ŚRODA - 27 WRZEŚNIA

Ciąg dalszy rozważań 1 Listu Piotra.

Na koniec - wszyscy [bądźcie] jednomyślni, pełni współczucia, miłości braterskiej, miłosierdzia i pokory! Nie odpłacajcie złem za złe ani złorzeczeniem za złorzeczenie, lecz przeciwnie: błogosławcie, gdyż do tego jesteście powołani, abyście błogosławieństwo otrzymali w dziedzictwie. "Ten bowiem, kto chce życie miłować i oglądać dni szczęśliwe, niech powstrzymuje swój język od złego i wargi od fałszu! Niech unika zła, a czyni dobro, niech szuka pokoju i za nim idzie, gdyż oczy Pana [zwrócone są] na prawych i Jego uszy słuchają ich błagania, lecz oblicze Pana przeciwko tym, którzy źle czynią". I któż wam zaszkodzi, jeżeli gorliwie zabiegać będziecie o dobro? 

Środa, godz. 17. Więcej informacji pod linkiem: www.studiumbiblii.blogspot.com

NIEDZIELA - 24 WRZEŚNIA

„Paweł z Tarsu. Pojednanie Światów” to pierwszy całkowicie polski projekt filmowy o życiu człowieka, który wpłynął na oblicze naszej cywilizacji. Film powstawał w 7 krajach, gdzie ekipa podążała śladem apostoła. Łączny czas trwania filmu to blisko 6 godzin, podzielonych na 12 odcinków. Film powstawał przez dwa lata ze względu na ogrom logistyczny przedsięwzięcia oraz liczne trudności produkcyjne.

Niedziela, godz. 17.00 w MCH Stara Betoniarnia, lok. 42.

ZACHĘTA DO MODLITWY O PRZEŚLADOWANYCH

ŚRODA - 20 WRZEŚNIA

Studium biblijne jak zwykle o godz. 18.30

Tekst rozważany: 1 List Piotra 2,13-3,7
Kluczowe stwierdzenie: "bądźcie poddani".
Ważne tematy: chrześcijanin a porządek społeczny i rodzinny.

NIEDZIELA - 17 WRZEŚNIA


W najbliższą niedzielę, 17 września zapraszamy do wspólnego odkrywania przesłania Pierwszego Listu Pawła do Tesaloniczan.

MCH Stara Betoniarnia, ul. Bierzewicka 32, lok. 42 (I piętro). Godz. 17. 

NIEDZIELA - 10 WRZEŚNIA


W niedzielę, 10 września, spotykamy się na niedzielnym nabożeństwie o godz. 17. Rozpoczynamy cykl nauczania opartego na Liście do Tesaloniczan.

ŚRODA - 6 WRZEŚNIA

Tekst rozważany: 2 Ptr 2,1-12 

Odrzuciwszy więc wszelkie zło i fałsz, obłudę, zazdrości i wszelkie obmowy, jak nowo narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu rośli i osiągnęli zbawienie! Wszak „doświadczyliście, że dobry jest Pan!”.

NIEDZIELA - 2 WRZEŚNIA

Małe kościoły – rzeczywistość akceptowana przez Boga i zgodna z Jego planem. Tak czy nie? 

Niedziela, godz. 17.00 w MCH Stara Betoniarnia (ul. Bierzewicka 32), lokal 42 (sala konferencyjna).