INFORMACJA

Z dniem 30 czerwca 2019 roku placówka misyjna Kościoła Zielonoświątkowego w Gostyninie kończy swoją działalność. Wciąż jednak jest możliwość skorzystania z oferty tygodniowego, domowego, studium biblijnego w Gostyninie i najbliższym sąsiedztwie. Kontakt jest możliwy przez stronę: www.bliskoboga.pl lub telefonicznie: 604644325.

Zainteresowanym niedzielnymi spotkaniami (nabożeństwami) wspólnot ewangelicznych w najbliższej okolicy Gostynina polecamy Kościoły:
- w Kutnie. Kościół Zielonoświątkowy, ul. Filipowicza 5 (www.kutno.kz.pl)
- w Płocku. Kościół Chrystusowy, ul. Nowowiejskiego 9 (www.plock.chrystusowi.pl)

ŚRODA - 5 CZERWCA

Studium biblijne odbędzie się o godz. 18.30 w MCH Stara Betoniarnia, lokal 42 (I piętro). Będziemy rozważać 20. rozdział Ewangelii Mateusza.

ŚRODA - 29 MAJA

Studium biblijne odbędzie się o godz. 18.30 w MCH Stara Betoniarnia, lokal 42 (I piętro). Będziemy rozważać 19. rozdział Ewangelii Mateusza.

NIEDZIELA - 26 MAJA

W niedzielę (26.05) o godz. 17.00 spotykamy się na  niedzielnym nabożeństwie w Gostyninie. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy, rozważania Słowa Bożego i dzielenia się świadectwami z Bożego działania.

MCH Stara Betoniarnia, ul. Bierzewicka 32 (lok. 42).

NIEDZIELA - 19 MAJA

W niedzielę (19.05) nie będzie spotkania o godz. 17:00.

Tego dnia mamy dwa wydarzenia. Jedno wyjazdowe w Kole: spotkanie z Sylwią i Michałem Michalakami w Centrum Chrześcijańskim w Kole, ul.Niezłomnych 5, o godz. 11:00


Drugie w Gostyninie o godz. 15:00 - spotkanie z Peterem Gladwinem (https://www.facebook.com/274856516571805/photos/a.390349288355860/390349301689192/?type=3&theater)

ŚRODA - 15 MAJA

W środę (15.05) na studium biblijnym rozważamy 18. rozdział Ewangelii Mateusza.

MCH Stara Betoniarnia, ul. Bierzewicka 32 lok. 42, godz. 18:30.

NIEDZIELA - 12 MAJA

W niedzielę (12.05) o godz. 17.00 spotykamy się na modlitwie, czytaniu i rozważaniu tekstu biblijnego. Tematem spotkanie będzie osoba Ducha Świętego. Kontynuujemy cykl "Duch Święty - Jego obecność i działanie". 

MCH Stara Betoniarnia, lok. 42 (II piętro). 

NIEDZIELA - 28 KWIETNIA

W niedzielę (28.04) spotykamy się na wieczornym nabożeństwie. Kontynuujemy cykl "Duch Święty i Jego obecność - tu i teraz". 

MCH Stara Betoniarnia, lok. 42 (II piętro), godz. 17:00.

NIEDZIELA - 21 KWIETNIA

W niedzielę (21.04) niedzielne spotkanie w Gostyninie nie odbędzie się. 

Zapraszamy do Kutna na godz. 10:00 (Kościół Zielonoświątkowy, ul. Filipowicza 5) lub do Płocka (Kościół Chrystusowy, ul. Nowowiejskiego 9).


ŚRODA - 10 KWIETNIA

W środę (10.04) o godz. 18:30 spotykamy się na studium biblijnym. Rozważamy tekst Ewangelii Mateusza. W środowe popołudnie zajmiemy się rozdziałem 16. tej księgi. Zapraszamy!

NIEDZIELA - 7 KWIETNIA

Ciąg dalszy nauczania o sposobach uwidaczniania się Ducha Świętego w niedzielę (7.04) o godz. 17:00.

