NIEDZIELA - 12 LISTOPADA

Zapraszamy na kolejne odcinki filmu pt. "Paweł z Tarsu - Pojednanie światów" (odcinek 7 i 8). Niedziela, godz. 17.00 

Po projekcji filmu chcemy też modlić się o prześladowanych chrześcijan. 

"Ośmielam się mówić jedynie o tym, czego Chrystus dokonał przeze mnie w doprowadzaniu pogan do wiary słowem i czynem, mocą znaków i cudów, mocą Ducha Bożego. Począwszy od Jeruzalem, we wszystkich kierunkach aż do Ilirii, dopełniłem głoszenia Ewangelii Chrystusa. Ze wszystkich sił dążyłem do tego, aby Ewangelię głosić tylko tam, gdzie imię Chrystusa nie było jeszcze znane, by nie budować na fundamencie położonym przez kogoś innego, zgodnie z tym, jak napisano: Ujrzą Go ci, którym nie było o Nim mówione, zrozumieją ci, którzy nie słyszeli."
- Słowa apostoła Pawła z Listu do Rzymian (Rz 15,18-21)