KOLĘDY ŚWIATA - 7 STYCZNIA

Zapraszamy na wieczór z kolędami i pieśniami bożonarodzeniowymi, które zaśpiewane zostaną w czterech językach (polskim, angielskim, hiszpańskim i chińskim). W gronie wykonawców znajdą się m.in. Natalia Arciszewska oraz José i Noelia Giovanini z Argentyny.
 
Motywem przewodnim wieczoru są słowa z Ewangelii Jana: „Prawdziwa światłość, która oświeca człowieka przyszła na świat”.

Niedziela (7 stycznia), godz. 16.00, MCH Stara Betoniarnia (hol główny).

ŚRODA - 27 GRUDNIA

O godz. 18.30 spotykamy się na studium biblijnym kolejnego fragmentu Księgi Rodzaju: Rdz 3,1-4,26.

Bóg. Człowiek. Szatan. Grzech, jego konsekwencje i odkupienie.

18-31 GRUDNIA

Z uwagi na zbliżający się czas Świąt Narodzenia Pańskiego nasze spotkania wyglądać będą następująco:

Środa, 20 grudnia (domowe studium biblijne nie odbędzie się)
Niedziela, 24 grudnia (zapraszamy na nabożeństwo do Kutna o godz. 10.00)


Środa, 27 grudnia (studium biblijne Księgi Rodzaju, cz. 3)
Niedziela, 31 grudnia (zapraszamy na nabożeństwo do Kutna o godz. 10.00).

NIEDZIELA - 17 GRUDNIA

W niedzielne popołudnie zakończyliśmy cykl filmowy o życiu Pawła z Tarsu.

Jakie było życie „apostoła narodów”?

Przez wiele lat trudził się, by uczynić poselstwo o Jezusie – ukrzyżowanym i zmartwychwstałym – znanym w ówczesnym społeczeństwie. Przemierzył tysiące kilometrów. Odbył liczne podróże piesze i drogą morską. Dotarł (prawdopodobnie) aż do Hiszpanii. Założył wiele wspólnot chrześcijańskich, w tym te znane z tekstu Nowego Testamentu: w Koryncie, Efezie, Tesalonice czy Filippi. Zwalczał szerzące się w Kościele herezje. Był zaangażowany we wsparcie materialne na rzecz ubogich chrześcijan w Jerozolimie. Miał ogromne osiągnięcia w służbie uzdrawiania chorych, przez jego ręce Bóg objawiał niezwykłą moc. Odważnie składał świadectwo o Jezusie przed możnymi ówczesnego świata. Pod wpływem jego nauki, już w czasie jego życia, znajdowało się tysiące osób.

U kresu swoich dni zapisał, gorzko brzmiące, słowa: „Wszyscy mnie opuścili”.

Czy stracił coś ze swojej apostolskiej gorliwości? Czy odszedł od prawd, które z takim oddaniem głosił w miastach Imperium Romanum? Czy popadł w grzech, który zrujnował jego opinię w oczach innych wierzących? Nic z tych rzeczy.

Temu gorzkiemu wyznaniu: „Wszyscy mnie opuścili” towarzyszyły też takie słowa: „Toczyłem piękny bój. Bieg ukończyłem. Wiarę - zachowałem. Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym Dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy”.

Najwyraźniej uznanie w oczach ludzi nie zawsze idzie w parze z Bożą aprobatą. Życie apostoła Pawła – Żyda, faryzeusza, obywatela Rzymu, a przede wszystkim apostoła Chrystusa Jezusa - uczy, że największą wartością jest aprobata Tego, którego Królestwo sięga poza doczesność i znikomość tego wieku. Ludzka przychylność i uznanie to przemijające dobra. Dziś możesz być „cenionym i poważanym”, jutro opuszczonym i lekceważonym przez tych samych, którzy okazywali ci zainteresowanie. O tę aprobatę nie warto zabiegać. Jest jednak uznanie, o które należy się troszczyć i jego pragnąć. Tym uznaniem jest Boża przychylność i Jego pochwała. Jak nią zyskać?

