NIEDZIELA - 26 LUTEGO

W niedzielę, 26 lutego, nabożeństwo o godz. 17.00 w Gostyninie nie odbędzie się. Tego dnia zapraszamy do Kutna, na godz. 10.00 (ul. Filipowicza 5).

NIEDZIELA - 19 LUTEGO

(16) Nie wstydzę się ewangelii! Jest ona przecież potęgą Bożą, która prowadzi do zbawienia każdego wierzącego - najpierw Żyda, a potem Greka. (17) Objawia się bowiem w niej usprawiedliwienie, jakie Bóg daje dzięki wierze, która wzrasta. Tak też napisano: "Ten żyć będzie, kto jest sprawiedliwy dzięki wierze".

Dlaczego Ewangelia jest Dobrą Nowiną? Co jest w niej "dobrego"? Zapraszamy na niedzielne spotkanie. 

NIEDZIELA - 12 LUTEGO

Kolejne spotkanie z treścią Księgi Objawienia Jana. Zaczynamy jak zwykle o godz. 17. Spotykamy się w Sali klubowej na Zamku (wejście przez recepcję hotelową).

Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła, Panie, Boże Wszechmocny.
Twoje drogi są sprawiedliwe i niezawodne, Królu narodów!
Przyjdą wszystkie narody i oddadzą Ci pokłon…

NIEDZIELA - 5 LUTEGO

Zapraszamy na kolejne spotkanie z tekstem Księgi Objawienia Jana. W niedzielę, 5 lutego, będziemy rozważać 14. rozdział Księgi. 

Spotykamy się w Sali klubowej Zamku gostynińskiego, o godz. 17. Wejście przez recepcję hotelu zamkowego. 

(6) Zobaczyłem też innego anioła lecącego środkiem nieba. Miał on ogłosić wieczną Ewangelię przebywającym na ziemi: wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom. (7) Oznajmił więc potężnym głosem: „Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, bo nadeszła godzina Jego sądu! Pokłońcie się Stwórcy nieba, ziemi, morza i źródeł wody!”.