ŚRODA - 24 MAJA

(1) Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. (2) W tym czasie pewien bogaty człowiek imieniem Zacheusz, przełożony celników, (3) próbował zobaczyć Jezusa. Chciał on się dowiedzieć, kim Jezus jest, lecz nie mógł, gdyż był niskiego wzrostu i tłum mu Go zasłaniał. (4) Pobiegł więc naprzód i, aby ujrzeć Jezusa, wspiął się na sykomorę rosnącą przy drodze, którą Pan miał przechodzić. (5) Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i powiedział: Zacheuszu, zejdź prędko, gdyż dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. (6) Zacheusz zszedł więc czym prędzej i z radością przyjął Go u siebie. (7) Zajście to wywołało powszechne niezadowolenie: Poszedł w gościnę do grzesznika — szemrano. (8) Zacheusz natomiast podniósł się i oświadczył wobec Jezusa: Panie, oto połowę mojego majątku przeznaczam dla ubogich, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie. (9) Jezus zaś odpowiedział: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, ponieważ i ten człowiek jest synem Abrahama.

Środa (24 maja) - rozważanie 19. rozdziału Ewangelii Łukasza.