Ze wszystkich listów Pawła, które nam pozostawił, przebija się takie oto proste stwierdzenie: „w Chrystusie”. Istotą Bożej aprobaty jest „być w Chrystusie”. Nie można się rozczarować, jeśli nasze życie powierzymy Jemu i zbudujemy je wokół relacji i bliskości z Chrystusem. Wszystko inne to „gonitwa za wiatrem”.

Życia w Chrystusie, tak po prostu – zwyczajnie i codziennie, życzę sobie i innym.

Piotr Syska

ŚRODA - 13 GRUDNIA

„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” (Rdz 1,1)

W środę o godz. 18.30 spotykamy się na czytaniu i rozważaniu pierwszych dwóch rozdziałów Księgi Rodzaju.

NIEDZIELA - 10 GRUDNIA

W najbliższą niedzielę (10 grudnia) organizujemy wyjazd do Płocka na film pt. „Sprawa Chrystusa”. Miejscem projekcji, w ramach tzw. „Katechezy w kinie”, jest NOVEKINO PRZEDWIOŚNIE (ul. Tumska 5a). Seans rozpoczyna się o godz. 15.30 (wyjazd z Gostynina o 14.45). 

Film oparty jest na prawdziwej historii Lee Strobla (www.leestrobel.com), dziennikarza, laureata Nagrody Pulitzera i autora bestsellerowej książki „Sprawa Chrystusa”. Opowiada o tym jak zagorzały racjonalista i ateista postanowił zmierzyć się z największą tajemnicą chrześcijaństwa (zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=2abSQ3mGxRE)

Lee Strobel znany jest w Polsce także z książki: „Dochodzenie w sprawie Stwórcy. Dziennikarz bada dowody naukowe przemawiające za istnieniem Boga”.

ŚRODA - 06 GRUDNIA

Od środy, 6 grudnia, będziemy czytać tekst Księgi Rodzaju. Chcemy odkrywać Boży plan i historię zbawienia zapisaną w tej Księdze oraz rozważać to, co było "na początku". 

Spotykamy się tradycyjnie o godz. 18.30

(1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. (2) Ziemia zaś była bezładna i pusta. Ciemność rozciągała się nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. (3) Wtedy Bóg powiedział: Niech się stanie światło! I stało się światło. (4) Bóg uznał, że światło jest dobre. Oddzielił je zatem od ciemności (5) i nazwał światło dniem, a ciemność nazwał nocą. Dokonało się to, gdy nastał wieczór, a potem poranek — dzień pierwszy.


NIEDZIELA - 3 GRUDNIA

W niedzielę (3 grudnia), o godz. 17.00 zapraszamy na przedostatnie (piąte) spotkanie z cyklem filmowym o życiu Pawła z Tarsu.

ŚRODA - 29 LISTOPADA

W środę (29 listopada) o godz. 18.30 spotykamy się na rozważaniu Listu Judy.

Więcej informacji o studium można znaleźć pod linkiem: www.studiumbiblii.blogspot.com

Standardowe pytania, które zadajemy sobie podczas studium biblijnego są następujące:
1. Co rozważany fragment Biblii mówi o Bogu?
2. Jakie informacje tekst przekazuje o ludziach?
3. Czy ten tekst mówi o czymś, czego powinniśmy unikać?
4. Jakie wątki czytanego fragmentu możesz zastosować we własnym życiu? 

NIEDZIELA - 26 LISTOPADA

W niedzielę 26 listopada zapraszamy na nabożeństwo do Kutna (ul. Filipowicza 5). Tej niedzieli nie będzie wieczornego spotkania w Gostyninie o godz. 17.


ŚRODA - 22 LISTOPADA

W środę (godz. 18.30) będziemy rozważać 3 rozdział Drugiego Listu Piotra. 

Obietnica
Cierpliwość
Oczekiwanie
Wypełnienie

"Umiłowani! Niech wam będzie wiadome, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień!" (2 Ptr 3,8).

NIEDZIELA - 19 LISTOPADA

W niedzielę (19 listopada) zapraszamy na film pt. "Czy naprawdę wierzysz?". 
Miejsce: MCH Stara Betoniarnia (ul. Bierzewicka 32), lok. 42 (I piętro). 


