NIEDZIELA - 22 PAŹDZIERNIKA

W niedzielę (22 października) zapraszamy na kolejne dwa odcinki filmu pt. "Paweł z Tarsu - Pojednanie światów"

Następnie opuścili Perge, przybyli do Antiochii Pizydyjskiej, gdzie w dzień szabatu udali się do synagogi i usiedli. Kiedy przeczytano urywek z Prawa i Proroków, przełożeni synagogi zwrócili się do nich: "Bracia! Jeśli chcecie przekazać jakieś słowo pociechy ludowi - mówcie".
Dzieje Apostolskie 13,14-15