroczycie i zaopatrzyli na drogę we wszelkie wygody? Wręczyli ci do ręki kartę kredytową, mówiąc: „Używaj w Egipcie wedle potrzeb, a my spłacimy zaciągnięte przez ciebie zobowiązania”? Przecież oni cię sprzedali! Józefie! Obudź się! Zainkasowali za ciebie pieniądze i nawet nie mrugnęli okiem, kiedy madianiccy kupcy zabierali cię, jako niewolnika, w nieznane… Czyż nie takie właśnie pouczenie powinniśmy zaoferować Józefowi?

Słowa Józefa świadczą, że odrobił trudną lekcję przebaczenia. Lata spędzone w Egipcie, w życiu Józefa, nie były czasem gromadzenia złości i nienawiści. Nie były też czasem planowania zemsty i odwetu. Józef wzrastał w przebaczeniu. Uczył się przebaczenia. Czy było łatwo wybaczyć? Pewnie nie. Czy oczekiwał przeprosin i zadośćuczynienia? Tekst biblijny o tym nie wspomina. Jego przebaczenie nie było poprzedzone warunkiem: „A zatem, braciszkowie, wyznawajcie swoją winę i żałujcie za swoje karygodne postępowanie. Jeśli uznam, że wasza skrucha jest wystarczająca, może przebaczę…”. Przebaczenie, które Józef zaoferował braciom, zdjęło z nich ciężar winy, o którym rozmawiali ze sobą, kiedy po raz pierwszy przybyli do Egiptu kupić zboże. Tak wspominali swój niegodny czyn: „zawiniliśmy wobec naszego brata (Józefa), bo widząc strapienie jego serca, gdy błagał nas o litość, nie usłuchaliśmy go”. Przebaczenie ma niezwykłą moc.

NIEDZIELA - 10 CZERWCA

W niedzielę, 10 czerwca, spotykamy się na modlitwie i czytaniu Biblii. To będzie nasze ostatnie spotkanie poświęcone dziełom - dokonaniom - Pana Jezusa, które zostały opisane przez Łukasza, autora jednej z czterech Ewangelii. 

Towarzyszyć nam będzie pytanie, które Pan Jezus zadał pewnemu niewidomemu niedaleko Jerycha: "Co chcesz, abym ci uczynił?" (Łk 18,41). 

ŚRODA - 6 CZERWCA

W środę, o godz. 18.30, spotykamy się na cotygodniowym studium biblijnym. 

Tekst rozważany: Rdz 42-45 (historia Józefa).

NIEDZIELA - 3 CZERWCA

W niedzielę, 3 czerwca, spotykamy się na modlitwie i czytaniu Biblii. Treścią naszych rozważań, od kilku miesięcy, są czyny Pana Jezusa zapisane na kartach Ewangelii.

Chcemy poznawać prawdę o Bogu, który daje się poznać w rzeczywistości naznaczonej grzechem, chorobą, demonicznym udręczeniem. Jezus Chrystus wciąż wkracza w nasze - ludzkie - realia, aby objawiać swoją zbawczą obecność.

ŚRODA - 30 MAJA

W środę, o godz. 18.30, spotykamy się na cotygodniowym studium biblijnym.

Tekst rozważany: Rdz 39-42.

Poznajemy historię Józefa, która jest naznaczona niezwykłą dramaturgią. Okresy „prosperity” mieszają się z doświadczeniem odrzucenia, poniżenia, więzienia i udręki. Jednak w narracji biblijnej, niezależnie od tych zmieniających się okoliczności, wciąż pojawia się stwierdzenie: „PAN był z Józefem”.

NIEDZIELA - 27 MAJA

W niedzielę 27 maja spotykamy się o godz. 10.00 na nabożeństwie w Kutnie. Popołudniowe spotkanie w Gostyninie nie odbędzie się. 

Podczas niedzielnego spotkania chcemy przyjrzeć się sposobom działania Ducha Świętego w Kościele, a głównym tematem nauczania będzie dar mówienia innymi językami.