Cykl "Duch Święty - Jego obecność tu i teraz" nie przestaje nas fascynować! Zajmujemy się aktualnie proroctwem, prorokowaniem i prorokami.

NIEDZIELA - 24 MARCA

Ciąg dalszy nauczania o sposobach uwidaczniania się Ducha Świętego w niedzielę (24.03) o godz. 17:00. Cykl "Duch Święty - Jego obecność tu i teraz" trwa! 

Podobnie jak w ubiegłym tygodniu będziemy zajmować się darem proroczym.

ŚRODA - 20 MARCA

O 18:30 spotykamy się na studium biblijnym Ewangelii Mateusza. Będziemy rozważać 15. rozdział tej księgi.

NIEDZIELA - 17 MARCA

W niedzielę o godz. 17:00 kontynuujemy nauczanie z serii: "Duch Święty - Jego obecność i Jego działanie". 

Od tej niedzieli (17.03), przez dłuższy czas, będziemy przyglądać się biblijnemu darowi proroctwa. Czy Bóg przemawia dziś tak, jak przemawiał do proroków znanych z kart Biblii? Jaka jest rola nowotestamentowego proroctwa? Kim są prorocy Kościoła? Jakie jest ich zadanie?

NIEDZIELA - 3 MARCA

Proroctwa i inne dary charyzmatyczne bujnie wyrastają w atmosferze oczekującej wiary. To znaczy – działają one głównie tam, gdzie są oczekiwane przez tych, którzy je otrzymają.
- Bruce Yocum

W niedzielę (03.03) kontynuujemy nauczanie o Duchu Świętym – Jego obecności „tu i teraz”. 

MCH Stara Betoniarnia, ul. Bierzewicka 32 lok. 42, godz. 17:00.

ŚRODA - 27 LUTEGO

W środę (27.02) spotykamy się na cotygodniowym studium biblijnym. Będziemy czytać i rozważać 13. rozdział Ewangelii Mateusza. 

Środa, godz. 18:30, MCH Stara Betoniarnia, lok. 42.

NIEDZIELA - 24 LUTEGO

W niedzielę (24.02) spotykamy się o godz. 17:00. Wciąż pozostajemy w temacie osoby Ducha Świętego, który "różnie przejawia się ku wspólnemu pożytkowi". 

Jak napisał apostoł Paweł: "Jednemu Duch daje słowo mądrości, innemu ten sam Duch daje rozumienie słowa. Jednego Duch obdarza wiarą, innemu ten sam Duch udziela daru uzdrawiania. Jeszcze innym daje natomiast moc czynienia cudów, dar prorokowania, dar rozróżniania duchów, dar języków, dar tłumaczenia języków. A wszystko to daje jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu, jak chce". 

 

NIEDZIELA - 17 LUTEGO

W niedzielę o godz. 17:00 kontynuujemy serię nauczania: "DUCH ŚWIĘTY – JEGO OBECNOŚĆ I JEGO DZIAŁANIE". 

Osoba Ducha Świętego jest pierwszoplanową postacią tekstu Dziejów Apostolskich będącego zapisem funkcjonowania wspólnoty chrześcijan – uczniów Jezusa – w świecie. W świecie, w którym jest miejsce na przejawianie się Bożego Królestwa i ogłaszanie Bożego panowania nad każdą dziedziną ludzkiego życia. W tym ogłaszaniu, stanowiącym powołanie Kościoła, jest miejsce na działanie i obecność Ducha Świętego.

ŚRODA - 13 LUTEGO

W środę (13.02) spotykamy się na cotygodniowym studium biblijnym. Kontynuujemy czytanie i rozważanie, rozpoczętego w ubiegłą środę, 12. rozdziału Ewangelii Mateusza.

Środa, godz. 18:30, MCH Stara Betoniarnia, lok. 42.

