NIEDZIELA - 25 MARCA

Łukasz, któremu przypisujemy autorstwo jednej z czterech Ewangelii zawartych w kanonie pism Nowego Testamentu, tak określił treść swego dzieła: "Teofilu, mój pierwszy traktat dotyczył wszystkiego, co Jezus czynił i czego nauczał, od rozpoczęcia swej działalności...". 

Naszym celem na najbliższe tygodnie jest zapoznanie się z dziełami (czynami) Jezusa. Po co? W jakim celu? Aby pobudzić naszą wiarę i włączyć się odważnie do proklamowania DOBREJ NOWINY o Jezusie, w naszym pokoleniu. 

Niedziela, 25 marca, godz. 17.00 (MCH Stara Betoniarnia, I piętro).