Im mniej działania Ducha Świętego mamy, tym więcej ciasta i kawy potrzebujemy, aby Kościół jakoś funkcjonował.
- Reinhard BonnkeŚRODA - 23 MAJA

W środę, o godz. 18.30, spotykamy się na cotygodniowym studium biblijnym. 

Tekst rozważany: Rdz 37. Zaczynamy poznawać historię Józefa, syna Jakuba.

DZIEŃ ZIELONYCH ŚWIĄT - 20 CZERWCA 2018

W niedzielę 20 czerwca, w Dzień Zielonych Świąt, zapraszamy do Kutna (ul. Filipowicza 5). Gośćmi w kutnowskiej wspólnocie Kościoła zielonoświątkowego będą:

Pastor Mieczysław Czajko - duchowny zielonoświątkowy, polonista, biskup i zwierzchnik Kościoła Zielonoświątkowego w RP (w latach 2000-2008), autor książki „Życie, życie moje...” (2011).

José i Noelia Giovanini - muzykujące małżeństwo z Argentyny. José i Noelia, wraz z dwójką dzieci, mieszkają w Polsce od kilku lat i są zaangażowani w służbę ewangelizacyjną. Kochają Polskę i chcą służyć Polakom, prowadząc ich do miejsca spotkania z Bogiem - dawcą życia, wiary, miłości i nadziei.

Wszystkich chętnych, aby poznać zielonoświątkowców, zapraszamy!

ŚRODA - 16 MAJA

W środę, o godz. 18.30, spotykamy się na cotygodniowym studium biblijnym.

Tekst rozważany: Rdz 34-36

NIEDZIELA - 13 MAJA

W niedzielę, 13 maja, spotykamy się na nabożeństwie, którego stałym elementem jest modlitwa oraz czytanie i rozważanie tekstu biblijnego.

Od kilku tygodni przyglądamy się dziełom Pana Jezusa, a punktem wyjścia naszych rozważań są słowa Łukasza, autora jednej z czterech Ewangelii i Dziejów Apostolskich: "Teofilu, mój pierwszy traktat dotyczył wszystkiego, co Jezus czynił i czego nauczał, od rozpoczęcia swej działalności...".

Dołącz do nas, aby poznać realność Bożego działania!

NIEDZIELA - 6 MAJA

W niedzielę, 6 maja, spotykamy się na modlitwie i czytaniu 8 rozdziału Ewangelii Łukasza. Treścią naszych rozważań będzie historia wskrzeszenia córki Jaira i uzdrowienia kobiety cierpiącej na krwotok. Niedzielne nauczanie jest kontynuacją cyklu poświęconego czynom (dziełom) Pana Jezusa.

Stałym elementem naszych niedzielnych spotkań jest modlitwa oraz czytanie i rozważanie tekstu biblijnego.

ŚRODA - 2 MAJA

W środę, o godz. 18.30, spotykamy się na cotygodniowym studium biblijnym.

Tekst rozważany: Rdz 31-33 – Od Jakuba do Izraela.

NIEDZIELA - 29 KWIETNIA

W niedzielę spotykamy się o godz. 17.00 w MCH Stara Betoniarnia, lok. 42. Nasze nauczanie wciąż, od kilku tygodni, skupione jest wokół czynów Jezusa towarzyszących Jego publicznej służbie nauczania i głoszenia Dobrej Nowiny o Królestwie Boga.

Potem wędrował przez miasta i wsie, nauczał i głosił Ewangelię o królestwie Bożym. Towarzyszyło Mu Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od chorób: Maria, zwana Magdaleną, z której wyszło siedem demonów, Joanna, żona Chuzy, zarządcy Heroda, Zuzanna oraz wiele innych, które im usługiwały, dzieląc się swoim majątkiem.

ŚRODA - 25 KWIETNIA

W środę, o godz. 18.30, spotykamy się na cotygodniowym studium biblijnym. 

Tekst rozważany: Rdz 27-30 – Jakub trudzący się, aby otrzymać błogosławieństwo.

Historia Jakuba jest opowieścią o przemianie, jakiej Pan Bóg dokonuje w życiu człowieka. 

NIEDZIELA - 22 KWIETNIA

W niedzielę, 22 kwietnia zapraszamy na nabożeństwo o godz. 17.

