ŚRODA - 30 STYCZNIA


O godz. 18:30 spotykamy się na studium biblijnym. Będziemy rozważać 11. rozdział Ewangelii Mateusza. Zapraszamy! 

MCH Stara Betoniarnia (ul. Bierzewicka 32), lokal 42 (I piętro).

ŚRODA - 23 STYCZNIA

O 18:30 spotykamy się na czytaniu i rozważaniu 10. rozdziału Ewangelii Mateusza. Zapraszamy!

"A przywoławszy swoich dwunastu uczniów, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i aby uzdrawiali wszystkie choroby i wszelkie słabości..." (Mt 10,1)

NIEDZIELA - 20 STYCZNIA

Model nowotestamentowego Kościoła, pozostawiony nam w tekście biblijnym, zakłada aktywny w nim udział każdej osoby. To zaangażowanie nie wynika z predyspozycji i szczególnych zdolności jednostek – członków Ciała Chrystusa – ale jest rezultatem obecności i działania Ducha Świętego. Kontekstem słów apostoła Pawła: „W każdym uwidacznia się działanie Ducha dla wspólnego dobra (1 Kor 12,7)” są dary (różne sposoby uwidaczniania) Ducha Świętego. Paweł, w dwunastym rozdziale Pierwszego Listu do Koryntian, wymienia ich dziewięć.

Obecność Ducha Świętego w Kościele i Jego różne sposoby uwidaczniania będą treścią cyklu nauczania począwszy od niedzieli 20 stycznia. 

MCH Stara Betoniarnia, ul. Bierzewicka 32 lok. 42, godz. 17:00. 

ŚRODA - 16 STYCZNIA

O godz. 18:30 spotykamy się na studium biblijnym.
Rozważać będziemy 9. rozdział Ewangelii Mateusza. Tradycyjnym miejscem naszego spotkania jest MCH Stara Betoniarnia, ul. Bierzewicka 32, lok. 42.

NIEDZIELA - 13 GRUDNIA

W niedzielę (13.12) po raz ostatni zwrócimy się ku biblijnemu tekstowi opisującemu życie Patriarchów - Abrahama, Izaaka, Jakuba i Józefa. 

Spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie: Co jest kluczem chrześcijańskiego pielgrzymowania? Co zrobić w sytuacji, kiedy Boże drogi wydają się nam być pozbawione sensu?

Niedziela, godz 17:00, MCH Stara Betoniarnia, ul. Bierzewicka 32 lok. 42.

ŚRODA - 9 STYCZNIA

W środę, o 18:30 w MCH Stara Betoniarnia (ul. Bierzewicka 32 lok. 42) spotykamy się na studium biblijnym. 

Od kilkunastu tygodni rozważamy Ewangelię Mateusza. Przed nami spotkanie jedenaste z tekstem tej księgi. Będziemy czytać i dyskutować o treści 9. rozdziału.

ŚRODA - 2 STYCZNIA

W środę (2.01) o godz. 18:30 spotykamy się na studium biblijnym w MCH Stara Betoniarnia (lokal 42). Będziemy rozważać 7. rozdział Ewangelii Mateusza.