NIEDZIELA - 10 LUTEGO

W niedzielę (10.02) gościliśmy grupę Chinek z Hongkongu (Candy, Lo, Florence, Lily, Wah i Lysander), które przybliżyły nam chińską kulturę i tradycje związane z Chińskim Nowym Rokiem. Spotkanie było możliwe dzięki uprzejmości małżeństwa Donny i Arkadiusza Delików z Kutna.

Początki Kościoła, z którego się wywodzą, sięgają połowy XIX wieku, kiedy do Chin przybyli przedstawiciele szwajcarskiej misji „Basel Mission”, aby nieść Dobrą Nowinę o Chrystusie ludowi Hakka, zamieszkującemu prowincję Guangdong w południowo-wschodnich Chinach. Bazą tej pracy misyjnej stał się Hongkong. Pionierem misji wśród Hakka był, pochodzący ze Szwecji, Theodore Hamberg (1819-1854). Hamberg został wysłany do Chin w 1846 roku, aby prowadzić pracę nad dialektem Hakka. Miejscem działalności była jednak nie tylko prowincja Guandong, ale także Hongkong, gdzie 13 kwietnia 1851 roku miał miejsce pierwszy chrzest. W 1860 r. na wyspie Hongkong utworzono szkołę dla dziewcząt, a w 1867 roku powstał kościół, który stał się centrum misji „Basel Mission” w Chinach i jest dziś znany jako Kościół Kau Yan. Kościół założył, współpracujący z Theodorem Hambergiem misjonarz niemieckiego pochodzenia, Rudolf Christian Friedrich Lechler (1824-1908).

Kościół Kau Yan nawiązuje do reformacji protestanckiej nurtu luterańskiego i kalwińskiego. Częścią jego doktryny są luterańskie księgi wyznaniowe, takie jak „Konfesja augsburska” (1530), „Mały katechizm Lutra” (1529) i „Formuła zgody” (1577) oraz, reprezentujący doktrynę teologiczną reformowanego chrześcijaństwa, „Katechizm Heidelberski” (1563).

Obecny budynek Kościoła Kau Yan w Hongkongu, ukończony w latach 30. XX wieku, został uznany za dziedzictwo kulturowe i podlega ochronie prawnej.

XIX wiek był okresem, kiedy na terenie Chin kwitły misje chrześcijańskie – protestanckie. Z misyjną służbą wśród mieszkańców tego kraju łączą się takie znane nazwiska jak Hudson Taylor (zwany apostołem Chin), Robert Morrison – pionier tłumaczenia Biblii na język chiński (starokantoński), Jonathan Goforth (pierwszy misjonarz kościoła prezbiteriańskiego w Chinach), C.T. Studd, Emily Blatchley (pionierka misji wśród samotnych kobiet) i wiele innych. Choć w niesprzyjających warunkach Kościół chiński wciąż się rozwija. Szacuje się, że Chiny zamieszkuje między 80 a 130 milionów chrześcijan.

Obecny czas dla wyznawców Chrystusa w „Kraju Środka” nie należy do najłatwiejszych. Organizacje zajmujące się prześladowanym Kościołem donoszą o nasilających się aktach przemocy wobec chińskich chrześcijan. W 2017 roku Xi Jinping – Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej – powiedział, że religie niedostosowane do ideałów komunistycznych stanowią zagrożenie dla rządu tego kraju, a zatem muszą stać się bardziej „zorientowane na wzór chiński”. Wielu przywódców Kościoła poddawanych jest różnym formą dyskryminacji, niszczone są budynki kościelne. Przebywające w Gostyninie Chinki z Hongkongu, inaczej iż mieszkańcy Chin kontynentalnych, mogą się cieszyć wolnością religijną. Działalność chrześcijan w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkong nie napotyka na trudności.

Zdjęcia wykonał Pan Rafał Gościniak z gostynińskiego portalu gostynin.info 

ŚRODA - 6 LUTEGO

Środa, czyli czas studium biblijnego! 

