NIEDZIELA - 2 KWIETNIA

Kolejne spotkanie z Księgą Objawienia Jana. Zapraszamy do Sali Klubowej na zamku gostynińskim, godz. 17.

(1) A w niebie usłyszałem jakby potężny głos niezliczonego tłumu, który mówił: „Alleluja! Zbawienie, chwała i moc są u naszego Boga, (2) gdyż słuszne i sprawiedliwe są Jego wyroki. Bo ukarał wielką nierządnicę, która rozpustą zepsuła ziemię i pomścił krew swoich sług, którą przelała”. (3) Przemówili jeszcze po raz drugi: „Alleluja! Jej dym unosi się na wieki wieków”. (4) A dwudziestu czterech starszych razem z czterema istotami żywymi upadło na twarz. I oddali pokłon Bogu siedzącemu na tronie, mówiąc: „Amen! Alleluja!”. (5) Wówczas od tronu rozległ się głos, który powiedział: „Sławcie naszego Boga, wszyscy jego słudzy, wszyscy, którzy się Go boicie, mali i wielcy”. (6) Usłyszałem też jakby głos niezliczonego tłumu i jakby szum wielkich wód, i jakby huk potężnych gromów. Mówiły: „Alleluja! Zaczął królować Pan, nasz Bóg Wszechmocny. (7) Cieszmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę. Bo nadeszły zaślubiny Baranka i Jego Oblubienica jest już gotowa. (8) Ubrano ją w lśniący, czysty bisior, a tym bisiorem są sprawiedliwe czyny świętych”. (9) Anioł powiedział do mnie: „Napisz: Szczęśliwi ci, którzy są zaproszeni na ucztę weselną Baranka”. I dodał: „To prawdziwe słowa Boga”.

NIEDZIELA - 26 MARCA

W niedzielę, 26 marca, zapraszamy do Kutna (Centrum Teatru, Muzyki i Tańca, ul. Teatralna 1). Szczegóły na plakacie poniżej.

NIEDZIELA - 19 MARCA

Pieter Bruegel (starszy), Wieża Babel
(1) Po tych wydarzeniach zobaczyłem innego anioła. Zstępował on z nieba. Miał wielką władzę. Od jego chwały aż pojaśniało na ziemi. (2) Zawołał potężnym głosem: Upadł! Upadł Wielki Babilon! Stał się siedzibą demonów, kryjówką wszelkiego nieczystego ducha, wszelkiego nieczystego ptactwa oraz wszelkiego nieczystego i ohydnego zwierzęcia. (3) Bo winem jego szaleńczej rozpusty zostały spojone wszystkie narody. Królowie ziemi uprawiali z nim nierząd. A ziemscy kupcy wzbogacili się na jego niebywałym przepychu.

Kolejne rozważanie oparte na tekście Księgi Objawienia Jana. Niedziela, godz. 17. Miejsce: sala klubowa na zamku gostynińskim (wejście przez recepcję).

NIEDZIELA - 12 MARCA

(2) Jak łania pragnie źródlanej wody, tak ja pragnę Ciebie, Boże. (3) Jestem spragniony Boga żywego! Kiedyż dojdę i ujrzę Boże oblicze? (4) We dnie i w nocy karmię się łzami, „Gdzie jest twój Bóg?” - pytają mnie ciągle.
- Ps 42, 2-4

Czy tęsknota z Bogiem może stanowić o istocie życia człowieka? Czy Bóg może być obiektem pragnień i najgłębszych uczuć? Czy Jego obecność w życiu chrześcijanina jest zawsze realna?

Niedzielne spotkanie jak zwykle o godz. 17. (sala klubowa na zamku w Gostyninie). 

NIEDZIELA - 05 MARCA

(1) Wtedy podszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów mających siedem czasz i powiedział: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą. Rozsiadła się ona nad wieloma wodami. (2) Królowie ziemi uprawiali z nią nierząd. Winem jej rozpusty upili się również mieszkańcy ziemi. (3) I przeniósł mnie w duchu na pustkowie. Tam zobaczyłem kobietę. Siedziała na szkarłatnej bestii, pełnej bluźnierczych imion. Bestia ta miała siedem głów i dziesięć rogów. (4) Kobieta natomiast ubrana była w purpurę i szkarłat. Zdobiło ją złoto, drogocenne kamienie oraz perły. W ręce trzymała złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości swego nierządu. (5) Na jej czole wypisane było tajemne imię: Wielki Babilon, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi. 

 Kolejne spotkanie z Księgą Objawienia Jana. Niedziela, godz. 17.