Nauczanie będzie oparte o 7 rozdział Ewangelii Łukasza. Kontynuujemy cykl poświęcony dziełom (czynom) Pana Jezusa.

ŚRODA - 18 KWIETNIA

W środę, 18 kwietnia, o godz. 18.30 spotykamy się na studium biblijnym Księgi Rodzaju. 

Bóg w Starym Testamencie przedstawia się jako "Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba". Po zapoznaniu się z historią Abrahama, chcemy przyjrzeć się życiu jego syna - Izaaka. Do wspólnego czytania i rozważania Biblii zachęcamy i zapraszamy!

Tekst rozważany: Rdz 25,19-26,35.

Począwszy od środy 18 kwietnia miejscem naszych spotkań studium biblijnego będzie lokal nr 42 w MCH Stara Betoniarnia.

NIEDZIELA - 8 KWIETNIA

Ewangelia Łukasza opisuje czyny Pana Jezusa - wśród nich są uzdrowienia, uwolnienia od demonicznego udręczenia i wskrzeszenia z martwych. W niedzielę przyjrzymy się czynom Jezusa zapisanym w 6 rozdziale Ewangelii. 

W inny szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. Był tam człowiek, który miał bezwładną prawą rękę. A nauczyciele Pisma i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat uzdrawia, by znaleźć powód do oskarżenia. On jednak, znając ich myśli, powiedział do człowieka z bezwładną ręką: „Wstań i wyjdź na środek”. A on podniósł się i stanął. Wtedy Jezus powiedział do nich: „Pytam was, czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle czynić, życie ratować, czy zatracić?”. Potem spojrzał wokoło na wszystkich i powiedział do niego: „Wyciągnij rękę”. On to uczynił i jego ręka stała się znowu sprawna. A oni, tracąc rozum ze złości, naradzali się między sobą, co by mogli zrobić z Jezusem.

NIEDZIELA - 1 KWIETNIA

Ewangelia Łukasza opisuje czyny Pana Jezusa - wśród nich są uzdrowienia, uwolnienia od demonicznego udręczenia i wskrzeszenia z martwych. W niedzielę przyjrzymy się czynom Jezusa zapisanym w 5 rozdziale Ewangelii. 

"Wieść o Nim (Jezusie) rozpowszechniała się coraz bardziej. Wielkie tłumy schodziły się, aby Go słuchać i leczyć się ze swoich dolegliwości. On zaś odchodził na pustkowie i modlił się" (Łk 5,15-16).


NIEDZIELA - 25 MARCA

Łukasz, któremu przypisujemy autorstwo jednej z czterech Ewangelii zawartych w kanonie pism Nowego Testamentu, tak określił treść swego dzieła: "Teofilu, mój pierwszy traktat dotyczył wszystkiego, co Jezus czynił i czego nauczał, od rozpoczęcia swej działalności...". 

Naszym celem na najbliższe tygodnie jest zapoznanie się z dziełami (czynami) Jezusa. Po co? W jakim celu? Aby pobudzić naszą wiarę i włączyć się odważnie do proklamowania DOBREJ NOWINY o Jezusie, w naszym pokoleniu. 

Niedziela, 25 marca, godz. 17.00 (MCH Stara Betoniarnia, I piętro). 


ŚRODA - 21 MARCA

W środę, 21 marca, o godz. 18.30 spotykamy się na studium biblijnym Księgi Rodzaju. Wciąż przyglądamy się życiu i wierze Abrahama, którego Paweł nazywa „praojcem wiary” (Rz 4,1).

Tekst rozważany: Rdz 24,1-25,18

Abraham był już podeszłym w latach starcem, a Jahwe we wszystkim mu błogosławił...

NIEDZIELA - 18 MARCA

W niedzielę, 18 marca, spotykamy się na ostatnim rozważaniu Pierwszego Listu do Tesaloniczan. MCH Stara Betoniarnia, godz. 17.00, lok. 42 (I piętro - winda działa!). 


ŚRODA - 14 MARCA (STUDIUM BIBLIJNE)

W środę, 14 marca, o godz. 18.30 spotykamy się na studium biblijnym Księgi Rodzaju. Wciąż przyglądamy się życiu i wierze Abrahama - „praojca wiary” (Rz 4,1).

