NIEDZIELA - 1 MAJA

Łaska, czym jest i kto jej potrzebuje? 
(3) Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, (4) który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego, (5) któremu chwała na wieki wieków. Amen. List do Galacjan 1,3-5 

NIEDZIELA 24 KWIETNIA

W gronie przyjaciół z Gostynina i zaproszonych gości z Płocka, Kutna i Łodzi zaczęliśmy niedzielne spotkania w MCH Stara Betoniarnia . Myślą przewodnią były słowa psalmu pierwszego mówiące o szczęściu, czyli o naturalnej potrzebie każdego człowieka:
"Szczęśliwy, kto nie słucha rady bezbożnych, nie wstępuje na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz upodobał sobie w Prawie PANA, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą. On jest jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które przynosi owoc w swoim czasie. Jego liście nie więdną, i wszystko, co robi, jest udane. A bezbożni - przeciwnie: są jak plewa, którą wiatr unosi. Dlatego bezbożni nie ostoją się na sądzie ani grzesznicy wśród sprawiedliwych. Bo PAN zna drogę sprawiedliwych, a droga bezbożnych zaginie".
Pełnymi zachęty słowami z Biblii dzielili się: pastor Piotr Karaś z Łodzi, pastor Arek Delik z Kutna i pastor Jacek Konicki z Płocka oraz brat Stanisław Nowosielski.