NIEDZIELA - 4 LISTOPADA

Autor biblijny przytacza takie wydarzenie z życia Abrahama: „Zasadził w Beer-Szebie drzewo tamaryszkowe. Tam też wzywał imienia Pana, Boga Wiekuistego”. 

Opis tego zdarzenia pojawia się w kontekście przymierza, jakie Abraham zawarł z Abimelekiem – władcą Gerary. To proste zdanie „wzywał imienia Pana, Boga Wiekuistego (hbr. El Olam)” przekazuje ważną treść.

Jaką?

O tym na najbliższym spotkaniu - w niedzielę o godz. 17:00. Kontynuujemy cykl pt. PATRIARCHOWIE.