NIEDZIELA - 25 LISTOPADA

Na kartach Biblii Pan Bóg przedstawia się często jako „Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba”. Tekst Księgi Rodzaju – historia patriarchów – poświęcony jest głównie postaciom Abrahama oraz jego wnuka – Jakuba. O życiu Izaaka dowiadujemy się jakby nieco mniej... To właśnie o pewnym wydarzeniu z życia Izaaka poświęcone będzie niedzielne spotkanie w Gostyninie. Cykl nauczania o Patriarchach trwa!

NIEDZIELA - 18 LISTOPADA

Można wiedzieć dużo o Bogu. Jednak wiedza nie koniecznie przekłada się na bliskość i zażyłość z Nim. A właśnie owa „zażyłość” definiowała istotę więzi jaką Abraham posiadał ze Stwórcą. 

W Księdze Rodzaju znajdziemy takie oto słowa Abrahama, które przytoczył jego sługa w rozmowie z Labanem – bratem Rebeki: „JHWH, z którym żyję w zażyłości…”.

W najbliższą niedzielę (18 listopada) kontynuujemy cykl o biblijnych patriarchach z Księgi Rodzaju.

ŚRODA - 14 LISTOPADA

Kolejne spotkanie z tekstem Ewangelii Mateusza w środę o godz. 18:30. Spotykamy się w sali konferencyjnej MCH Stara Betoniarnia - lokal 42 (I piętro).

NIEDZIELA - 11 LISTOPADA

11 listopada wybieramy się do Łodzi na koncert Zespołu "Boat Band", który odbędzie się w budynku Kościoła Woda Życia przy ul. Młynarskiej 64, o godz. 18:00. 

"Boat Band" to grupa młodych, zapalonych ludzi, którzy wykorzystują swoje muzyczne umiejętności, by opowiadać niezwykłe historie. Jedyne w swoim rodzaju połączenie różnorodnych instrumentów, nadaje świeżość znanym już melodiom oraz ubiera w ciekawe barwy autorskie piosenki członków zespołu.

NIEDZIELA - 4 LISTOPADA

Autor biblijny przytacza takie wydarzenie z życia Abrahama: „Zasadził w Beer-Szebie drzewo tamaryszkowe. Tam też wzywał imienia Pana, Boga Wiekuistego”. 

Opis tego zdarzenia pojawia się w kontekście przymierza, jakie Abraham zawarł z Abimelekiem – władcą Gerary. To proste zdanie „wzywał imienia Pana, Boga Wiekuistego (hbr. El Olam)” przekazuje ważną treść.

Jaką?

O tym na najbliższym spotkaniu - w niedzielę o godz. 17:00. Kontynuujemy cykl pt. PATRIARCHOWIE.