PRÓBA

"Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Zwrócił się do niego: Abrahamie! On zaś odpowiedział: Słucham. Wtedy usłyszał: Weź, proszę, swego syna, swego jedynaka, którego tak kochasz, Izaaka, i udaj się do ziemi Moria. Złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, którą ci wskażę" (Rdz 22,1-2).

NIEDZIELA - 11 MARCA

W niedzielę 11 marca zapraszamy na niedzielne nabożeństwo do Kutna, o godz. 10.00 (ul. Filipowicza 5). Naszym gościem i kaznodzieją będzie pracownik Operation Mobilization - John Theuns (na zdjęciu). 

Wieczorne spotkanie (o godz. 17.00) w Gostyninie nie odbędzie się.

ŚRODA - 7 MARCA (STUDIUM BIBLIJNE)

W środę, 7 marca, o godz. 18.30 spotykamy się na studium biblijnym Księgi Rodzaju. Wciąż przyglądamy się życiu i wierze Abrahama, którego Paweł nazywa „praojcem wiary” (Rz 4,1). 

WYPEŁNIENIE OBIETNICY. SYN - IZAAK

„PAN nawiedził też Sarę, tak jak zapowiedział, i spełnił wobec niej to, co przyobiecał. Sara poczęła i gdy Abraham był już stary, urodziła mu syna. Stało się to w oznaczonym przez Boga czasie. Abraham nadał swemu synowi, którego urodziła mu Sara, imię Izaak”(Rdz 21,1-3).

NIEDZIELA - 4 MARCA

W niedzielę, 4 marca, zapraszamy na kolejną edycję "Bliskich spotkań z...". Spotkanie odbędzie się w MCH Stara Betoniarnia o godz. 17.

„Postaram się podzielić najważniejszymi lekcjami i doświadczeniami z rocznej podróży na statku Logos Hope. Będą opowieści, zdjęcia i filmiki… Mam nadzieję, że będzie ciekawie!”
- Natalia Arciszewska

Gościem kolejnej edycji gostynińskich „Bliskich spotkań z…” będzie Natalia Arciszwewska, która, wraz z międzynarodową grupą wolontariuszy, spędziła rok na statku Logos Hope. W tym czasie miała okazję zawitać do brzegów wielu państw Afryki i Ameryki. Natalia jest z wykształcenia muzykiem (absolwentką Instytutu Muzykologii UW) i studentką ostatniego roku afrykanistyki na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Statek Logos Hope („Słowo Nadziei”) należy do międzynarodowej, chrześcijańskiej, organizacji Operation Mobilization. Celem służby statku, zamieszkiwanego przez międzynarodową grupę wolontariuszy, jest niesienie pomocy, wiedzy i nadziei wszystkim narodom świata. Odbywa się to przez rozpowszechnianie literatury (Logos Hope to m.in. największa na świecie pływająca księgarnia!), promowanie porozumienia ponad barierami kulturowymi, szkolenie młodych ludzi do owocnego życia i służby, niesienie pomocy humanitarnej i, zawsze gdy to możliwe, dzielenie się Dobrą Nowiną o Jezusie.

ŚRODA - 28 LUTEGO (STUDIUM BIBLIJNE)

W środę, 28 lutego, o godz. 18.30 spotykamy się na studium biblijnym Księgi Rodzaju. Wciąż przyglądamy się życiu i wierze Abrahama, którego Paweł nazywa „praojcem wiary” (Rz 4,1). 

Obraz: Abraham i trzej aniołowie autorstwa hiszpańskiego barokowego malarza Bartolomé Estebana Murilla (1617-1682).

NIEDZIELA - 25 LUTEGO

Z uwagi na wyjazd do Warszawy, gdzie - w Kościele Społeczność Chrześcijańska Północ - odbędzie się pożegnanie, wyjeżdżających na misję do Nepalu, rodziny Bujoków, niedzielne nabożeństwo w Gostyninie nie odbędzie się.

A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach: Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż po kres tego wieku.

