NIEDZIELA - 25 LISTOPADA

Na kartach Biblii Pan Bóg przedstawia się często jako „Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba”. Tekst Księgi Rodzaju – historia patriarchów – poświęcony jest głównie postaciom Abrahama oraz jego wnuka – Jakuba. O życiu Izaaka dowiadujemy się jakby nieco mniej... To właśnie o pewnym wydarzeniu z życia Izaaka poświęcone będzie niedzielne spotkanie w Gostyninie. Cykl nauczania o Patriarchach trwa!