ŚRODA - 15 LISTOPADA

Ostrzeżenie:

"Jak kiedyś znaleźli się wśród ludu fałszywi prorocy, tak i wśród was pojawią się kłamliwi nauczyciele, którzy wprowadzą zgubne rozłamy. Wyprą się swego Władcy, który ich odkupił, i szybko ściągną na siebie zagładę. Wielu pójdzie za ich rozpustą i drogę prawdy narazi na zniewagi. Będą was mamić wymyślnymi słowami i wykorzystają dla zaspokojenia swej zachłanności. Wyrok na nich dawno już zapadł i czeka ich zguba" (2 Ptr 1,1-3).

Kolejne spotkanie z Drugim Listem Piotra, środa godz. 18.30

NIEDZIELA - 12 LISTOPADA

Zapraszamy na kolejne odcinki filmu pt. "Paweł z Tarsu - Pojednanie światów" (odcinek 7 i 8). Niedziela, godz. 17.00 

Po projekcji filmu chcemy też modlić się o prześladowanych chrześcijan. 

"Ośmielam się mówić jedynie o tym, czego Chrystus dokonał przeze mnie w doprowadzaniu pogan do wiary słowem i czynem, mocą znaków i cudów, mocą Ducha Bożego. Począwszy od Jeruzalem, we wszystkich kierunkach aż do Ilirii, dopełniłem głoszenia Ewangelii Chrystusa. Ze wszystkich sił dążyłem do tego, aby Ewangelię głosić tylko tam, gdzie imię Chrystusa nie było jeszcze znane, by nie budować na fundamencie położonym przez kogoś innego, zgodnie z tym, jak napisano: Ujrzą Go ci, którym nie było o Nim mówione, zrozumieją ci, którzy nie słyszeli."
- Słowa apostoła Pawła z Listu do Rzymian (Rz 15,18-21)

NIEDZIELA - 5 LISTOPADA

"Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo prawo Ducha, właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci" (Rz 8,1-2).

Pośród wielu różnych praw (zasad) rządzących naszym życiem jest także prawo grzechu i śmierci oraz prawo Ducha (życia). Życie poza Chrystusem jest dryfowaniem ku niechybnej zagładzie. Śmierć i piekło są realne. Jednak dobrą nowiną jest, że śmierć i piekło nie muszą być ostateczną rzeczywistością! W Chrystusie jest życie, którego istotą jest wolność od potępienia i ciężaru grzechu. Do przeżywania tej wolności jesteśmy wzywani przez autorów Nowego Testamentu. Ta wolność jest możliwa dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

Niedzielne nabożeństwo w Gostyninie, godz. 17.00 
Podczas nabożeństwa będziemy uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej.

ŚRODA - 1 LISTOPADA

Przypominanie: "...będę wam bez przerwy o tym przypominał..."
Wiarygodność Ewangelii: "...byliśmy naocznymi świadkami Jego (Chrystusa) majestatu..."
Prorocka mowa: "...mamy prorocką naukę i dobrze zrobicie trzymając się jej..."


W środę spotykamy się na rozważaniu kolejnego fragmentu Drugiego Listu Piotra (2 Ptr 1,12-21). Godz. 18.30

NIEDZIELA - 29 PAŹDZIERNIKA

Film "Luter" to dramat biograficzny oparty na życiu Marcina Lutra i początkach reformacji w Niemczech. Film opowiada historię zakonnika (w tej roli Joseph Fiennes), który dzięki mecenatowi potężnego saksońskiego księcia Fryderyka zostaje doktorem teologii na uniwersytecie w Wittenberdze. Punktem zwrotnym w życiu Lutra stała się jego wizyta w Rzymie…

Film będzie można obejrzeć w niedzielę 29 października, o godz. 17.00 w MCH Stara Betoniarnia, lok. 42 (I piętro). Wstęp wolny.

