WYBIERZ ŻYCIE

Różnie pojmujemy życie i jego istotę. Jan apostoł w swoim liście akcentuje kwestię życia wiecznego, które dane jest od Boga tym, którzy są w Chrystusie. Budowanie nadziei na wieczność z Bogiem niezależnie od Chrystusa i Jego dzieła jest ułudą pozbawioną biblijnych fundamentów. 

Oddychając, pracując, pisząc, chodząc, jedząc, rozmawiając i wykonując wiele innych rzeczy związanych z codziennym bytem, wciąż możemy być pozbawieni "życia" rozumianego jako więzi z Bogiem odnoszącej się tak do naszej teraźniejszości, jak i przyszłości. 

Refleksja biblijna inspirowana rozważaniem piątego rozdziału Pierwszego Listu Jana na blogu: http://gostynin.blogspot.com/2016/12/zyjacy-ale-nie-majacy-zycia.html