ŚRODA - 5 CZERWCA

Studium biblijne odbędzie się o godz. 18.30 w MCH Stara Betoniarnia, lokal 42 (I piętro). Będziemy rozważać 20. rozdział Ewangelii Mateusza.