NIEDZIELA - 22 PAŹDZIERNIKA

W niedzielę (22 października) zapraszamy na kolejne dwa odcinki filmu pt. "Paweł z Tarsu - Pojednanie światów"

Następnie opuścili Perge, przybyli do Antiochii Pizydyjskiej, gdzie w dzień szabatu udali się do synagogi i usiedli. Kiedy przeczytano urywek z Prawa i Proroków, przełożeni synagogi zwrócili się do nich: "Bracia! Jeśli chcecie przekazać jakieś słowo pociechy ludowi - mówcie".
Dzieje Apostolskie 13,14-15

ŚRODA - 18 PAŹDZIERNIKA

W środę, o godz. 18.30, spotykamy się na podsumowaniu Pierwszego Listu Piotra, którego treść towarzyszyła nam w ciągu ostatnich tygodni.

1) Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do uchodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, wybranych (2) według uprzedniej wiedzy Boga Ojca, przez uświęcenie, którego sprawcą jest Duch, do posłuszeństwa oraz do pokropienia krwią Jezusa Chrystusa: Niech łaska i pokój będą waszym udziałem w jeszcze większej mierze.

NIEDZIELA - 15 PAŹDZIERNIKA

W niedzielę (15 października) zapraszamy na nabożeństwo do Kutna - ul. Filipowicza 5. Zaczynamy jak zwykle o godz. 10.


"...aby we wszystkim uwielbiony był Bóg przez Jezusa Chrystusa. Do Niego należy chwała i moc - na wieki. Amen"

ŚRODA - 11 PAŹDZIERNIKA

W środę (godz. 18.30) spotykamy się na rozważaniu Pierwszego Listu Piotra.

Cierpienie i błogosławieństwo.

"Gdy was lżą dla imienia Chrystusa, błogosławieni jesteście, bo Duch chwały i Boga spoczywa na was. Niech nikt z was nie cierpi jasko zabójca albo złodziej, jako złoczyńca lub uzurpator. Ale jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech wysławia Boga..." (1 Ptr 4,14-16).

ŚRODA - 04 PAŹDZIERNIKA

Wzajemne usługiwanie

(8) Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. (9) Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. (10) Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. (11) Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen.

Dzisiejsze studium biblijne będzie dotyczyć darów i służb w Kościele NT. Rozważanym tekstem jest Pierwszy List Piotra.

Spotykamy się jak zwykle w środę o godz. 18.30

500 LAT REFORMACJI. PROJEKCJA FILMU „LUTER” - 29 PAŹDZIERNIKA

Film Luter to dramat biograficzny oparty na życiu Marcina Lutra i początkach reformacji w Niemczech. Film opowiada historię zakonnika (w tej roli Joseph Fiennes), który dzięki mecenatowi potężnego saksońskiego księcia Fryderyka zostaje doktorem teologii na uniwersytecie w Wittenberdze. Punktem zwrotnym w życiu Lutra stała się jego wizyta w Rzymie…

Film będzie można obejrzeć w niedzielę 29 października, o godz. 17.00 w MCH Stara Betoniarnia, lok. 32 (I piętro). Wstęp wolny.

NIEDZIELA - 1 PAŹDZIERNIKA

Zapraszamy na spotkanie z cyklu "Bliskie spotkania z...". 

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat w Gostyninie mogliśmy wysłuchać opowieści Moniki Kaczmarzyk – założycielki przedszkola im. Janusza Korczaka w Duadze (Ghana), Agnieszki i Michała Domagałów – tłumaczy Nowego Testamentu na język chakaski (Syberia), Honoraty Wąsowskiej – założycielki (wraz z mężem) „Misji Brama Nadziei” w Ugandzie, Norberta Palimąki – społecznego biznesmena i budowniczego szkoły w wiosce Cuyabo na Filipinach, Łukasza Bujoka i Adama Dulińskiego – uczestników akcji „Misja Nepal”, której celem była pomoc mieszkańcom Nepalu po trzęsieniu ziemi, Beaty Woźnej – pracownika misji Wycliffe'a wśród ludu Seimat (Papua-Nowa Gwinea), Wojtka Borysa – pomysłodawcy domu misyjnego „Metanoia” w Straseni (Mołdawia) i Zbyszka Pawlaka – autora książki pt. „Pęknięte miasto. Biełsłan”.

