NIEDZIELA - 18 LISTOPADA

Można wiedzieć dużo o Bogu. Jednak wiedza nie koniecznie przekłada się na bliskość i zażyłość z Nim. A właśnie owa „zażyłość” definiowała istotę więzi jaką Abraham posiadał ze Stwórcą. 

W Księdze Rodzaju znajdziemy takie oto słowa Abrahama, które przytoczył jego sługa w rozmowie z Labanem – bratem Rebeki: „JHWH, z którym żyję w zażyłości…”.

W najbliższą niedzielę (18 listopada) kontynuujemy cykl o biblijnych patriarchach z Księgi Rodzaju.