NIEDZIELA - 27 LISTOPADA

Począwszy od niedzieli 27 listopada, spotkania Kościoła o godz. 17.00 będą odbywać się w Sali Basztowej na Zamku w Gostyninie. Wejście do sali przez recepcję hotelu zamkowego.

Adres: Gostynin, ul. Zamkowa 31. TRZECIA GODZINA DNIA - KSIĄŻKA

Z serii "Klasyka ruchu charyzmatycznego" ukazała się książka pt. "Trzecia godzina dnia". Tytuł książki nawiązuje do wypowiedzi Piotra odnoszącej się do wydarzenia, które miało miejsce w Jerozolimie w Dniu Pięćdziesiątnicy: 
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy w tym samym miejscu. Nagle rozległ się szum z nieba, jakby gwałtownie wiejącego wiatru. I napełnił cały dom, w którym przebywali. Zobaczyli też języki podobne do ognia. Rozdzielały się one i na każdym z nich spoczął jeden. Wszystkich napełnił Duch Święty. Zaczęli mówić różnymi językami, tak jak im Duch pozwalał się wypowiadać.  Przebywali wtedy w Jeruzalem mieszkańcy Judei i pobożni Żydzi ze wszystkich krajów świata. Kiedy usłyszeli ten szum, zebrali się tłumnie. Zdumieli się, gdyż każdy z nich słyszał, że przemawiają jego własną mową. Inni jednak drwili, mówiąc: „Upili się młodym winem”. Wtedy wystąpił Piotr w otoczeniu Jedenastu. Donośnym głosem powiedział: „Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem! Posłuchajcie uważnie, co wam powiem. Ci ludzie nie są wcale pijani, jak sądzicie. Jest dopiero trzecia godzina dnia.

Książka opowiada historię Dennisa J. Bennetta (1917-1991), proboszcza dużej episkopalnej (anglikańskiej) parafii w Van Nuys, w Kalifornii, który w pierwszą kwietniową niedzielę 1960 roku, zamiast przygotowanego kazania, na trzech kolejnych nabożeństwach opowiedział wiernym o swoim przeżyciu chrztu w Duchu Świętym oraz oznajmił, że od jakiegoś czasu modli się innymi językami. Jednocześnie zaapelował do wszystkich słuchaczy, aby nie dawali posłuchu plotkom dotyczącym parafian, którzy również czegoś takiego doznali.Ogólna reakcja była przychylna i spokojna aż do końca drugiego nabożeństwa. Wtedy to jeden z jego dwóch zastępców zerwał z siebie liturgiczne szaty, rzucił je na balustradę przed podium i z dumnie uniesioną głową wyszedł z kościoła, wołając: „Nie mogę dłużej pracować z tym człowiekiem!”.

ŚRODA - 23 LISTOPADA

Dziś, tradycyjnie o godz. 18.30, spotykamy się na rozważaniu tekstu biblijnego. Aktualnie rozważamy Pierwszy List Jana (treścią spotkania będzie jego trzeci rozdział).

Tożsamość:
Patrzcie, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i jesteśmy [nimi].

Grzech
Każdy, kto popełnia grzech, dopuszcza się bezprawia, grzech bowiem jest bezprawiem. A przecież wiecie, że On objawił się po to, aby zgładzić grzechy; w Nim samym zaś nie ma grzechu. Każdy, kto w Nim trwa, ten nie grzeszy; nikt zaś, kto grzeszy, nie widział Go i nie poznał.

Przykazanie
Takie bowiem jest orędzie, które słyszeliście od początku: miłujcie się wzajemnie.

Konflikt
Nie dziwcie się, bracia, jeżeli nienawidzi was świat.

Sens życia
Kto wypełnia Jego przykazania, ten trwa w Bogu, a Bóg w nim; a że On trwa w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.

Więcej o gostynińskim studium biblijnym pod linkiem: www.studiumbiblii.blogspot.com

NIEDZIELA - 20 LISTOPADA

"A gdy otworzył siódmą pieczęć, zapanowała w niebie cisza jakby na pół godziny. Potem ujrzałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem. Dano im siedem trąb. I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar. I dano mu wiele kadzideł, aby złożył je w ofierze, jako modlitwy wszystkich świętych, na złotym ołtarzu, który jest przed tronem. I wzniósł się dym kadzideł, jako modlitwy świętych, z ręki anioła przed Bogiem. Anioł zaś wziął naczynie na żar, napełnił je ogniem z ołtarza i zrzucił na ziemię. I zahuczały gromy, zajaśniały błyskawice i zatrzęsła się ziemia. A siedmiu aniołów, mających siedem trąb, przygotowało się, aby zatrąbić."

W najbliższą niedzielę kolejne rozważanie oparte na Księdze Objawienia Jana. 

NOWE MIEJSCE SPOTKAŃ

Od niedzieli 27 listopada zmieni się miejsce spotkań. Będziemy spotykać się na niedzielnych spotkaniach (godz. 17:00) w jednej z sal konferencyjnych Zamku gostynińskiego. Szczegóły wkrótce.

W niedzielę 19 listopada spotykamy się po raz ostatni w Miejskim Centrum Handlowym "Stara Betoniarnia" (ul. Bierzewicka 32), lok. 48, o godz. 17:00.

NIEDZIELA - 13 LISTOPADA

Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół.

www.gpch.pl
www.opendoors.pl

„Pamiętajcie o więźniach, jakbyście sami byli więzieni, i o cierpiących, bo wy też żyjecie w ciele.” – Hbr 13,3

„Zbliżcie się, błogosławieni mojego Ojca. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od początku świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a zatroszczyliście się o Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie.” – Mt 25, 34-36


NIEDZIELA - 06 LISTOPADA

Dwa wielkie tematy Księgi Objawienia:
- ucisk (wielki ucisk)
- odkupienie i nadzieja wierzących

W najbliższą niedzielę rozważanie na podstawie 7. rozdziału Księgi Objawienia Jana.

I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące z każdego plemienia synów Izraela (...) Następnie zobaczyłem ogromny tłum, którego nikt nie mógł policzyć, ze wszystkich narodów, plemion, ludów i języków. Stali przed tronem i przed Barankiem ubrani w białe szaty, a w rękach trzymali palmy (...) Wtedy odezwał się jeden ze Starszych i zapytał mnie: "Kim są ci ubrani w białe szaty i skąd przyszli?" Odpowiedziałem mu: "Panie mój, ty wiesz!". Odrzekł mi: "To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. Wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi Baranka. Dlatego są przed tronem Boga i służą Mu dniem i nocą w Jego świątyni. Wśród nich zamieszka Siedzący na tronie. Już nie zaznają głodu ani pragnienia, już nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo będzie ich pasł Baranek stojący na środku tronu. On poprowadzi ich do źródeł wody życia, a Bóg otrze z ich oczu każdą łzę".