Najbliższe spotkanie z cyklu „Bliskich spotkań z...” odbędzie się w niedzielę 1 października, o godz. 17.00 w MCH Stara Betoniarnia (lok. 42). Gościem spotkania będzie Ania Pinkas, która mieszka w Aswanie (nad Nilem) i pracuje jako pielęgniarka w szpitalu Evangelical Mission Hospital Al Germaniyya. Szpital został ufundowany w 1913 roku przez chrześcijan z Niemiec. Oferuje on pomoc medyczną na wysokim poziomie i jest znany w całym Egipcie. Świadczona jest w nim pomoc dla ludzi pochodzących głównie z ubogich klas społecznych – bez względu na ich wyznanie czy pochodzenie etniczne.

ŚRODA - 27 WRZEŚNIA

Ciąg dalszy rozważań 1 Listu Piotra.

Na koniec - wszyscy [bądźcie] jednomyślni, pełni współczucia, miłości braterskiej, miłosierdzia i pokory! Nie odpłacajcie złem za złe ani złorzeczeniem za złorzeczenie, lecz przeciwnie: błogosławcie, gdyż do tego jesteście powołani, abyście błogosławieństwo otrzymali w dziedzictwie. "Ten bowiem, kto chce życie miłować i oglądać dni szczęśliwe, niech powstrzymuje swój język od złego i wargi od fałszu! Niech unika zła, a czyni dobro, niech szuka pokoju i za nim idzie, gdyż oczy Pana [zwrócone są] na prawych i Jego uszy słuchają ich błagania, lecz oblicze Pana przeciwko tym, którzy źle czynią". I któż wam zaszkodzi, jeżeli gorliwie zabiegać będziecie o dobro? 

Środa, godz. 17. Więcej informacji pod linkiem: www.studiumbiblii.blogspot.com

NIEDZIELA - 24 WRZEŚNIA

„Paweł z Tarsu. Pojednanie Światów” to pierwszy całkowicie polski projekt filmowy o życiu człowieka, który wpłynął na oblicze naszej cywilizacji. Film powstawał w 7 krajach, gdzie ekipa podążała śladem apostoła. Łączny czas trwania filmu to blisko 6 godzin, podzielonych na 12 odcinków. Film powstawał przez dwa lata ze względu na ogrom logistyczny przedsięwzięcia oraz liczne trudności produkcyjne.

Niedziela, godz. 17.00 w MCH Stara Betoniarnia, lok. 42.

ZACHĘTA DO MODLITWY O PRZEŚLADOWANYCH

ŚRODA - 20 WRZEŚNIA

Studium biblijne jak zwykle o godz. 18.30

Tekst rozważany: 1 List Piotra 2,13-3,7
Kluczowe stwierdzenie: "bądźcie poddani".
Ważne tematy: chrześcijanin a porządek społeczny i rodzinny.

NIEDZIELA - 17 WRZEŚNIA


W najbliższą niedzielę, 17 września zapraszamy do wspólnego odkrywania przesłania Pierwszego Listu Pawła do Tesaloniczan.

MCH Stara Betoniarnia, ul. Bierzewicka 32, lok. 42 (I piętro). Godz. 17. 

NIEDZIELA - 10 WRZEŚNIA


W niedzielę, 10 września, spotykamy się na niedzielnym nabożeństwie o godz. 17. Rozpoczynamy cykl nauczania opartego na Liście do Tesaloniczan.

ŚRODA - 6 WRZEŚNIA

Tekst rozważany: 2 Ptr 2,1-12 

Odrzuciwszy więc wszelkie zło i fałsz, obłudę, zazdrości i wszelkie obmowy, jak nowo narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu rośli i osiągnęli zbawienie! Wszak „doświadczyliście, że dobry jest Pan!”.

NIEDZIELA - 2 WRZEŚNIA

Małe kościoły – rzeczywistość akceptowana przez Boga i zgodna z Jego planem. Tak czy nie? 

Niedziela, godz. 17.00 w MCH Stara Betoniarnia (ul. Bierzewicka 32), lokal 42 (sala konferencyjna).

