NIEDZIELA - 25 LUTEGO

Z uwagi na wyjazd do Warszawy, gdzie - w Kościele Społeczność Chrześcijańska Północ - odbędzie się pożegnanie, wyjeżdżających na misję do Nepalu, rodziny Bujoków, niedzielne nabożeństwo w Gostyninie nie odbędzie się.

A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach: Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż po kres tego wieku.