Na wieczornym spotkaniu (6.02) zajmiemy się 12. rozdziałem Ewangelii Mateusza. Miejscem spotkania będzie, jak zwykle od września ubiegłego roku, lokal 42 w MCH Stara Betoniarnia.

NIEDZIELA - 3 LUTEGO

W niedzielę (3.02) kontynuujemy nauczanie z serii: "Duch Święty - Jego obecność i działanie".

Chcemy, w oparciu o tekst biblijny i świadectwa z historii Kościoła, stworzyć płaszczyznę, by doświadczać i funkcjonować w rzeczywistości naznaczonej przejawami działania Ducha Świętego.

Mottem przewodnim naszego cyklu są słowa Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian: "W każdym uwidacznia się działanie Ducha dla wspólnego dobra".

MCH Stara Betoniarnia, ul. Bierzewicka 32 - lokal 42, godz. 17:00.

ŚRODA - 30 STYCZNIA


O godz. 18:30 spotykamy się na studium biblijnym. Będziemy rozważać 11. rozdział Ewangelii Mateusza. Zapraszamy! 

MCH Stara Betoniarnia (ul. Bierzewicka 32), lokal 42 (I piętro).

ŚRODA - 23 STYCZNIA

O 18:30 spotykamy się na czytaniu i rozważaniu 10. rozdziału Ewangelii Mateusza. Zapraszamy!

"A przywoławszy swoich dwunastu uczniów, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i aby uzdrawiali wszystkie choroby i wszelkie słabości..." (Mt 10,1)

NIEDZIELA - 20 STYCZNIA

Model nowotestamentowego Kościoła, pozostawiony nam w tekście biblijnym, zakłada aktywny w nim udział każdej osoby. To zaangażowanie nie wynika z predyspozycji i szczególnych zdolności jednostek – członków Ciała Chrystusa – ale jest rezultatem obecności i działania Ducha Świętego. Kontekstem słów apostoła Pawła: „W każdym uwidacznia się działanie Ducha dla wspólnego dobra (1 Kor 12,7)” są dary (różne sposoby uwidaczniania) Ducha Świętego. Paweł, w dwunastym rozdziale Pierwszego Listu do Koryntian, wymienia ich dziewięć.

Obecność Ducha Świętego w Kościele i Jego różne sposoby uwidaczniania będą treścią cyklu nauczania począwszy od niedzieli 20 stycznia. 

MCH Stara Betoniarnia, ul. Bierzewicka 32 lok. 42, godz. 17:00. 

ŚRODA - 16 STYCZNIA

O godz. 18:30 spotykamy się na studium biblijnym.
Rozważać będziemy 9. rozdział Ewangelii Mateusza. Tradycyjnym miejscem naszego spotkania jest MCH Stara Betoniarnia, ul. Bierzewicka 32, lok. 42.

NIEDZIELA - 13 GRUDNIA

W niedzielę (13.12) po raz ostatni zwrócimy się ku biblijnemu tekstowi opisującemu życie Patriarchów - Abrahama, Izaaka, Jakuba i Józefa. 

Spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie: Co jest kluczem chrześcijańskiego pielgrzymowania? Co zrobić w sytuacji, kiedy Boże drogi wydają się nam być pozbawione sensu?

Niedziela, godz 17:00, MCH Stara Betoniarnia, ul. Bierzewicka 32 lok. 42.

ŚRODA - 9 STYCZNIA

W środę, o 18:30 w MCH Stara Betoniarnia (ul. Bierzewicka 32 lok. 42) spotykamy się na studium biblijnym. 

Od kilkunastu tygodni rozważamy Ewangelię Mateusza. Przed nami spotkanie jedenaste z tekstem tej księgi. Będziemy czytać i dyskutować o treści 9. rozdziału.

ŚRODA - 2 STYCZNIA

W środę (2.01) o godz. 18:30 spotykamy się na studium biblijnym w MCH Stara Betoniarnia (lokal 42). Będziemy rozważać 7. rozdział Ewangelii Mateusza.