ŚRODA - 27 CZERWCA

Dziś przedostatnie (dwudzieste) spotkanie z Księgą Rodzaju. 

W trakcie studium towarzyszą nam między innymi takie pytania:
1. Jaką prawdę o Bogu podkreśla przeczytany fragment?
2. Czego dowiadujesz się z tekstu o człowieku?
3. Jak możesz zastosować poznane prawdy w swoim życiu?

Tekst rozważany: Rdz 46-47