ŚRODA - 30 MAJA

W środę, o godz. 18.30, spotykamy się na cotygodniowym studium biblijnym.

Tekst rozważany: Rdz 39-42.

Poznajemy historię Józefa, która jest naznaczona niezwykłą dramaturgią. Okresy „prosperity” mieszają się z doświadczeniem odrzucenia, poniżenia, więzienia i udręki. Jednak w narracji biblijnej, niezależnie od tych zmieniających się okoliczności, wciąż pojawia się stwierdzenie: „PAN był z Józefem”.

NIEDZIELA - 27 MAJA

W niedzielę 27 maja spotykamy się o godz. 10.00 na nabożeństwie w Kutnie. Popołudniowe spotkanie w Gostyninie nie odbędzie się. 

Podczas niedzielnego spotkania chcemy przyjrzeć się sposobom działania Ducha Świętego w Kościele, a głównym tematem nauczania będzie dar mówienia innymi językami.

Im mniej działania Ducha Świętego mamy, tym więcej ciasta i kawy potrzebujemy, aby Kościół jakoś funkcjonował.
- Reinhard BonnkeŚRODA - 23 MAJA

W środę, o godz. 18.30, spotykamy się na cotygodniowym studium biblijnym. 

Tekst rozważany: Rdz 37. Zaczynamy poznawać historię Józefa, syna Jakuba.

DZIEŃ ZIELONYCH ŚWIĄT - 20 CZERWCA 2018

W niedzielę 20 czerwca, w Dzień Zielonych Świąt, zapraszamy do Kutna (ul. Filipowicza 5). Gośćmi w kutnowskiej wspólnocie Kościoła zielonoświątkowego będą:

Pastor Mieczysław Czajko - duchowny zielonoświątkowy, polonista, biskup i zwierzchnik Kościoła Zielonoświątkowego w RP (w latach 2000-2008), autor książki „Życie, życie moje...” (2011).

José i Noelia Giovanini - muzykujące małżeństwo z Argentyny. José i Noelia, wraz z dwójką dzieci, mieszkają w Polsce od kilku lat i są zaangażowani w służbę ewangelizacyjną. Kochają Polskę i chcą służyć Polakom, prowadząc ich do miejsca spotkania z Bogiem - dawcą życia, wiary, miłości i nadziei.

Wszystkich chętnych, aby poznać zielonoświątkowców, zapraszamy!

ŚRODA - 16 MAJA

W środę, o godz. 18.30, spotykamy się na cotygodniowym studium biblijnym.

Tekst rozważany: Rdz 34-36

NIEDZIELA - 13 MAJA

W niedzielę, 13 maja, spotykamy się na nabożeństwie, którego stałym elementem jest modlitwa oraz czytanie i rozważanie tekstu biblijnego.

Od kilku tygodni przyglądamy się dziełom Pana Jezusa, a punktem wyjścia naszych rozważań są słowa Łukasza, autora jednej z czterech Ewangelii i Dziejów Apostolskich: "Teofilu, mój pierwszy traktat dotyczył wszystkiego, co Jezus czynił i czego nauczał, od rozpoczęcia swej działalności...".

Dołącz do nas, aby poznać realność Bożego działania!

NIEDZIELA - 6 MAJA

W niedzielę, 6 maja, spotykamy się na modlitwie i czytaniu 8 rozdziału Ewangelii Łukasza. Treścią naszych rozważań będzie historia wskrzeszenia córki Jaira i uzdrowienia kobiety cierpiącej na krwotok. Niedzielne nauczanie jest kontynuacją cyklu poświęconego czynom (dziełom) Pana Jezusa.

Stałym elementem naszych niedzielnych spotkań jest modlitwa oraz czytanie i rozważanie tekstu biblijnego.

ŚRODA - 2 MAJA

W środę, o godz. 18.30, spotykamy się na cotygodniowym studium biblijnym.

Tekst rozważany: Rdz 31-33 – Od Jakuba do Izraela.