NIEDZIELA - 11 WRZEŚNIA

Na najbliższym niedzielnym spotkaniu (11 września) chcemy przypomnieć o misyjnym zaangażowaniu Norberta Palimąki na rzecz edukacji filipińskich dzieci.

Fundacje ESPA (Polska) oraz HOP-E (Filipiny), pomagają pokonać ubóstwo na Filipinach, poprzez cztery aktywności: edukację, zatrudnienie, wsparcie, oraz organizację wydarzeń. Wsparciem i edukacją objętych jest blisko 100. dzieci, które mieszkają na wioskach w ubogiej części Filipin. Nad ich rozwojem czuwa 10. nauczycieli. Jedna z 3. szkół zarządzanych przez Fundację została wybudowana ze środków pochodzących z Polski.

Historię służby i pracy wśród ubogich filipińskich dzieci opowiada film pt. "Gdzie jesteś Mary Rose?", który powstał w 2016 r.