ŚRODA - 30 SIERPNIA

1 List Piotra w przekładzie Biblii Warszawskiej
Dzisiejsze studium biblijne oparte jest na tekście Pierwszego Listu Piotra (1 Ptr 1,13-25).

Tekst biblijny (w przekładzie Biblii Tysiąclecia):
"Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, [bądźcie] trzeźwi, pokładajcie całą nadzieję w łasce, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. [Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie przystosowujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty. Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynków, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach objawił się ze względu na was. Wyście przez Niego uwierzyli w Boga, który wskrzesił Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej, jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie. Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa. Wszelkie bowiem ciało [jest] jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy: trawa uschła, a kwiat jej opadł, słowo zaś Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę".

Więcej o naszym studium: www.studiumbiblii.blogspot.com
 

NIEDZIELA - 27 SIERPNIA

Głoszeniu i przyjmowaniu Ewangelii towarzyszy chrzest – zanurzenie w wodzie jako obraz pogrzebu dla grzechu i zmartwychwstania do życia w posłuszeństwie Bogu.

Pan Jezus nakazał uczniom: „Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem”.

W Księdze Dziejów Apostolskich czytamy historię Filipa, który został posłany, aby objaśnić drogę zbawienia pewnemu Etiopczykowi – dostojnikowi królowej etiopskiej, kandake: „Filip otworzył usta i rozpoczynając od tego fragmentu Pisma (Księga Izajasza 53), głosił mu dobrą nowinę o Jezusie. Gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę i eunuch zapytał: Oto woda. Co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip odpowiedział: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A on na to: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Boga. Rozkazał więc zatrzymać wóz. Obaj, Filip i eunuch, zeszli do wody, i ochrzcił go”.

Nowotestamentowy wzorzec chrztu jest prosty: głoszenie Ewangelii, wiara w Jezusa i chrzest. To czynimy, aby dawać świadectwo, że Jezus Chrystus – Pan i Zbawiciel – jest godzien naszego uwielbienia i miłości.

W najbliższą niedzielę (27 sierpnia) będziemy chrzcić czerty osoby. Alleluja!

Niedzielne nabożeństwo z chrztem odbędzie się w Kutnie przy ul. Filipowicza  5, o godz. 10. 

ŚRODA - 23 SIERPNIA

Dzisiejsze studium biblijne oparte jest na pierwszych dwunastu wersetach Pierwszego Listu Piotra.

List Piotra został napisany w czasie panowania Nerona, kiedy prześladowania chrześcijan były zakrojone na wielką skalę. W prawie rzymskim istniały dwa typy systemów religijnych: dozwolone, jak judaizm, i zakazane. Praktykowanie zakazanej religii skutkowało nałożeniem wysokich kar i napiętnowaniem jako „przestępca”. Po wielkim pożarze Rzymu (64 r.), kiedy chrześcijanie zostali obarczeni winą za jego powstanie, chrześcijaństwo zostało zakazane, a uczniowie Chrystusa stali się wyrzutkami społecznymi skazanymi na prześladowania.

O radości pośród cierpienia będziemy rozmawiać w środę o godz. 18.30 - zapraszamy!
www.studiumbiblii.blogspot.com

NIEDZIELA - 20 SIERPNIA

Każdy lokalny Kościół skupiony jest wokół jakiejś „wizji” – zakłada cele, które chce osiągnąć i wokół których chce budować swoją tożsamość.

Pan Jezus tak wypowiedział się o Kościele: "Gdy Jezus przybył w okolice Cezarei Filipowej, zwrócił się do swoich uczniów z pytaniem: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Jedni za Jana Chrzciciela — odpowiedzieli — inni za Eliasza, a jeszcze inni za Jeremiasza lub jednego z proroków. Wówczas Jezus zapytał: A według was, kim jestem? Wtedy Szymon Piotr wyznał: Ty jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga. W odpowiedzi Jezus zwrócił się do niego: Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, bo objawił ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój Ojciec, który mieszka w niebie. Oświadczam ci, ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój Kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. Wręczę ci klucze Królestwa Niebios. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie" (Mt 16,13-19).