NIEDZIELA - 18 LUTEGO

Zapraszamy na niedzielne spotkanie w Gostyninie. Zaczynamy, jak zwykle, o godz. 17.00 modlitwą i pieśniami. Nauczanie będzie oparte na Pierwszym Liście do Tesaloniczan.

"...posłałem Tymoteusza, aby przyjrzał się waszej wierze, czy nie zwiódł was kusiciel i nasz trud nie poszedł na marne" (1 Tes 3,5).


ŚRODA - 14 LUTEGO

Kolejne spotkanie z tekstem Księgi Rodzaju - środa, godz. 18.30

Wciąż przyglądać się będziemy życiu Abrama (późniejszego Abrahama), który nazwany jest przyjacielem Boga (Iz 41,8).

Zapraszamy!

OPOWIEŚĆ O JEROZOLIMIE I JEJ MIESZKAŃCACH

Swoją opowieść o Jerozolimie, „mieście wielkiego Króla”, Estera Wieja – dziennikarka, podróżniczka i autorka książki „Ludzka twarz Izraela” – rozpoczęła od bardzo osobistego wątku. Jako pracownik Ambasady Chrześcijańskiej miała możliwość spotykać się i organizować wsparcie dla ocalałych z Holokaustu. Wśród wielu osób, które mogła poznać, był właśnie pan Józek z Polski. Ten sympatyczny starszy człowiek dobrze pamiętał polską mowę i, pominąwszy koszmar II wojny światowej, zachował dobre wspomnienia z polskiej ziemi, na której przez stulecia mieszkali obok siebie Polacy i Żydzi. Spotkania z ocalałymi, w szczególności z Żydami z Polski, były dla Estery, i innych chrześcijan, szczególnym doświadczeniem i okazją, by w pełen wrażliwości sposób, okazać miłość i wsparcie.

Głównym tematem „Bliskiego spotkania z Izraelem”, które odbyło się 11 lutego w Gostyninie, była Jerozolima z jej bogatą historią i niezwykłą teraźniejszością. Kilkadziesiąt ostatnich lat historii tego miasta stanowi doskonałą ilustrację wypełniania starotestamentowych proroctw. Wiele słów zapisanych w formie marzeń, na kilkaset lat przed Chrystusem, stało się codziennością Jerozolimy i Izraela. Estera Wieja przytoczyła, między innymi, tekst z Księgi Izajasza, datowany na V wiek przed Chr.: „Budowniczowie twoi śpieszą się bardziej niż ci, którzy cię burzyli, a ci, którzy cię pustoszyli, wychodzą od ciebie. Podnieś swoje oczy wokoło i spojrzyj (…) Gdyż twoje gruzy i zniszczenia, i twoja spustoszona ziemia będzie teraz za ciasna dla tych, którzy mają na niej mieszkać…”. Jerozolima, wraz z utworzonym 70 lat temu państwem Izrael, jest zdecydowanie przykładem odradzającego życia.

Sercem Jerozolimy jest wciąż Stare Miasto podzielone na cztery dzielnice. Tam toczy się życie religijne chrześcijan, muzułmanów i wyznawców judaizmu. W opowieści i na zdjęciach Estery Wieji pojawiały się takie miejsca jak: Wzgórze Świątynne, Ściana Płaczu, Bazylika Grobu Pańskiego, Kopuła na Skale czy meczet Al-Aksa.

Estera Wieja zakończyła spotkanie taką refleksją: „Prowadząc działalność humanitarną w Izraelu mogłam zobaczyć rozmach rozwoju Jerozolimy i innych miast tego państwa, ale mogłam też widzieć ogrom potrzeb. Patrząc na tę rzeczywistość z perspektywy tekstu biblijnego – zapowiadającego rozkwit i dobrobyt ziemi Abrahama, Izaaka i Jakuba – wciąż dostrzegam potrzebę naszego, ludzkiego zaangażowania. Jako chrześcijanka widzę też wielką potrzebę modlitwy, aby Boże plany realizowały się”.

Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość zapoznania się także z ofertą Wydawnictwa Koinonia z Ustronia, którego publikacje mają na celu promowanie wartości biblijnych i prorodzinnych.

