NIEDZIELA - 6 MAJA

W niedzielę, 6 maja, spotykamy się na modlitwie i czytaniu 8 rozdziału Ewangelii Łukasza. Treścią naszych rozważań będzie historia wskrzeszenia córki Jaira i uzdrowienia kobiety cierpiącej na krwotok. Niedzielne nauczanie jest kontynuacją cyklu poświęconego czynom (dziełom) Pana Jezusa.

Stałym elementem naszych niedzielnych spotkań jest modlitwa oraz czytanie i rozważanie tekstu biblijnego.