ŚRODA - 03 MAJA

W najbliższą środę spotykamy się tradycyjnie na studium biblijnym. Aktualnie rozważamy tekst Ewangelii Łukasza. Zapraszamy!

więcej informacji: www.studiumbiblii.blogspot.com