NIEDZIELA - 3 LUTEGO

W niedzielę (3.02) kontynuujemy nauczanie z serii: "Duch Święty - Jego obecność i działanie".

Chcemy, w oparciu o tekst biblijny i świadectwa z historii Kościoła, stworzyć płaszczyznę, by doświadczać i funkcjonować w rzeczywistości naznaczonej przejawami działania Ducha Świętego.

Mottem przewodnim naszego cyklu są słowa Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian: "W każdym uwidacznia się działanie Ducha dla wspólnego dobra".

MCH Stara Betoniarnia, ul. Bierzewicka 32 - lokal 42, godz. 17:00.