NIEDZIELA - 30 WRZEŚNIA

Wgląda jednak na to, że cierpliwe czekanie jest wpisane w harmonogram Bożego działania w naszym życiu...

W niedzielę, 30 września, będziemy uczyć się ważnej lekcji płynącej z życia Abrahama. Cykl nauczania o Patriarchach trwa - zapraszamy! 

MCH Stara Betoniarnia, ul. Bierzewicka 32 lok. 42 (sala konferencyjna), godz. 17:00.

ŚRODA - 26 WRZEŚNIA

Jerozolima, Betlejem w Judei i Nazaret w Galilei oraz Egipt. Herod Wielki, Archelaos, magowie ze Wschodu, Józef, Maria i Dziecko. Drugi rozdział Ewangelii Mateusza nacechowany jest dynamizmem. Narracja przenosi się z Judei do Egiptu i do Galilei.

W tle wydarzeń opisywanych przez autora Ewangelii pojawiają się słowa proroków (Micheasza, Ozeasza czy Jeremiasza).

Na drugie spotkanie z treścią Ewangelii Mateusza zapraszamy w środę o godz. 18:30. Projekt „Mateusz” trwa! Więcej na stronie: https://projektmateusz.blogspot.com/

NIEDZIELA - 23 WRZEŚNIA

W niedzielę 23 września nie będzie spotkania w Gostyninie o godz. 17:00. Tego dnia zapraszamy na spotkanie z misjonarzem Timurem Salijevem, który jest zaangażowany w ewangelizację i rozprzestrzenianie Biblii na Syberii. Spotkanie odbędzie się w Płocku - ul. Nowowiejskiego 9 - godz. 10:00.


NIEDZIELA - 16 WRZEŚNIA

Po dłuższej (wakacyjnej) przerwie reaktywujemy nasze niedzielne spotkania w Gostyninie. W najbliższą niedzielę (16.09) rozpoczynamy serię nauczania pt. „Patriarchowie”.

Dlaczego poznanie historii Abrahama, Izaaka, Jakuba i Józefa jest ważne? Czy warto poświęcić czas, aby czytać i rozważać historie o ludziach żyjących kilka tysięcy lat temu? Zdecydowanie tak!

Opowieść o patriarchach pokazuje nam, że Bożą pasją jest pozyskanie człowieka, aby ten realizował Jego cele. Abraham, Izaak, Jakub i Józef słyszeli Boga i uczyli się współdziałać z Nim w realizacji Jego planu zbawienia i udzielania błogosławieństwa „wszystkim plemionom ziemi”. Poznanie losów bohaterów z Księgi Rodzaju pomaga nam zrozumieć kim jest Bóg i odnaleźć własne miejsce w Jego planie. Wszak celem życia jest, aby Bóg był uwielbiony i ceniony ponad wszystko w każdym pokoleniu.

ŚRODA - 5 WRZEŚNIA

W najbliższą środę, 5 września, o godz. 18.30 spotykamy się na kolejnym studium biblijnym. Będziemy rozważać dwa teksty biblijne (z Biblii hebrajskiej), które stanowią pomost pomiędzy przesłaniem Starego i Nowego Przymierza. 

Od 12 września rozpoczynamy cykl "Projekt Mateusz" - czyli studium biblijne Ewangelii Mateusza. 

Więcej szczegółów wkrótce.