NIEDZIELA (25 WRZEŚNIA) - LIST DO KOŚCIOŁA W LAODYCEI

LAODYCEA
Miasto nad rzeką Likos założył Antioch II Theos (261-247 r. przed Chr.) z dynastii Seleucydów. Nazwę wzięło od imienia żony Antiocha II, Laodike. Jej imię pochodziło od określenia „sprawiedliwość ludu”. Położone na skrzyżowaniu szlaków z północy na południe i ze wschodu na zachód, w starożytności słynęło z bogactwa.

Z pobliskiego Hierapolis (ok. 10 km) doprowadzano wodę do kąpieli z tamtejszych gorących źródeł. Niedostatek zimnej wody rekompensowano dostawami z Kolosów (ok. 16 km).

Laodycea słynęła z wyrobów odzieży wysokiej jakości. Jakość wełny z Laodycei była wysoko ceniona. Owce pasące się na pastwiskach wokół miasta słynęły z miękkiej i połyskującej wełny.

Miasto było ważnym ośrodkiem bankowym i finansowym. Przypuszczalnie było jednym
z najbogatszych miast w świecie. Cyceron[1] podróżując po Azji Mniejszej właśnie w Laodycei realizował swoje listy kredytowe.

W słynnej szkole medycznej leczono oczy specjalnym balsamem i właśnie leczenie chorób oczu przynosiło Laodycei wielką sławę. Wykładowcami szkoły byli słynni Zeuksis i Aleksander Philalethes.

Niedogodnością położenia miasta był fakt występowania w tym regionie trzęsień ziemi. Miasto było na tyle bogate, że nie potrzebowało zewnętrznej pomocy przy odbudowie. Tacyt napisał: „Jedno z najwspanialszych miast Azji, Laodycea, zostało zburzone przez trzęsienie ziemi, w tym samym roku i bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz, własnym kosztem powstało z ruin” (Tacyt, Roczniki 14,27)

W Laodycei żyła liczna i zamożna wspólnota żydowska.

Chrześcijańską wspólnotę w Laodycei założył prawdopodobnie Epafras (kol 1,7; 4,12-13), towarzysz i współpracownik Pawła. Do laodycejczyków Paweł napisał list (Kol 4,16), który jednak zaginął. 

Duchowe przesłanie Listu do Kościoła w Laodycei będziemy  rozważać w niedzielę 25 września.


[1] Marek Tulliusz Cyceron (łac. Marcus Tullius Cicero), inaczej Marek Tulliusz Cycero (ur. 3 stycznia 106 p.n.e., zm. 7 grudnia 43 p.n.e.) – pisarz, mówca, polityk, dowódca wojskowy, filozof, prawnik i kapłan rzymski.