Choć Kościół jest jeden i istnieje w wieczności (jest niewidzialny), to mam też swój lokalny wyraz – urzeczywistnia się w konkretnym miejscu i czasie. O tym, jaki chcemy widzieć i tworzyć Kościół w Gostyninie będziemy rozmawiać na niedzielnym nabożeństwie. 

LATO Z GENERACJĄ PLUS

Malwina, Jeremiasz, Daniel i Ania to wolontariusze z misji „Generacja Plus”, którzy w dniach 14-17 sierpnia byli zaangażowani w działania na terenie Gostynina. Czas dopołudniowy był dedykowany dzieciom z osiedla przy ul. Targowej. Młodzi społecznicy przygotowali zabawy, gry i opowieści, które aktywizowały chłopców i dziewczyny w różnym wieku.

Popołudniami grupa wolontariuszy pracowała na terenie cmentarza ewangelicko-augsburskiego. Do pracy przyłączył się też uczeń gostynińskiego gimnazjum – Klaudiusz. W XIX i na początku XX wieku w Gostyninie mieszkała pokaźna grupa Niemców skupionych wokół Kościoła luterańskiego. Niemieccy ewangelicy mieli tu swój kościół (wybudowany na ruinach dawnego zamku) i cmentarz parafialny. Znajdujące się na cmentarzu nagrobki są dziś bardzo poniszczone. Wiele z nich wymagało, by je podnieść z ziemi i oczyścić.

Środowym (16 sierpnia) działaniom „Generacji Plus” w Gostyninie towarzyszyły dwie opowieści. Ania opowiedziała dzieciom zgromadzonym na gostynińskim osiedlu historię, którą przekazują autorzy Ewangelii (Marek i Łukasz). Jej bohaterami byli: przełożony synagogi – Jair, jego chora córka i pewna kobieta szukająca ratunku u Jezusa. Obecność Zbawiciela przyniosła zmianę w życiu uczestników tej opowieści. Jair doświadczył radości z uzdrowienia córki, cierpiąca kobieta także otrzymała swój cud. Smutek zamienił się radość. Drugą opowieść przygotował, tym razem dla przyjezdnych wolontariuszy, Karl Günter Fuks – gostyniński opiekun cmentarza przy ul. Targowej. Była to lekcja historii z czasów I wojny światowej. Na gostynińskich nekropoliach pochowano żołnierzy walczących na froncie. Dziś na cmentarzu ewangelicko-augsburskim znajduje się wyremontowany obelisk upamiętniający poległych żołnierzy. Wśród nich byli ludzie różnych profesji. Wojna boleśnie wkroczyła w ich rzeczywistość, ograbiając z marzeń i planów na przyszłość.

W czasie pracy na cmentarzu udało się odświeżyć kilkanaście nagrobków. Z tekstów na nich się znajdujących przemówiły historie ludzi – mieszkańców Gostynina. Niektórzy umarli młodo, inni dożyli sędziwego wieku. Żyli, pracowali i zakładali rodziny. Każdy z nich miał swoją historię i własną opowieść. O wielu z nich niestety nic nie wiadomo poza imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia i śmierci. Zmarłym już nie możemy pomóc. Możemy tylko o nich pamiętać i z szacunkiem odnosić się do miejsca ich pochówku. Żywi – wciąż potrzebują miłości, troski i nadziei. Wolontariusze z „Generacji Plus” tę nadzieję odnajdują w Chrystusie. Tą nadzieją chcieli się też dzielić z mieszkańcami Gostynina.

ZAPOWIEDŹ WYDAWNICZA

W ramach serii pt. „Klasyka ruchu charyzmatycznego” ukaże się książka autorstwa Lestera Sumralla pt. „Pionierzy wiary”.

Wśród opisanych przez autora znaleźli się: Smith Wigglesworth, F.F. Bosworth, Howard Carter, Lillian Trasher, Finis Dake, Thomas B. Barratt, Stanley Frodsham, Donald Gee, P.C. Nelson, Lewi Pethrus, Lilian Barbara Yeomans.

