NIEDZIELA - 29 KWIETNIA

W niedzielę spotykamy się o godz. 17.00 w MCH Stara Betoniarnia, lok. 42. Nasze nauczanie wciąż, od kilku tygodni, skupione jest wokół czynów Jezusa towarzyszących Jego publicznej służbie nauczania i głoszenia Dobrej Nowiny o Królestwie Boga.

Potem wędrował przez miasta i wsie, nauczał i głosił Ewangelię o królestwie Bożym. Towarzyszyło Mu Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od chorób: Maria, zwana Magdaleną, z której wyszło siedem demonów, Joanna, żona Chuzy, zarządcy Heroda, Zuzanna oraz wiele innych, które im usługiwały, dzieląc się swoim majątkiem.