NIEDZIELA - 13 MAJA

W niedzielę, 13 maja, spotykamy się na nabożeństwie, którego stałym elementem jest modlitwa oraz czytanie i rozważanie tekstu biblijnego.

Od kilku tygodni przyglądamy się dziełom Pana Jezusa, a punktem wyjścia naszych rozważań są słowa Łukasza, autora jednej z czterech Ewangelii i Dziejów Apostolskich: "Teofilu, mój pierwszy traktat dotyczył wszystkiego, co Jezus czynił i czego nauczał, od rozpoczęcia swej działalności...".

Dołącz do nas, aby poznać realność Bożego działania!