Autor nowotestamentowego Listu do Hebrajczyków zachęca: „Pamiętajcie o waszych przewodnikach, którzy wam zwiastowali Słowo Boże. Rozpatrując koniec ich życiowej drogi, naśladujcie ich wiarę”.

GENERACJA PLUS W GOSTYNINIE

W dniach 13-18 sierpnia, wraz z grupą misjonarzy Misji Generacja Plus, będziemy zaangażowani w różne działania na terenie Gostynina.

W godzinach dopołudniowych (od poniedziałku do czwartku) planujemy cykl działań wśród dzieci i młodzieży na osiedlu przy ul. Targowej, a popołudnia chcemy przeznaczyć na prace użyteczne społecznie (m.in. porządkowanie i renowacje nagrobków na cmentarzu ewangelicko-augsburskim).


ŚRODA - 19 LIPCA

NIEZWYKŁY PORANEK, NIEZWYKŁE SPOTKANIE, NIEZWYKŁA OBIETNICA.

"Tego samego dnia dwaj spośród nich szli do wsi zwanej Emmaus, leżącej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy."
- Łukasza 24,13

W najbliższą środę spotykamy się na studium biblijnym. Rozważać będziemy 24. rozdział Ewangelii Łukasza. Więcej pod linkiem: www.studiumbiblii.blogspot.com

ŚRODA - 12 LIPCA

ZDRADZONY, WYSZYDZONY, OSKARŻONY, OSĄDZONY I ZABITY

"Była już prawie szósta godzina i ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny dziewiątej, bo słońce się zaćmiło. Zasłona w świątyni rozdarła się na dwie części. A Jezus zawołał mocnym głosem: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mojego. I po tych słowach skonał"
- Ewangelia Łukasza 23,44-46

Kolejne rozważanie tekstu Ewangelii Łukasza. Środa, godz. 18:30. Więcej informacji pod linkiem: www.studiumbiblii.blogspot.com

MOŁDAWIA 2017

Poniżej relacja i kilka zdjęć z wyjazdu misyjnego.

Bazą misyjną w czasie pobytu w Mołdawii było kilkunastotysięczne miasto Strășeni, gdzie znajduje się dom misyjny "Metanoia" Misji Przyjaciół Dzieci Wojtka Borysa. W samym "sercu" Strășeni nad jedną z głównych ulic, w sąsiedztwie miejskiego bazaru, góruje baner, którego treść stanowi fragment z Pierwszego Listu Pawła do Tymoteusza: "Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników" - tyle głosi napis. Paweł opatrzył te słowa w swoim liście stwierdzeniem "z których (z grzeszników) ja jestem pierwszy i dostąpiłem miłosierdzia...". Niegdyś grzesznik będący "poza Chrystusem", teraz przyjęty przez Boga "w Chrystusie" - to jest właśnie Dobra Nowina!

Dom misyjny "METANOIA"
Dobra nowina w sercu Strășeni
Celem wyjazdu były dwie mołdawskie wioski: Cojușna i Făgureni. Tam, przy współpracy z miejscowymi Kościołami, miały miejsce ewangelizacje skierowane do dzieci. Towarzyszył im radosny czas zabawy w plenerze. Tego typu działania ewangelizacyjne są cykliczną działalnością Misji Przyjaciół Dzieci z Kalisza. Wojtek Borys i jego mołdawscy przyjaciele: Lida, Valentina i Giena docierają do dzieci, aby prezentować prawdy biblijne i mówić o zbawieniu w Chrystusie. Co roku w działania misyjne włącza się grupa z Polski.

Graffiti na murze domu kultury w Cojușna
Plansza objaśniająca drogę zbawienia w Panu Jezusie
Giena, Vala i Wojtek
Lida w trakcie opowiadania historii o Jezusie
Nauka wersetu biblijnego
Nasza ekipa i dzieci z Cojușna
Wojtek i Slavik - miejscowy pastor Kościoła baptystycznego
Budynek Kościoła baptystycznego w Făgureni
W czasie zabaw i gier z dziećmi