ŚRODA - 17 PAŹDZIERNIKA

Zapraszamy na kolejne - piąte - spotkanie z tekstem Ewangelii Mateusza. Środa, godz. 18:30 w MCH Stara Betoniarnia, ul. Bierzewicka 32, lokal 42. Będziemy kontynuować rozważanie 4. rozdziału Ewangelii. 

I obchodził całą Galileę, nauczając w synagogach i głosząc dobrą nowinę o królestwie, i uwalniając ludzi od wszelkich chorób i dolegliwości. Wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. I przynosili do Niego wszystkich cierpiących na różne choroby i słabości, opętanych i lunatyków, i sparaliżowanych. A On ich uzdrowił. I poszły za Nim wielkie tłumy z Galilei i z Dekapolu, i z Jerozolimy, i z Judei, i z Zajordania.