NIEDZIELA - 5 LISTOPADA

"Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo prawo Ducha, właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci" (Rz 8,1-2).

Pośród wielu różnych praw (zasad) rządzących naszym życiem jest także prawo grzechu i śmierci oraz prawo Ducha (życia). Życie poza Chrystusem jest dryfowaniem ku niechybnej zagładzie. Śmierć i piekło są realne. Jednak dobrą nowiną jest, że śmierć i piekło nie muszą być ostateczną rzeczywistością! W Chrystusie jest życie, którego istotą jest wolność od potępienia i ciężaru grzechu. Do przeżywania tej wolności jesteśmy wzywani przez autorów Nowego Testamentu. Ta wolność jest możliwa dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

Niedzielne nabożeństwo w Gostyninie, godz. 17.00 
Podczas nabożeństwa będziemy uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej.