ŚRODA - 04 PAŹDZIERNIKA

Wzajemne usługiwanie

(8) Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. (9) Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. (10) Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. (11) Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen.

Dzisiejsze studium biblijne będzie dotyczyć darów i służb w Kościele NT. Rozważanym tekstem jest Pierwszy List Piotra.

Spotykamy się jak zwykle w środę o godz. 18.30