INFORMACJA

W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) nie spotykamy się na niedzielnych nabożeństwach. Jedynym cyklicznym spotkaniem w Gostyninie jest studium biblijne, które odbywa się w środy.