ŚRODA - 14 LUTEGO

Kolejne spotkanie z tekstem Księgi Rodzaju - środa, godz. 18.30

Wciąż przyglądać się będziemy życiu Abrama (późniejszego Abrahama), który nazwany jest przyjacielem Boga (Iz 41,8).

Zapraszamy!