ŚRODA - 14 MARCA (STUDIUM BIBLIJNE)

W środę, 14 marca, o godz. 18.30 spotykamy się na studium biblijnym Księgi Rodzaju. Wciąż przyglądamy się życiu i wierze Abrahama - „praojca wiary” (Rz 4,1).

PRÓBA

"Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Zwrócił się do niego: Abrahamie! On zaś odpowiedział: Słucham. Wtedy usłyszał: Weź, proszę, swego syna, swego jedynaka, którego tak kochasz, Izaaka, i udaj się do ziemi Moria. Złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, którą ci wskażę" (Rdz 22,1-2).