„Bliskie spotkanie z Izraelem” było kolejną odsłoną cyklu „Bliskich spotkań z…”, które zrodziły się z pragnienia poznania historii Polaków, którzy słowem i czynem rozpowiadają pośród narodów wielkość i wspaniałość Boga. Ich opowieści stanowią niezbity dowód, że nie zostaliśmy na naszej planecie pozostawieni sami sobie. Jest Ktoś, kto współdziała z człowiekiem, aby czynić nasz świat lepszym miejscem do życia.

Kolejne spotkanie w Gostyninie odbędzie się już wkrótce, bo 4 marca, a jego gościem będzie Natalia Arciszewska, która opowie o rocznym pobycie na statku misyjnym Logos Hope. Wydarzenie będzie mieć miejsce w MCH Stara Betoniarnia.

NIEDZIELA - 11 LUTEGO

O godz. 17. w Gostyninie odbędzie się "Bliskie spotkanie z Izraelem". Zapraszamy!

Gościem „Bliskiego spotkania z Izraelem” będzie Estera Wieja, która przez siedem lat mieszkała w Jerozolimie, gdzie pracowała dla Międzynarodowej Ambasady Chrześcijańskiej jako redaktor naczelny magazynu „Word from Jerusalem”. Estera Wieja jest autorką książki „Ludzka twarz Izraela” i współautorką albumu „Fascynujący Izrael”. Tematem spotkania będzie Jerozolima z jej zróżnicowaniem kulturowym, społecznym i religijnym. Podczas spotkania będzie można zakupić książkę „Ludzka twarz Izraela”.

ŚRODA - 7 LUTEGO (STUDIUM BIBLIJNE)

W środę będziemy przyglądać się postaci Abrama, od którego rozpoczyna się historia narodu Izraela. Bóg powołał Abrama i dał mu obietnicę:  

(1) PAN powiedział do Abrama: Wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego ojca i idź do ziemi, którą ci wskażę, (2) a wywiodę z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił, rozsławię twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. (3) Będę błogosławił błogosławiącym tobie, a gardzących tobą przeklnę, i będą błogosławione w tobie wszystkie plemiona ziemi. (4) Abram wyruszył więc, tak jak mu polecił PAN, a poszedł z nim również Lot. Abram miał siedemdziesiąt pięć lat, gdy wyszedł z Charanu.

Błogosławieństwo przewidziane dla Abrama nie miało być jedynie jego wyłącznym przywilejem. Abraham otrzymał błogosławieństwo, aby być błogosławieństwem.

Zbawienie, którego uczestnikami mają być ludzie „z każdego plemienia, języka, ludu i narodu” zostało zapowiedziane Abramowi przez Boga: „będą błogosławione w tobie wszystkie plemiona ziemi”. Zakres Bożego błogosławieństwa i Jego łaski jest szeroki. Ale wszystko zaczęło się od pewnego koczownika, którego wiara (ufność) stała się wzorcem dla wielu pokoleń ludzi, którzy, na wzór tego „ojca wiary”, doświadczają radości wynikającej z faktu, że Bóg „przypisuje człowiekowi sprawiedliwość niezależnie od uczynków”. Paweł z Tarsu zapisał: „Bo co czytamy w Piśmie? Abraham uwierzył Bogu i to mu uznano za sprawiedliwość”.

Żydzi i inne narody wezwane są do życia w błogosławieństwie, o którym Bóg mówił Abramowi i które stało się rzeczywistością w Chrystusie.

NIEDZIELA - 4 LUTEGO

Zapraszamy na niedzielne nabożeństwo do Kutna (godz. 10.00), gdzie będziemy gościć Jose i Noelię Giovanini, którzy poprowadzą czas uwielbienia i modlitwy. Tematem naszego nauczania będzie tekst z 4. rozdziału Ewangelii Łukasza (Łk 5,12-26). Po nabożeństwie będziemy słuchać świadectwa - historii misyjnej. Będzie ciekawie!

Spotkanie w Gostyninie nie odbędzie się. Już za tydzień, 11 lutego, będziemy mieli kolejne spotkanie z cyklu "Bliskich spotkań z...", którego gościem będzie Estera Wieja. Zapraszamy!