KONFERENCJA ZOOM. RELACJA.

Historia należy do Boga, lecz On przewidział w niej również miejsce na naszą odpowiedzialność i zaangażowanie.

Odpowiedzialność chrześcijan nie dotyczy jedynie niedzielnych nabożeństw i kościelnych spotkań „za zamkniętymi drzwiami”. Naszym polem misyjnym jest świat z całym bagażem istniejących w nim problemów.

AIDS, bezdomność, prostytucja, handel ludźmi, niesprawiedliwe prawo, uchodźctwo, głód czy konflikty to tylko symptomy agonii świata, który woła o nadzieję.

Tegoroczna Konferencja ZOOM, która odbyła się w dniach 30 kwietnia – 2 maja, pozwoliła nie tylko dostrzec skalę problemów, ale przede wszystkim pokazała zaangażowanie Kościoła w różne sfery życia, w polityce, ekonomii, edukacji czy też sztuce. Dlaczego takie zaangażowanie jest ważne? Ponieważ jako chrześcijanie nie mamy wątpliwości, że jedyną nadzieją dla świata jest Jezus Chrystus – nasz Pan i Zbawiciel.

Mówcy reprezentowali wszystkie zamieszkane kontynenty: Australię i Oceanię, Afrykę, Azję, Europę i Amerykę. Dzielili się swoim doświadczeniem służby i pasją, aby Królestwo Boże mogło oddziaływać na życie ludzi, tak w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym.

Byli z nami: Jeff Fountain, Robert i Ulla, Mats Tunehag, Winnie Owiti, Arek i Bogna Kuczyńscy, Kamal Fahmi, Andrzej Nędzusiak, Henryk Król, Avi Snyder, Maciej Wilkosz, Christel Lamère, Rafał Piekarski, Andy Stevens, Arek i Donna Delikowie, Ola Tubielewicz, Jacek i Magda Duda i Stanisław Sylwestrowicz. Ponadto w ramach „Globalnej wioski” zaprezentowały się organizacje i służby, m.in: Głos Prześladowanych Chrześcijan, Open Doors, OMF (Overseas Missionary Fellowship), Misja na Wschód, OM (Operation Mobilisation), New Life Mission-Aid, Jews for Jesus czy też WEC International.

Uczestnicy Konferencji mogli nie tylko wysłuchać wykładów, czy wziąć udział w szerokiej i różnorodnej tematycznie ofercie warsztatów, lecz nade wszystko mieli sposobność, by rozmawiać z doświadczonymi praktykami i pytać Boga o swoje miejsce w świecie misji.

W książce „Żyjąc jako ludzie nadziei”, Jeff Fountain napisał: „W XIX wieku po obu stronach Atlantyku głoszono eschatologię pesymizmu i przygnębienia. Wiernych namawiano, by w oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa unikali społecznego zaangażowania i chronili się przed ‘tym światem’. Stąd chrześcijańskie społeczności zamieniły się w getta”. Konferencja ZOOM miała na celu zmianę myślenia, tak, aby chrześcijanie odnaleźli się w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości i realizowali powołanie „miłowania Boga całym sercem, każdą myślą i ze wszystkich sił oraz kochania bliźniego jak samego siebie”.

Podobnie jak dwa lata temu organizatorami Konferencji ZOOM były: OM Polska (www.ompolska.org) i Kościół Zielonoświątkowy Sienna (www.sienna.waw.pl), a jej uczestnikami byli chrześcijanie różnych denominacji z różnych zakątków Polski.